Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 277 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Chức năng chính của Microft Word là gì?

A.  Sọan thảo văn bản

B. Tạo các tập tin đồ họa

C. Chạy các chương trình ứng dụng khác.

D. Tính toán và lập bảng

Câu 2: Chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ MS Word là:

A. Định khỏang cách giữa các đọan 

B. Thu nhỏ văn bản

C. Thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản

D.  Định cỡ chữ

Câu 5: Để thoát khỏi MS Word, ta chọn thao tác nào sao đây :

A.  Atl-F4 

B. File\Exit 

C. Cả A,B đều đúng 

D. Cả A,B đều sai  

Câu 8: Font Unicode cho phép gõ tiếng Việt theo kiểu :

A. VNI

B. TELEX 

C. Cả A,B đều đúng 

D. Cả A,B đều sai

Câu 11: Để phóng lớn/Thu nhỏ tài liệu trong Microsoft Word 2010, ta thực hiện bằng cách nào:

A. Giữ phím Ctrl và di chuyển con xoay trên con chuột.

B. Điều khiển thanh trượt zoom ở góc phải bên dưới màn hình Word

C. Cả phương án 1 và 2 đều đúng

D. Cả phương án 1 và 2 đều sai

Câu 12: Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2010 bằng cách:

A.  Kích đúp chuột vào thẻ File/Close

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + F4.

C. Click chuột vào biểu tuợng Close (ỀBimỊ) của cửa sổ chuông trình.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 13: Bấm tổ hợp phím Ctrl + N trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A. Mở một tài liệu mới

B. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa

C. Lưu một tài liệu

D. Mở một tài liệu mới trống hoặc mở 1 tài liệu mới theo mẫu.

Câu 14: Bấm tổ hợp phím Ctrl + O trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A. Mở một tài liệu mới

B. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa

C. Lưu một tài liệu

D.  Đóng chương trình Microsoft Word 2010

Câu 15: Bấm tổ hợp phím Ctrl + S trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A. Mở một tài liệu mới

B. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa

C. Lưu một tài liệu

D. Đóng chương trình Microsoft Word 2010

Câu 16: Bấm tổ hợp phím Ctrl + B trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. . Bật/Tắt chữ đậm

B. Bật/Tắt chữ nghiêng

C. Bật/Tắt chữ gạch chân

D. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới (Bottom)

Câu 17: Bấm tổ hợp phím Ctrl + I trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/Tắt chữ đậm

B. Bật/Tắt chữ nghiên

C. Bật/Tắt chữ gạch chân

D. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới (Bottom)

Câu 18: Bấm tổ hợp phím Ctrl + U trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/Tắt chữ đậm

B. Bật/Tắt chữ nghiêng

C. Bật/Tắt chữ gạch chân

D. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới (Bottom)

Câu 19: Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/Tắt chữ chỉ số trên

B. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới

C. Bật/Tắt chữ hoa

D. Bật/Tắt chữ thường

Câu 20: Bấm tổ hợp phím Ctrl + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/Tắt chữ chỉ số trên

B. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới

C. Bật/Tắt chữ hoa

D. Bật/Tắt chữ thường

Câu 23: Bấm tổ hợp phím Ctrl + [ trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A.  Tăng 1 cỡ chữ

B. Giảm 1 cỡ chữ

C. Tăng 2 cỡ chữ

D.  Giảm 2 cỡ chữ

Câu 25: Câu 15. Bấm tổ hợp phím Ctrl + L trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/tắt căn thẳng lề trái

B. Bật/tắt căn thẳng lề phải

C. Bật/tắt căn vào giữa dòng

D. Bật/tắt căn thẳng 2 lề trái phải

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm