Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 368 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

18 Lần thi

Câu 2: Trong MS Word 2010, để chèn hình ảnh từ thư viện có sẵn trong Word vào văn bản, ta thực hiện:

A. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Picture

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút SmartArt

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút ClipArt

D. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Screenshot

Câu 4: Trong MS Word 2010, để hủy bỏ chữ to đầu đoạn (Dropcap) đã tạo của đoạn văn bản ta thực hiện lệnh gì?

A. Tại thẻ Home, Nhấn nút Dropcap

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Dropcap và chọn None

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Dropcap

D. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Dropcap và chọn Dropped

Câu 5: Trong MS Word 2010, để chèn một sơ đồ tổ chức vào văn bản ta gọi lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Shapes

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút WordArt

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Chart

D. Tại thẻ Insert, Nhấn nút SmartArt

Câu 7: Trong MS Word 2010, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + C là gì?

A. Sao chép các nội dung đang lựa chọn vào trong bộ nhớ đệm

B. Phục hồi lại các thao tác đã làm trước đó

C. Dán tất cả các nội dung đã được sao chép trước đó vào vị trí con trỏ

D. Thực hiện canh lề giữa đoạn văn bản đó

Câu 8: Trong MS Word 2010, thao tác nào dưới đây được dùng để chọn một câu trong đoạn văn bản?

A. Nhấn đôi chuột trái lên câu cần chọn

B. Giữ phím Shift và Nhấn chuột trái lên câu cần chọn

C. Nhấn chuột trái 3 lần vào lề trái của văn bản

D. Giữ phím Ctrl và Nhấn chuột trái lên câu cần chọn.

Câu 14: Trong MS Word 2010, để chèn một bảng biểu vào văn bản ta dùng lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Table, rê chọn số hàng, số cột

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Table, chọn Insert Table

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Table, chọn Draw Table rồi vẽ vào văn bản

D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Trong MS Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa hai đoạn văn bản ta thiết lập tại: 

A. ô Before và After trong thẻ Page Layout

B. ô Line Spacing trong thẻ Page Layout

C. ô Left và Right trong thẻ Page Layout

D. ô Above và Below trong thẻ Page Layout

Câu 23: Mail Merge là một chức năng….. của Microsoft Word

A. Trộn thư

B. Tạo số chỉ mục tự động

C. Vẽ hình

D. Tìm kiếm và thay thế

Câu 24: Trong MS Word 2010, để đánh số trang ở lề trên của tài liệu ta gọi lệnh nào?

A. Vào Insert, Nhấn Page

B. Number và chọn Bottom of Page

C. Vào Insert, Nhấn Page

D. Number và chọn Current Position

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 18 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm