Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 220 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Trong MS Word 2010, để chèn số trang vào vị trí con trỏ của tài liệu ta gọi lệnh nào?

A. Vào Insert, Nhấn Page Number và chọn Bottom of Page

B. Vào Insert, Nhấn Page Number và chọn Top of Page

C. Vào Insert, Nhấn Page Number, chọn Current Position

D. Vào Insert, Nhấn Number Page, chọn Format Page Numbers

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Canh lề mặc định trong văn bản mỗi khi tạo tập tin mới là canh trái

B. Khi soạn thảo trong Word, nếu hết trang thì tự động nhảy sang trang mới

C. Chỉ được phép mở một văn bản trong phiên làm việc

D. Mặc định mỗi khi khởi động MS Word 2010 đã có một văn bản trống

Câu 4: Trong MS Word 2010, trong khi soạn thảo văn bản, nếu nhấn phím số 1 khi có một khối văn bản đang được chọn thì

A. Khối văn bản đó biến mất

B. Khối văn bản đó biến mất và thay vào đó là số 1

C. Số 1 sẽ chèn vào trước khối đang chọn

D. số 1 sẽ chèn vào sau khối đang chọn

Câu 6: Trong MS Word 2010, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím

A. Shift + Ctrl + A

B. Ctrl + A

C. Ctrl + Alt + A

D. Shift + A

Câu 9: Trong MS Word 2010, để tạo chữ lớn đầu đoạn văn (Drop cap) cho ký tự đang chọn, ta thực hiện.

A. Tại thẻ Home, Nhấn nút Dropcap và chọn Dropped

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Dropcap và chọn Dropped

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Dropcap và chọn None

D. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Dropcap và chọn In Margin

Câu 11: Trong MS Word 2010, làm thế nào để hình ảnh đang chọn chìm xuống dưới văn bản?

A. Trong thẻ Format, Nhấn Wrap Text và chọn In Front of text

B. Trong thẻ Format, Nhấn Wrap Text và chọn In Line with text

C. Trong thẻ Format, Nhấn Wrap Text và chọn Through

D. Trong thẻ Format, Nhấn Wrap Text và chọn Behind text

Câu 12: Trong MS Word 2010, để chèn một biểu đồ vào văn bản ta gọi lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, Nhấn nút SmartArt

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút ClipArt

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Chart

D. Tại thẻ Insert, Nhấn nút WordArt

Câu 14: Trong MS Word 2010, để chia cột cho đoạn văn bản ta thực hiện như thế nào?

A. Tại thẻ Page Layout, Nhấn chọn Columns

B. Tại thẻ Page Layout, Nhấn chọn Line Numbers

C. Tại thẻ Insert, Nhấn chọn Columns

D. Tại thẻ Home, Nhấn chọn Columns

Câu 17: Thao tác Nhấn chuột trái 3 lần vào lề trái của văn bản sẽ có tác dụng gì?

A. Chọn toàn bộ văn bản

B. Chọn 1 dòng

C. Chọn đoạn văn bản hiện hành

D. Mở cửa sổ Page Setup

Câu 18: Trong MS Word 2010, thao tác giữ phím Ctrl và Nhấn chuột vào một vị trí nào đó trong đoạn văn bản sẽ có tác dụng gì?

A. Chọn đoạn văn bản

B. Chọn toàn bộ văn bản

C. Chọn một câu tại vị trí con trỏ

D. Chọn một từ

Câu 19: Trong MS Word 2010, để chèn hình ảnh từ bên ngoài vào văn bản ta gọi lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, Nhấn nút SmartArt

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Clip Art

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Picture

D. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Shape

Câu 20: Trên MS Word 2010, khi một văn bản đang soạn thảo chưa được lưu lại nhưng ta vào menu File, chọn lệnh Close thì thông báo nào dưới đây sẽ xuất hiện?

A. "Do you want to save changes you made to............................ "

B. "Are you sure to exit?"

C. "Do you want to save the document before close"

D. "The file ... already exist"

Câu 21: Trong MS Word 2010, trong khi rê đối tượng là một hình ảnh hay một hình vẽ bất kỳ có nhấn giữ đồng thời phím Shift sẽ có tác dụng gì?

A. Sao chép đối tượng

B. Di chuyển đối tượng trên đường thẳng ngang hoặc dọc

C. Xoay đối tượng

D. Thay đổi kích thước đối tượng

Câu 22: Trong MS Word 2010, để chèn một tiêu đề ở lề trên tài liệu đang mở ta gọi lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Header, chọn một mẫu tiêu đề

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Footer, chọn một mẫu tiêu đề

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Header, chọn Remove Header

D. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Footer, chọn Edit Footer

Câu 24: Trong MS Word 2010, tổ hợp phím Ctrl + P được thay cho lệnh nào dưới đây?

A. Vào File, chọn Print

B. Vào View, chọn Print

C. Layout

D. Vào File, chọn Print

Câu 25: Trong MS Word 2010, làm thế nào để áp dụng mẫu (style) cho hình ảnh đang chọn?

A. Trong thẻ Format, chọn mẫu trong nhóm Picture Effect

B. Trong thẻ Format, chọn mẫu trong nhóm Picture Border

C. Trong thẻ Format, Nhấn nút Artistic Effect rồi chọn mẫu

D. Trong thẻ Format, chọn mẫu trong nhóm Picture Styles

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm