Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 436 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

18 Lần thi

Câu 2: Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + A

C. Nháy chuột vào từ cần chọn

D.  Bấm phím Enter

Câu 4: Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:

A.  Xuống hàng trong cùng một Paragraph

B. Xuống một trang màn hình

C. Nhập dữ liệu theo hàng dọc

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:

A. Ctrl + Shift + D

B. Ctrl + Shift + W

C. Ctrl + Shift + A

D. Ctrl + Shift + K

Câu 6: Để trình bày dạng lũy thừa trong MS Word, ta phải chọn:

A. Font/Subscript

B. Font/All caps

C.  Font/Superscript

D. Tất cả đều sai

Câu 7: Chức năng Format painter trong MS Word để làm gì?

A. Để sao chép nội dung

B. Để sao chép định dạng

C. Để xóa chữ

D. Tất cả đều sai

Câu 8: Trong MS Word, Chức năng Mirror margins trong Page setup \ Margins dùng để

A. In hai trang trong một mặt giấy

B. Đặt lề ánh xạ cho tài liệu

C. Sao chép trang tài liệu

D. Ngắt một trang tài liệu

Câu 9: Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để xem văn bản trước lúc in (print preview)?

A. Ấn tổ hợp phím CTRL + F10

B. Ấn tổ hợp phím CTRL + F2.

C. Ấn tổ hợp phím CTRL + F4

D.  Ấn tổ hợp phím CTRL + F1

Câu 10: Cách nào sau đây không phải để làm chữ đậm?

A.  Nhấn chuột phải, chọn Font từ menu và chọn Bold trong khung Font style

B. Nhấn Ctrl + B

C. Nhấp chuột phải và chọn Boldface từ menu tắt.

D. Bấm nút Bold trên thanh công cụ.

Câu 11: Khi nào dùng lệnh Save As trong menu File thay cho lệnh Save?

A. Để lưu một tài liệu dưới một tên khác hoặc tại vị trí khác.

B. Để gửi tài liệu cho ai đó qua thư điện tử.

C. Để thay đổi tần số thực hiện chức năng phục hồi tự động (AutoRecovery) .

D. Để chỉ định Word luôn luôn tạo bản sao dự phòng cho tài liệu

Câu 12: Tổ hợp phím nào để thay đổi kích cỡ của chữ?

A. Ctrl + [ , Ctrl + ]

B. Ctrl + < , Ctrl + >

C. Alt + < , Alt + >

D. Alt + [ , Alt + ]

Câu 13: Phím nào sau đây đưa con nháy về đầu dòng hiện hành?

A. <Ctrl> + <Home>

B. <Ctrl> + <Page Up>

C. <Home>

D. Tất cả đều sai

Câu 14: Trong MS Word, Tổ hợp phím Ctrl + G có chức năng gì?

A. Chức năng di chuyển nhanh đến vị trí nào đó trong văn bản

B. Chức năng canh lề cho văn bản

C. Chức năng gom nhóm các đối tượng trong văn bản

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Trong MS Word, chức năng FOOTNOTE để làm gì?

A. Ghi chú nội dung trong văn bản

B. Hiển thị số trang cho văn bản

C.  Hiển thị ngày soạn thảo văn bản

D. Tất cả đều sai

Câu 18: Mục chọn TEXT WIDTH trong ZOOM có ý nghĩa là gì?

A. Phóng to, hiển thị trên màn hình soạn thảo toàn bộ các chữ trong hàng chữ

B. Phóng to, hiển thị trên màn hình soạn thảo độ lớn của chữ

C. Phóng to, hiển thị trên màn hình soạn thảo độ rộng của hàng chữ

D. Tất cả đều sai

Câu 19:  Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để canh đều 2 bên cho đoạn văn bản?

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + L

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + E

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + J

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + R

Câu 20: Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để canh đều ở giữa cho đoạn văn bản?

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + L

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + E

C.  Bấm tổ hợp phím Ctrl + J

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + R

Câu 23: Trong MS Word 2010, sau khi bôi đen toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?

A. Không có tác dụng gì

B. Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu

C. Xóa bảng, không xóa nội dung

D. Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 18 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm