Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 200 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

22 Lần thi

Câu 1: Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + S là:

A. Xóa tệp văn bản

B. Chèn kí hiệu đặc biệt

C. Lưu tệp văn bản vào đĩa

D. Tạo tệp văn bản mới

Câu 2: Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:

A. View / Exit

B. Edit / Exit

C. Window / Exit

D. File / Exit

Câu 3: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

A. Bấm phím Enter

B. Bấm phím Space

C. Bấm phím mũi tên di chuyển

D. Bấm phím Tab

Câu 4: Cách nhanh nhất để chọn một từ trong văn bản Word:

A. Kéo chuột qua từ đó

B. Di chuyển điểm nháy đến chữ đầu, giữ phím shift và dùng các phím mũi tên.

C. Bấm chọn chức năng Select Word Wizard trên thanh công cụ và làm theo hường dẫn

D. Nhấp đúp vào từ

Câu 5: Trong soạn thảo Word 2010, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện trên thanh công cụ thế nào?

A. Insert / Header - Footer

B. Page layout / Header - Footer

C. View / Header - Footer

D. Review / Header - Footer

Câu 7: Cách nào sau đây không phải dùng để canh lề một đoạn?:

A. Đưa con trỏ tới cạnh trái hoặc phải của đoạn văn bản và dùng thao tác kéo thả để canh lề

B. Bấm nút Increase Indent trên thanh công cụ.

C. Kéo thả điểm canh lề trên thước ngang

D. Nhấp chuột phải, chọn Paragraph rồi chỉnh sửa các thông số trong mục Indentation

Câu 8:  Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo:

A. Centimeters

B. Đơn vị đo bắt buộc là Inches

C. Đơn vị đo bắt buộc là Points

D. Đơn vị đo bắt buộc là Picas

Câu 9: Trong soạn thảo MS Word, Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:

A. Xuống hàng nhưng chưa kết thúc Paragraph

B. Xuống một trang màn hình

C. Nhập dữ liệu theo hàng dọc

D. Tất cả đều sai

Câu 10: Trong Microsoft Word, Style là:

A. Tạo hình cho các chữ kiểu trong khi soạn thảo

B. Một tập hợp các định dạng lưu trữ thành một tên gọi riêng và dễ dàng áp đặt lên các đối tượng khác bằng một thao tác duy nhất

C. Một loại tài liệu đặc biệt

D. Một thành phần định dạng chỉ dùng trong trang Web.

Câu 11: Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl + F là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Lưu tệp văn bản vào đĩa

C. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo

D. Định dạng trang

Câu 12: Một số AutoShapes có hình thoi màu vàng. Hình thoi đó là gì và có tác dụng ra sao?:

A. Đó là nút kích cỡ, dùng để thay đổi kích thước của đối tượng AutoShapes

B. Đó là nút di chuyển, dùng để kéo đối tượng AutoShape tới một vị trí khác.

C. Đó là nút điều chỉnh, dùng để thay đổi hình dạng của đối tượng AutoShapes

D. Tất cả đều sai

Câu 14: Trong MS word, hanging indent có ý nghĩa thế nào trong 1 paragraph:

A.  Dịch chuyển dòng đầu của paragraph vào trong theo một kích thước cụ thể

B. Dịch chuyển dòng cuối của paragraph vào trong theo một kích thước cụ thể

C. Dịch chuyển dòng thứ 2 đến dòng cuối cùng của paragraph vào trong theo một kích thước cụ thể

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 15:  Khi đang làm việc với Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó:

A. Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE

B. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents

C. Luôn luôn ở trong thư mục WINWORD

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 17: Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì:

A. Chọn menu lệnh Edit / Open

B. Chọn menu lệnh File / Open

C. Cả 2 câu a. b. đều đúng

D. Cả 2 câu a. b. đều sai

Câu 21: Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A. View / Symbol

B.  Review / Symbol

C.  Insert / Quotation

D. Insert / Symbol

Câu 22: Trong MS Word, làm cách nào để ngắt trang văn bản

A. Bấm phím tắt Ctrl + Enter

B. Bấm phím tắt Window + Enter

C. Bấm phím tắt Ctrl + Shift + Enter

D. Bấm phím PageDown (PgDn) trên bàn phím

Câu 23: Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift + Enter

D. Word tự động, không cần bấm phím

Câu 24: Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để canh đều bên phải cho đoạn văn bản?

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + L

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + E

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + J

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + R

Câu 25: Thao tác nào dưới đây bạn không thể thực hiện được với MS-WORD:

A. Quy định dung lượng tối đa/tối thiểu cho văn bản

B. Định dạng dòng văn bản

C. Nối hai tệp văn bản thành 1 tệp văn bản.

D. Đặt mật khẩu, phân quyền cho văn bản

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 22 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm