Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 89 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Trong Excel giả sử ô D4 có công thứ sau: = HLOOKUP(A4,A10:D12,4,0) kết quả sai ở thành phần nào?

A. Thành phần thứ nhất  

B. Thành phần thứ 3

C. Thành phần thứ hai 

D. Thành phần thứ 4

Câu 2: Đối số thứ 4(thành phần thứ 4) trong hàm Vlookup() dùng để:

A. Dò tìm chính xác      

B. Dò tìm trong bảng phụ nằm dọc

C. Dò tìm trong bảng phụ nằm ngang 

D. Dò tìm tương đối (xấp xỉ)

Câu 3: Biểu thức = Counif(A5:C5,”A*”) có tác dụng:

A. Đếm tất cả các ô trong vùng A5:C5 có ký tự đầu là A

B. Chỉ đếm các dòng có ký tự đầu trong cột A là “A”

C. Đếm tất cả các ô trong vùng A5:C5 có 2 kí tự mà kí tự đầu là A

D.  Tất cả đều sai

Câu 4: Trong Excel hàm OR() trả về kết quả đúng (True) khi nào:

A. Chỉ cần một đối số trong Hàm trả về True.

B.  Nếu có hai đối số trong hàm trả về True

C. Nếu tất cả đối số trong hàm đều trả về True

D. Tất cả đều sai.

Câu 5: Hàm And() sẽ trả về giá trị đúng (True) khi:

A. Tất cả các đối số đều đúng

B. Tất cả các đối số đều sai

C. Chỉ cần  ần một đối số đúng          

D. Chỉ cần một đối số trả về sai

Câu 6:  Để phóng to/thu nhỏ tài liệu trong Microsoft Word 2010, ta thực hiện bằng cách nào:

A. Giữ phím Ctrl và di chuyển con xoay trên con chuột.

B. Điều khiển thanh trượt zoom ở góc phải bên dưới màn hình Word

C. Cả phương án 1 và 2 đều đúng 

D. Cả phương án 1 và 2 đều sai

Câu 7: Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2010 bằng cách:

A. Kích chuột vào thẻ File/Exit.

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + F4

C.  Click chuột vào biểu tượng Close () của cửa sổ chương trình.  

D. Cả 3 phương án trên đều đúng     

Câu 8: Bấm tổ hợp phím Ctrl + N trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A. Mở một tài liệu mới

B. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa

C. Lưu một tài liệu

D. Mở một tài liệu mới trống hoặc mở 1 tài liệu mới theo mẫu.                 

Câu 9: Bấm tổ hợp phím Ctrl + O trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A. Mở một tài liệu mới

B.  Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa                      

C. Lưu một tài liệu

D. Đóng chương trình Microsoft Word 2010

Câu 10: Bấm tổ hợp phím Ctrl + S trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

A. Mở một tài liệu mới

B. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa

C. Lưu tài liệu hiện tại                                   

D. Đóng chương trình Microsoft Word 2010

Câu 11: Bấm tổ hợp phím Ctrl + B trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A.  Bật/Tắt chữ đậm                         

B. Bật/Tắt chữ nghiêng

C. Bật/Tắt chữ gạch chân

D. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới (Bottom)

Câu 12: Bấm tổ hợp phím Ctrl + I trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/Tắt chữ đậm

B. Bật/Tắt chữ nghiêng   

C. Bật/Tắt chữ gạch chân

D. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới (Bottom)

Câu 13: Bấm tổ hợp phím Ctrl + U trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/Tắt chữ đậm

B. Bật/Tắt chữ nghiêng

C. Bật/Tắt chữ gạch chân      

D. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới (Bottom)

Câu 14: Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/Tắt chữ chỉ số trên  

B. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới

C. Bật/Tắt chữ hoa

D. Bật/Tắt chữ thường

Câu 15: Bấm tổ hợp phím Ctrl + = trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:

A. Bật/Tắt chữ chỉ số trên

B. Bật/Tắt chữ chỉ số dưới              

C. Bật/Tắt chữ hoa

D. Bật/Tắt chữ thường

Câu 17: Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A. Mở một hồ sơ mới

B. Đóng hồ sơ đang mở 

C. Mở một hồ sơ đã có

D. Lưu hồ sơ vào đĩa

Câu 20: Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Chức năng thay thế trong soạn thảo

C. Định dạng chữ hoa

D. Lưu tệp văn bản vào đĩa

Câu 22: Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:

A. Xóa tệp văn bản

B. Chèn kí hiệu đặc biệt 

C. Lưu tệp văn bản vào đĩa

D. Tạo tệp văn bản mới

Câu 23:  Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:

A. View - Exit

B. Edit - Exit

C. Window - Exit

D.  File - Exit

Câu 24: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

A. Bấm phím Enter

B. Bấm phím Space 

C. Bấm phím mũi tên di chuyển

D. Bấm phím Tab

Câu 25: Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:

A. Thanh công cụ định dạng

B. Thanh công cụ chuẩn

C. Thanh công cụ vẽ

D. Thanh công cụ bảng và đường viền

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm