Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 438 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Thao tác chọn File ->Close dùng để

A.  Lưu tập tin hiện tại

B. Mở một tập tin nào đó 

C. Đóng tập tin hiện tại

D. Thoát khỏi Powerpoint

Câu 2: Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X.

B. Nhắp chuột trái vào nút lệnh Cut (biểu tượng là cái kéo) trên thanh công cụ.

C. Nhấn phím Delete.

D. Chọn Edit ->Cut.

Câu 4: Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, đầu tiên ta phải:

A. Chọn File ->Open

B. Chọn File ->New

C. Chọn File ->Save

D. Chọn File ->Save As

Câu 5: Để định dạng dòng chữ “Giáo án điện tử” thành “Giáo án điện tử” (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:

A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

B. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I 

C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

D. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B

Câu 6: Để lưu lại tập tin GADT.PPT đang mở, ta có thể:

A. Chọn File ->Save

B. Chọn File ->Save As

C. Chọn File ->Save hoặc File ->Save As đều được

D. Chọn File ->Close

Câu 8: Thao tác chọn File ->Open là để

A. Mở một presentation đã có trên đĩa

B. Tạo mới một presentation để thiết kế bài trình diễn

C. Lưu lại presentation đang thiết kế

D. Lưu lại presentation đang thiết kế với một tên khác

Câu 9: Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và 

A. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill 

B. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

C. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

D. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

Câu 10: Trong Powerpoint 2010, cách nào để chèn bảng biểu vào Slide?

A.  Insert/ Table

B. Format/ Table

C. Edit/ Table

D. Home/ Table A. Alt + XB. Shift + X C. Ctrl + XD. Ctrl + Shift + X

Câu 11: Trong Powerpoint 2010, nút lệnh ScreenShot có chức năng?

A. Chụp ảnh màn hình để chèn vào Slide

B. Chèn video vào Slide

C. Chèn hình ảnh từ vị trí bất kỳ trong máy vào Slide

D. Chèn âm thanh vào Slide

Câu 13: Trong Powerpoint 2010, để tạo tiêu đề cuối trang cho slide hiện tại?

A. Insert/ Footer and Header/ Chọn Slide Number/ Nhập nội dung

B. Insert/ Footer and Header/ Chọn Footer/ Nhập nội dung

C.  Insert/ Footer and Header/ Chọn Slide/ Nhập nội dung

D. Insert/ Footer and Header/ Chọn Date and Time/ Nhập nội dung

Câu 14: Để mở chương trình Powerpoint 2010, ta làm thế nào?

A. Kích chuột phải vào biểu tượng Powerpoint 2010 trên màn hình desktop/Open

B. Start/All Programs/Microsoft Office/Powerpoint 2010

C. Kích đúp chuột trái vào biểu tượng Powerpoint 2010 trên màn hình desktop

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 15: Trong PowerPoint 2010, chọn phát biểu đúng ?

A. Không thể chỉnh sửa từng đối tượng sau khi gom nhóm chúng

B. Không thể di chuyển các đối tượng sau khi gom nhóm

C. Có thể chỉnh sửa từng đối tượng sau khi gom nhóm chúng

D. Có thể di chuyển đối tượng ra khỏi nhóm bằng kéo và thả đối tượng

Câu 16: Trong Powerpoint để tạo mới 1 Slide ta sử dụng?

A. Home -> Slides -> New Slide

B. Insert -> New Slide

C. Design -> New Slide

D. View -> New Slide

Câu 17: Trong Powerpoint muốn đánh số trang cho từng Slide ta dùng lệnh nào sau đây.

A. Insert\ Bullets and Numbering

B. Insert \ Text \ Slide Number.

C. Format \ Bullets and Number.

D. Các câu trên đều sai

Câu 19: Trong PowerPoint, một đối tượng có bao nhiêu hiệu ứng (Animation)?

A. Hai hiệu ứng

B. Có thể có nhiều hiệu ứng

C. Không thể có hiệu ứng

D. Chỉ một hiệu ứng

Câu 24: Trong PowerPoint, khi đang soạn thảo, để giảm cỡ chữ ta thực hiện bấm tổ hợp phím:

A. Ctrl + Shift + ]

B. Ctrl + Shift + [

C. Ctrl + Shift + <

D. Ctrl + Shift + >

Câu 25: Trong PowerPoint, thời gian để hiệu ứng chuyển slide (Transition) có thể:

A. Sau mỗi slide thì thời gian chuyển sẽ chậm hơn

B. Sau mỗi slide thì thời gian chuyển sẽ nhanh hơn

C. Chương trình tự tạo ra và không thay đổi được

D. Do người dùng tự điều chỉnh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm