Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 16

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 338 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 16. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Có 3 sinh viên A , B và C cùng thi môn XSTK. Gọi biến cố Ai: “có i sinh viên thi đỗ” (i = 0,1,2,3 ); C : “sinh viên C thi đỗ”. Biến cố A1C là: 

A. Sinh viên C thi đỗ;

B. Sinh viên C thi đỗ;

C. Có 1 sinh viên thi đỗ; 

D. Sinh viên C thi không đỗ.  

Câu 2: Có 3 sinh viên A , B và C cùng thi môn XSTK.

A. Sinh viên A thi hỏng;

B. Chỉ có sinh viên A thi đỗ;

C. Có 2 sinh viên thi đỗ;

D. Chỉ có sinh viên A thi hỏng. 

Câu 25: A và B là hai biến cố độc lập. Xác suất \(P(\overline A /B)\)  bằng:

A. P(B) 

B. \(P(\overline A )\)

C. P(A)

D. \(P(\overline B )\)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên