Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 15

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 408 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 15. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 1: Viễn thông bao gồm các lĩnh vực:

A. Điện thoại, fax

B. Internet và mạng dữ liệu

C. Truyền thanh, truyền hình, vệ tinh

D. Tất cả các lĩnh vực trên 

Câu 3: Thông tin gồm các dạng sau:

A. Âm thanh 

B. Dữ liệu

C. Hình ảnh

D. Cả ba dạng trên

Câu 4: Điểm khác nhau giữa tín hiệu số và tín hiệu tương tự là:

A. Tín hiệu số là tín hiệu có giá trị hữu hạn trong miền xét (biên độ, tần số),hiệu tương tự có giá trị liên tục.

B. Tín hiệu số là tín hiệu chỉ có hai giá trị, còn tín hiệu tương tự có nhiều giá trị.

C. Tín hiệu số là tín hiệu chỉ có hai giá trị

Câu 5: Mục đích của mã hóa nguồn tín hiệu trong truyền thông là:

A. Để tăng hiệu quả sử dụng kênh truyền   

B. Để giảm bớt chất lượng thông tin truyền đi

C. Để truyền thông tin đi nhanh hơn

D. Để dễ dàng khôi phục thông tin bị mất ở phía thu

Câu 6: Mục đích của việc mã hóa kênh trong truyền thông là:

A. Để tăng hiệu quả sử dụng kênh truyền   

B. Để giảm bớt thời gian truyền thông tin

C. Để có thể phát hiện lỗi và/hoặc khôi phục thông tin ở phía thu khi gặp lỗi

D. Để đơn giản hệ thống truyền thông

Câu 8: ANSI là:

A. Tổ chức chuẩn hóa viễn thông quốc tế

B. Tổ chức chuẩn hóa viễn thông quốc gia

C. Không phải là một tổ chức viễn thông

D. Tổ chức chuẩn hóa viễn thông khu vực

Câu 9: ETSI là:

A. Tổ chức chuẩn hóa viễn thông quốc tế

B. Tổ chức chuẩn hóa viễn thông khu vực

C. Tổ chức chuẩn hóa viễn thông quốc gia

D. Không phải là một tổ chức viễn thông

Câu 10: Băng tần sử dụng cho tín hiệu thoại truyền thống là bao nhiêu?

A. 16Hz – 20KHz

B. 16Hz – 3,4KHz

C. 16Hz – 4KHz

D. 300Hz – 3,4KHz

Câu 12: Có những phương thức truyền tín hiệu nào trong hệ thống truyền thông hiện nay:

A. Đơn công và song công 

B. Đơn công và bán song công

C. Song công và bán song công

D. Đơn công, song công và bán song công

Câu 15: Dịch vụ viễn thông cơ bản là:

A. Dịch vụ truyền đưa tức thời thông tin qua mạng viễn thông mà không làm thay đổi loại hình hoặc nội dung thông tin

B. Dịch vụ làm tăng giá trị thông tin của người sử dụng

C. Dịch vụ không cần tính cước

D. Dịch vụ hỗ trợ nhân công cho người sử dụng

Câu 16: Dịch vụ giá trị gia tăng là:

A. Dịch vụ thiết yếu nhất mà hạ tầng mạng cung cấp được

B. Dịch vụ làm tăng giá trị thông tin của người sử dụng

C. Dịch vụ chỉ liên quan đến truyền thoại

D. Dịch vụ không cần tính cước 

Câu 17: Dịch vụ đa phương tiện là:

A. Dịch vụ chỉ truyền thoại

B. Dịch vụ chỉ truyền hình ảnh

C. Dịch vụ chỉ truyền thoại và hình ảnh

D. Dịch vụ truyền từ ít nhất hai loại hình thông tin trở lên

Câu 18: Dịch vụ VoIP có điểm khác với dịch vụ thoại truyền thống (trên nền PSTN) là:

A. Có chi phí rẻ hơn

B. Tốn nhiều băng thông hơn cho một cuộc gọi

C. Được hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ bổ sung

D. Chỉ truyền thoại chất lượng thấp

Câu 19: QoS là viết tắt của cụm từ nào sau đây:

A. Quality of Service

B. Queue of Service

C. Quality of System

D. Queue of System

Câu 20: Yếu tố nào sau đây không phải là các yếu tố của chất lượng dịch vụ QoS:

A. Chất lượng về hỗ trợ dịch vụ

B. Chất lượng về khai thác dịch vụ 

C. Chất lượng về thiết bị của mạng lưới

D. Chất lượng về thực hiện dịch vụ thuê bao của mạng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên