Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 152 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 3. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 4: Báo hiệu trong mạng gói được thực hiện thông qua phưong thức nào sau đây?

A. Báo hiệu kênh riêng CAS

B. Không cần báo hiệu

C. Các giao thức báo hiệu

D. Báo hiệu kênh chung CCS

Câu 6: Cho biết tốc độ định danh cũa luồng so E1:

A. 2,048 Kbit/s

B.  8 Mbit/s

C. 8,448 Kbit/s

D. 8.448 Mbit/s 

Câu 7: Cho biết tốc độ định danh cùa luồng so E2:

A. 2,048 Kbit/s  

B. B. 8 Mbit/s

C. 8,448 Kbit/

D. 8.448 Mbit/s

Câu 8: Cho biết tốc độ định danh cùa luồng so E3:

A. 8 Mbit/s

B. 34.368 Mbit/s

C. 8,448 Kbit/s

D. 8.448 Mbit/s 

Câu 9: Cho biết tốc độ định danh cùa luồng sổ E4:

A. 2,048 Mbit/s  

B. 8 Mbit/s

C. 139.264 Mbit/s

D. 8.448 Mbit/s 

Câu 10: ho biết tốc độ định danh cùa luồng sổ E5:

A. 2.048 Mbit/s

B.  564.992 Mbit/s

C. 139.264 Mbit/s

D. 8.448 Mbit/s 

Câu 17: Cho biết thời gian truyền đa khung E1?

A. 250

B. 125

C. 2.048

D. Tát cả đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên