Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 147 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 5. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Chuyển mạch kênh tín hiệu số gồm những loại nào sau đây:

A. Chuyển mạch kênh và chuyển mạch IP

B. Chuyển mạch kênh và chuyển mạch không gian số S 

C. Chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói

D. Chuyển mạch thời gian số T và chuyển mạch không gian số S

Câu 5: Chuyển mạch không gian số S, được cấu tạo từ những thành phần cơ bản nào?

A. Khối giao diện thuê bao và Khối trung kế 

B. Khối giao diện thuê bao và khối điều khiển chuyển mạch cục bộ

C. Ma trận chuyển mạch và khối điều khiển chuyển mạch cục bộ

D. Ma trận chuyển mạch và Khối giao diện thuê bao

Câu 9: Chuyển mạch thời gian số T gồm hai thành phần chính là:

A. Ma trận chuyển mạch và khối điều khiển chuyển mạch cục bộ

B. Ma trận chuyển mạch và bộ nhớ điều khiển C-Mem

C. Bộ nhớ tin S-Mem và bộ nhớ điều khiển C-Mem

D. Bộ nhớ tin S-Mem và khối điều khiển chuyển mạch cục bộ

Câu 15: Thứ tự các bước thường sử dụng ở quá trình tạo gói trong công nghệ chuyển mạch gói là:

A. Bản tin, segment, gói tin

B. Bản tin, gói tin

C. Bản tin, gói tin, segment

D. Bản tin, segment.

Câu 16: Trong chuyển mạch gói, các gói tin của một bản tin có thể:

A. Đi từ nguồn tới đích theo một đường đã được thiết lập sẵn

B. Đi từ nguồn tới đích theo một số đường đã được thiết lập sẵn

C. Đi từ nguồn tới đích theo nhiều đường khác nhau

D. Đi từ nguồn tới đích theo yêu cầu của đích

Câu 17: Trong chuyển mạch gói, các gói tin của các bản tin khác nhau:

A. Chỉ có thể đi từ nguồn tới đích trên cùng một đường đã được thiết lập sẵn

B. Chỉ có thể đi từ nguồn tới đích trên một số đường đã được thiết lập sẵn

C. Không thể truyền đi trên cùng một đường

D. Có thể đi từ nguồn tới đích trên cùng một đường

Câu 19: Quá trình định tuyến bao gồm hai hoạt động chính nào sau đây?

A. Xác định đường truyền và chuyển tiếp thông tin

B. Xác định đường truyền và phân mảnh bản tin tạo thành gói tin

C. Phân mảnh bản tin tạo thành gói tin và chuyển tiếp thông tin

D. Phân mảnh bản tin thành gói tin và tái hợp các gói tin thành bản tin

Câu 20: Khi phân chia định tuyến theo sự thích nghi với trạng thái hiện hành của mạng, có những loại kỹ thuật định tuyến nào?

A. Định tuyến tĩnh và định tuyến động

B. Định tuyến phân tán và định tuyến tập trung

C. Định tuyến phân cấp và định tuyến không phân cấp

D. Định tuyến nguồn và định tuyến từng bước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên