Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 230 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 1. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 2: Tốc độ chip cua WCDMA là bao nhiêu?

A. 1.2288 Mcps

B. 2.2288 Mcps

C.  2.4488 Mcps

D. 3.84 Mcps

Câu 3: Tốc độ chip cua IS95 là bao nhiêu?

A. 1.2288 Mcps

B. 2.2288 Mcps

C. 2.4488 Mcps

D. 3.84 Mcps 

Câu 5: Phương pháp phân tập hồ trợ đê tăng dung lượng trong WCDMA? 

A.  Phân tập đường xuống

B. Phân tập đường lên

C. Tất cả đều đúng

D. Tất cả đều sai 

Câu 6: TDMA được sứ dụng rộng rãi trong?

A. Mạng thê hệ thử 2

B. Mạng thé hệ thử 2.5

C. Mạng GSM

D. Tất cả các bên trên 

Câu 7: Các mã được sư dụng đê lan truyền các tín hiệu được gọi là:

A. PN code

B. Mã số Walsh

C. Mã số ngầu nhiên

D. Tất các bên trên

Câu 10: Tốc độ kênh dữ liệu thì...........................trong hệ thống CDMA

A. Rất thấp

B. Rất cao

C. Vừa phải

D. Không có ở trên

Câu 12:  Kích thước cưll trons CDMA.........................so với GSM

A.  Lớn hơn

B. Nhỏ hơn

C. Bằng nhau

D. Tất cả đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên