Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 194 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông - Phần 2. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 15: Phương pháp truyền dần nào không lan truyền sét?  

A. Cáp đồng trục

B. Cáp xoắn đôi

C. Cáp điện lực

D. Tất cả đều sai 

Câu 20: Sự khác biệt chính giừa WCDMA và giao diện không gian mạng thế hệ thử hai là:

A. Tốc độ cua 2Mbps (phô tần lên đen 5 Mbps) 

B. Tốc độ bit thay đôi

C. Tỵ lệ lỗi bit

D. Tất cả các bên trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tổng quát viễn thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên