Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 18

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 90 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 18. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Hai chế độ tỷ giá hối đoái kết hợp được những ưu điểm của chế độ tỷ giá thả nổi tự do và chế độ tỷ giá cố định là?

A. Chế độ tỷ giá thả nổi, chế độ tỷ giá cố định có điều chỉnh

B. Chế độ tỷ giá cố định có điều chỉnh, chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý

C. Chế độ tỷ giá cố định có điều chỉnh, chế đọ tỷ giá thả nổi bán tự do

D. Chế độ tỷ giá bán cố định, chế độ tỷ giá thả nổi bán tự do

Câu 2: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống tỷ giá hối đoái cố định Bretton Woods là?

A. Sự thất thoát ồ ạt nguồn vốn của Mỹ vào cuối năm 1970 – 1979

B. Hệ thống chứa đựng những mầm mống của sự đổ vỡ

C. Tỷ lệ dự trữ vàng không đủ để đảm bảo giá trị cho đồng đôla

D. Tất cả a, b, c

Câu 3: Đặc điểm cơ bản của hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS)?

A. Xây dựng đòng tiền chung cho EMS

B. Mỗi Chính phủ nước thành viên phải gửi 20$ dự trữ ngoại hối của họ vào quỹ hợp tác tiền tệ châu Âu

C. Tỷ giá tiền tệ giữa các nước thành viên dao đọng trong khoảng – 2, 25$ – +2, 25$

D. Cả A và C

Câu 4: Lợi thế của đầu tư gián tiếp nước ngoài là?

A. Chủ đầu tư nước ngoài ít chịu rủi ro

B. Tăng khả năng thu hút vốn đầu tư

C. Không hạn chế về phạp vi đầu tư

D. Không câu nào đúng

Câu 5: Đặc điểm của khu công nghiệp tập trung là?

A. Sản xuất các mặt hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích xuất khẩu

B. Hàng hóa tư liệu xuất nhập khẩu của khu công nghiệp tập trung được miễn thuế quan

C. Các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực công nghiệp tập trung chịu sự điều chỉnh của luật pháp nước sở tại

D. Cả a, b, c

Câu 7: Nếu ngân hàng nhà nước tăng lãi suất thì?

A. Đầu tư giảm

B. Đầu tư tăng

C. Đầu tư giảm và tiết kiệm tăng

D. Đầu tư tăng và tiêt kiem giảm

Câu 8: Những nhân tố tác động đế tỷ giá hối đoái?

A. Chênh lệch lạm phát và mức thu nhập nước ngoài

B. Chênh lệch lãi suất giữa các nước và sự kỳ vọng tỷ giá hối đoái

C. Sự can thiệp của chính phủ

D. Tất cả ý kiến trên

Câu 9: Tỷ giá hối đoái tác động đến?

A. Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

B. Xuất khẩu và nhập khẩu

C. Tác động dến tình hình đầu tư quốc tế

D. Tác động đến tình hình đầu tư trong nước

Câu 10: Nguyên nhân gây nên sự sụp đổ của chế độ bản vị vàng?

A. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng vàng mà chuyển sang thanh toán bằng tiền giấy

B. Do chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ

C. Do mâu thuẫn chính trị giữa các nước

D. Không câu nào đúng

Câu 11: Các tổ chức tiền tệ thế giới IMF và WTO ra đời ở giai đoạn nào?

A. 1967-1914

B. 1922-1939

C. 1945-1971

D. Không ý kiến nào đúng

Câu 12: Nếu chính phủ nước tiếp nhận FDI không có 1 chính sách quản lý và sử dụng FDI 1 cách hợp lý thì có thể dẫn tới những bất lợi nào?

A. Gây hậu quả xấu tới môi trường và làm cạn kiệt tài nguyên

B. Có thể gây ra hiện tượng đọc quyền do tác động ngược lên cạnh tranh từ phía các công ty bên ngoài đối với các công ty bản xứ

C. Biến nước sở tại thành bãi chứa các công nghệ và thiết bị trung gian, lạc hậu

D. Cả a, b và c

Câu 13: Các khu chế xuất được thành lập nhằm mục đích chủ yếu nào?

A. Sản xuất hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu trong nước

B. Sản xuất hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu xuất khẩu

C. Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 14: So với các khu chế xuất thì khu công nghiệp tập trung có những ưu điếm hơn trong việc?

A. Sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu

B. Thu hút đàu tư nước ngoài

C. Tạo ra mối liên hệ chăt chẽ với kinh tế ngành, kinh tế vùng và cả nước

D. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa ở giai đoạn đầu

Câu 16: Trong các mức độ hội nhập kinh tế dưới đây hình thức nao mang tính chất hội nhập đầy đủ?

A. Thị trường chung

B. Khu vực thương mại

C. Liên minh thuế quan

D. Liên minh kinh tế

Câu 17: Giữa lý thuyết lợi thế so sánh của David ricardo và lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế của Heckscher-Ohlin được gây dựng trên một số các giả thiết chung nào sau đây?

A. Mô hình chỉ có hai quốc gia và hai loại sản phẩm

B. Mậu dịch tự do thị trường cạnh tranh hoàn hảo

C. Cả hai quốc gia có cùng một trình độ kĩ thuật công nghệ

D. Cả a, b, c

Câu 18: Khi đồng tiền yên Nhật lên giá so với đồng đô la Mỹ sẽ làm cho?

A. Đầu tư và thị trường Nhật tăng

B. Đầu tư vào thị trường Mỹ tăng

C. Đầu tư vào thị trường Nhật và các nước Đông Á giảm

D. Sức cạnh tranh của thị truờng hàng hóa Nhật so với các nước được cải thiện

Câu 19: Trong các quan điểm sau đây đâu là quan điểm của chủ nghĩa trọng thương?

A. Kêu gọi chính phủ chủ trương mậu dịch tự do

B. Đặt quan hệ giao thương giữa các quốc gia trên cơ sỏ bình đẳng đôi bên cùng có lợi

C. Đòi hỏi có sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế bằng chính sách bảo hộ sản xuất và mậu dịch

D. Không có quan điểm nào

Câu 20: Xuất khẩu và nhập khẩu cùng mang một đặc điểm chung nào sau đây?

A. Góp phần đổi mới công nghệ và nâng cao sản xuất thông qua cạnh tranh

B. Làm tăng nguồn thu ngoại tệ của quốc gia

C. Là tăng nợ nước ngoài

D. Không có đặc điểm chung nào trong các đặc điểm trên

Câu 22: Thuế quan nhập khẩu là một công cụ của chính sách thương mại và nó làm cho?

A. Chính phủ nước đánh thuế nhập khẩu nhận được khoản thu về thuế

B. Không làm thay đổi thặng dư của người tiêu dùng

C. Không làm thay đổi cán cân thương mại của một nước

D. Nói chung nó mang lại lợi ích cho nền kinh tế thế giới

Câu 23: Chính phủ có thế can thiệp đến sự biến động của cán cân thương mại bằng các hình thức?

A. Can thiệp vào thương mại quốc tế

B. Can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối

C. Can thiệp vào đầu tư quốc tế

D. Cả a, b và c

Câu 24: Tỷ giá hối đoái do ngân hàng Nhà Nước công bố hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng là?

A. Tỷ giá hối đoái thực tế

B. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa

C. Tỷ giá này phản ánh được tương quan thực sự giữa các đồng tiền do sự tác động của giá cả hàng hóa lạm phát và các nhân tố khác

D. Không có ý kiến nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên