Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 296 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 3. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 2: Vốn đầu tư có các dòng chính là:

A. Đầu tư trực tiếp và gián tiếp

B. Đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp

C. Đầu tư tư nhân và vốn ODA (hỗ trợ phát triển chính thức)

D. ODA và đầu tư gián tiếp

Câu 3: Hình thức thương mại nào sau không diễn ra hành vi mua và bán?

A. Xuất khẩu hàng hóa vô hình

B. Tái xuất khẩu

C. Chuyển khẩu

D. Xuất khẩu tại chỗ

Câu 5: Lý thuyết cú huých từ bên ngoài của ai?

A. Rostow

B. A.Friedman

C. A.Smith

D. Ragnar Nurke

Câu 6: WTO được thành lập năm nào?

A. 1945

B. 1947

C. 1987

D. 1995

Câu 9: Hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Giơn noa

B. Bretton Woods

C. Giamaica

D. Hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS)

Câu 10: NAFTA là tên viết tắt thị trường tự do của khu vực nào?

A. Nam Mỹ

B. Bắc Mỹ

C. Đông Nam Á

D. Châu Phi

Câu 14: Yếu tố nào sau đây không thuộc tài khoản vốn?

A. Các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

B. Các khoản vay ngắn hạn

C. ODA

D. Cả A và B

Câu 15: Trong điều kiện chính phủ giảm lãi suất thì?

A. Đầu tư giảm

B. Lượng cung tiền trong lưu thông giảm đi

C. Lượng cung tiền trong lưu thông tăng lên

D. Cả A và B

Câu 16: Khi đồng Việt Nam tăng giá so với đồng đô la Mỹ thì?

A. Khuyến khích hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ

B. Khuyến khích hàng hoá Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam

C. Hàng hoá của Việt Nam rẻ hơn hàng hoá của Mỹ

D. Cả A và C

Câu 17: Cán cân thanh toán quốc tế bao gồm nội dung sau?

A. Tài khoản vãng lai và tài khoản vốn

B. Tài khoản dự trữ chính thức quốc gia

C. Tài khoản chênh lệch số thống kê

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 18: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của nền kinh tế thế giới?

A. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm và không đồng đều nhau giữa các nước và các khu vực

B. Kinh tế khu vực Châu á – Thái Bình Dương nổi lên làm cho trung tâm của nền kinh tế thế giới chuyển dần về khu vực này

C. Xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới

D. Cả ba đáp án trên

Câu 19: Trong các hoạt động của các quan hệ kinh tế quốc tế dưới đây, hoạt động nào có vị trí quan trọng, giữ vị trí trung tâm mang tính phổ biến trong tất cả các quốc gia?

A. Thương mại quốc tế

B. Hợp tác quốc tế về kinh tế và khoa học công nghệ

C. Hợp tác đầu tư quốc tế

D. Các hoạt động dịch vụ quốc tế

Câu 20: Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung của thương mại quốc tế?

A. Xuất và nhập khẩu hàng hoá hữu hình

B. Xuất và nhập khẩu hàng hoá vô hình

C. Gia công thuê cho nước ngoài và thuê nước ngoài

D. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Câu 21: Quan điểm nào sau đây không thuộc trường phái trọng thương?

A. Khẳng định vai trò của thương mại quốc tế. Đó là nguồn quan trọng mang về quý kim cho đất nước

B. Chính phủ không cần can thiệp vào các hoạt động mậu dịch quốc tế. Hãy để cho thị trường tự do

C. Việc buôn bán với nước ngoài không phải xuất phát từ lợi ích chung của cả hai phía mà chỉ có thu vén cho lợi ích quốc gia của mình

D. Chỉ trả công xá thấp cho công nhân thôi bởi vì công xá cao sẽ làm cho con người lười biếng, chỉ thích ăn không ngồi rồi

Câu 22: Tính ưu việt nhất của lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo so với lý thuyết lợi thế tương đối của Adam Smith?

A. Đề cao vai trò của cá nhân và các doanh nghiệp, ủng hộ một nền thương mại tự do, không có sự can thiệp của Chính phủ

B. Thấy được tính ưu việt của chuyên môn hoá

C. Ngay cả khi một quốc gia không có lợi thế tuyệt đối để sản xuất cả hai sản phẩm vẫn có lợi khi giao thương với một quốc gia khác được coi là có lợi thế tuyệt đối để sản xuất cả hai sản phẩm

D. Cả A và C

Câu 23: Sự khác biệt của hạn ngạch nhập khẩu so với thuế quan nhập khẩu?

A. Hạn ngạch nhập khẩu không đem lại thu nhập cho chính phủ và không có tác dụng hỗ trợ cho các loại thuế khác

B. Hạn ngạch nhập khẩu có thể biến một doanh nghiệp trong nước thành một nhà độc quyền

C. Hạn ngạch nhập khẩu đưa tới sự hạn chế số lượng nhập khẩu, đồng thời gây ảnh hưởng đến giá nội địa hàng hoá

D. Cả A và B

Câu 24: Lợi thế của đầu tư gián tiếp nước ngoài?

A. Bên tiếp nhận vốn đầu tư hoàn toàn chủ động trong sử dụng vốn, do đó vốn đầu tư được phân bổ hợp lý cho các vùng, các ngành, các lĩnh vực

B. Giúp chủ đầu tư nước ngoài tránh được hàng rào bảo hộ mậu dịch và chiếm lĩnh thị trường nước sở tại

C. Chủ đầu tư nước ngoài ít chịu rủi ro vì lợi nhuận thu được luôn theo một tỷ lệ lãi suất nhất định

D. Cả A và C

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Sinh viên