Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 279 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 1: Nghiệp vụ giao sau:

A. Số lượng và giá cả được thoản thuận hiện tại. Chuyển giao và kết toán vào một ngày trong tương lai 

B. Thực hiện tại quầy giao dịch 

C. Yêu cầu ký quỷ và thu phí giao dịch hợp đồng giao sau 

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Theo hợp đồng giao sau nhà đầu tư phải:

A. Có số dư ký quỹ lớn hơn 0 

B. Có số dư ký quỹ lớn hơn mức duy trì tài khoản (mức tối thiểu) 

C. Bổ sung khi số tiền ký quỹ dưới mức duy trì tài khoản 

D. Kết hợp B và C 

Câu 3: Theo hợp đồng giao sau nhà đầu từ sẽ có:

A. Lãi khi số dư ký quỹ trừ đi các khoảng; nộp vào va rút ra lơn hơn 0 

B. Lãi khi số dư ký quỹ lơn hơn tổng số tiền đầu tư

C. Lãi khi số dư ký quỹ lớn hơn 0

D. Cả A và B đều đúng

Câu 4: Nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng...giao sau khi dự đoán:

A. Bán ..giá lên 

B. Mua..giá xuống 

C. Mua...giá lên 

D. Cả A và C đều đúng

Câu 6: Người mua quyền chọn bán tiền tệ có nghĩa là với 1 số lượng nhất định trong 1 khoảng thời gian xác định:

A. Bán quyền chọn mua 

B. Có quyền bán 1 đồng tiền 

C. Bán quyền được mua 

D. Mua quyền được bán 

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây của giao dịch tương lai? 

A. Rủi ro thanh khoản cao hơn so với giao dịch kỳ hạn 

B. Rủi ro đối tác cao hơn so với giao dịch kì hạn 

C. Người mua có thể tất toán hợp đồng trước khi đáo hạn 

D. A và B đúng

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của giao dịch hoán đổi:

A. Lại giao dịch không có rủi ro đối tác 

B. Là một giao dịch kép Trong đó ngay giá trị mua và ngay giá trị bán là như nhau 

C. Mua và bán hai cặp tiền tệ khác nhau 

D. Cả A và B

Câu 14: Người ký phát kỳ phiếu là:

A. Nhà nhập khẩu 

B. Nhà xuất khẩu 

C. Ngân hàng thông báo 

D. Ngân hàng nhờ thu

Câu 15: Người ký phát Bill of Exchange là:

A. Ngân hàng thông báo

B. Ngân hàng thu hộ 

C. Tuỳ thuộc vào B/E sử dụng 

D. Nhà xuất khẩu 

Câu 16: Để hạn chế rủi ro cho mình trong thanh toán nhờ thu nhà xuất khẩu nên lựa chọn:

A. Hồi phiếu trơn 

B. Hồi phiếu đích danh 

C. Hồi phiếu kèm chứng từ

D. Hồi phiếu theo lệnh

Câu 17: Trong thanh toán tín dụng,chứng từ người trả tiền hối phiếu là:

A. Nhà xuất khẩu 

B. Nhà nhập khẩu 

C. Ngân hàng phát hành 

D. Ngân hàng thu hộ

Câu 18: Trong thanh toán người thu nhờ ký chấp nhận trả hối phiếu là:

A. Ngân hàng phát hành 

B. Ngân hàng thông báo 

C. Nhà xuất khẩu 

D. Nhà nhập khẩu

Câu 19: Trong thương mại quốc tế người ký phát Bill of Exchange là ai?

A. Ngân hàng 

B. Người chuyên chở hàng hoá xuất khẩu 

C. Nhà nhập khẩu 

D. Tất cả đều sai

Câu 20: Trong phương thức thanh toán nhờ thu,ngân hàng dịch vụ xuất khẩu là:

A. Ngân hàng thu hộ 

B. Ngân hàng nhờ thu 

C. Ngân hàng phát hành 

D. Ngân hàng trả tiền

Câu 21: Hối phiếu được lập thành:

A. 1 bản 

B. 2 bản 

C. 3 bản 

D. 4 bản 

Câu 22: Người trả tiền hối phiếu theo mẫu nhờ thu là:

A. Nhà xuất khẩu 

B. Ngân hàng phát hành

C. Nhà nhập khẩu 

D. Ngân hàng thu hộ 

Câu 23: Ngân hàng phát hành ký chấp nhận trả tiền hối phiếu trong trường hợp đây là:

A. Hối phiếu trả ngay 

B. Hối phiếu đích danh 

C. Hối phiếu theo lệnh 

D. Hối phiếu có kỳ hạn 

Câu 24: Mặt sau tờ hối phiếu có ghi "without recourse". đây là loại ký hậu:

A. Ký hậu miễn truy đòi 

B. Ký hậu theo lệnh 

C. Ký hậu có điều kiện 

D. Ký hậu hạn chế

Câu 25: Ngân hàng xác nhận có vai trò:

A. Thay mặt cho ngân hàng phát hành L/C 

B. Trả tiền cho nhà xuất khẩu khi ngân hàng phát hành mất khả năng thanh toán 

C. Tiến hành tu chỉnh L/C khi có đề nghị tu chỉnh L/C từ nhà nhập khẩu 

D. Không có đáp án nào đúng 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên