Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 185 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

15 Lần thi

Câu 1: Trong thương mại quốc tế người yêu cầu sử dụng hình thức thanh tóan chuyển tiền (T/T; M/T) là ai?

A. Người nhập khẩu

B. Người xuất khẩu

C. Ngân hàng bên nhập khẩu

D. Ngân hàng bên xuất khẩu

Câu 2: Vì sao trong thanh toán fi mậu dịch tại ngân hàng, tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt lại thấp hơn tỷ giá mua chuyển khoản? 

A. Ngân hàng không thích nhận tiền mặt

B. Ngân hàng thích nhận bằng chuyển khoản

C. Cung ngoại tệ tiền mặt nhiều

D. CF cho tiền mặt cao

Câu 3: Thời hạn giao hàng của L/C giáp lưng với L/C gốc phải như thế nào?

A. Trước

B. Sau

C. Cùng ngày

D. Tùy người giao hàng chọn

Câu 5: Ở VN tổ chức nào phát hành C/O?

A. Người xuất khẩu

B. Ngân hàng thương mại

C. Phòng thương mại và công nghiệp VN

D. Vinacontrol

Câu 6: Bảo lãnh thanh toán hàng hóa xuất nhâp khẩu có lợi cho ai?

A. Người nhập khẩu

B. Người xuất khẩu

C. Ngân hàng nhập khẩu

D. Ngân hàng xuất khẩu

Câu 7: Một hợp đồng thương mại đc bảo lãnh thanh tóan sẽ có lợi cho ai?

A. Người xuất khẩu

B. Người nhập khẩu

C. Nhập khẩu - Xuất Khẩu

D. Tất cả đáp án trên

Câu 9: NH kiểm tra chỉ chấp nhận thanh tóan loại vận đơn nào dưới đây

A. Receive for shipment B/L

B. Clean B/L

C. Clean shipped on board B/L

D. Order B/L endorsement in blank

Câu 11: Một chứng từ có ngày kí sau ngày lập chứng từ thì từ ngày phát hành là:

A. Ngày lập

B. Ngày kí

C. Có thể ngày lập hoặc ngày kí

D. Do NH tự quyết định

Câu 12: Tiền kí quỹ xác nhận L/C do ai trả:

A. Người NK

B. Người XK

C. NH FH L/C

D. NH thông báo 

Câu 14: 1 L/C giao hàng đk CIF và yêu cầu 1 giấy chứng nhận bảo hiểm trong số các loại sau, giấy chứng nhận nào đc chấp nhận

A. Bảo hiểm đóng 100% giá trị hóa đơn

B. Bảo hiểm đóng 120% CIF

C. Bảo hiểm 110% CIF, nếu L/C ko quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu

D. Bảo hiểm 110% số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định trong L/C

Câu 16: Hình thức mở L/C (thư, điện…) do ai quyết định

A. Người NK

B. Người XK

C. NH FH

D. NH thông báo

Câu 18: Trong các loại L/C sau loại nào người trung gian ko phải lập chứng từ hàng hóa?

A. Irrvocable credit

B. Transferable credit

C. Back to back credit

D. Revoling credit

Câu 21: Ngày xuất trong chứng từ trong thanh toán L/C phải là ngày nào?

A. Trước hoặc cùng ngày giao hàng

B. Cùng ngày giao hàng

C. Sau ngày giao hàng

D. Trước hoặc cùng ngày hết hạn hiệu lực L/C

Câu 22: Trong điều kiện giao hàng CIF, trên B/L phải ghi phí cước như thế nào?

A. Freight to collect

B. Freight prepayable

C. Freight prepaid

D. Freight to be prepaid

Câu 23: Khi sử dụng L/C tuần hòan sẽ có lợi cho ai?

A. Người NK

B. Người XK

C. NH FH

D. NH thông báo

Câu 24: Khi sử dụng L/C có xác nhận sẽ có lợi cho người nhập khẩu

A. Đúng

B. Sai

C. Ko đúng hoàn toàn

D. Tùy thuộc NH FH

Câu 25: “Stand by credit” là fương thức trả tiền hàng hóa xuất nhập khẩu?

A. Đúng

B. Sai

C. Không đúng hoàn toàn

D. Tùy thuộc người trả tiền 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 15 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên