Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 25

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 25

  • 30/08/2021
  • 23 Câu hỏi
  • 126 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 25. Tài liệu bao gồm 23 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Loại hối phiếu mà ko cần kí hiệu là:

A. Hối phiếu đích danh

B. Hối phiếu theo lệnh

C. Hối phiếu xuất trình

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là:

A. Thanh tóan ngay lập tức

B. Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến ngân hàng FH L/C yêu cầu thanh toán

C. Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn 

Câu 4:  Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu

A. Irrevocable credit

B. Red clause credit

C. Revolving credit

D. Irrevocable transferable credit

Câu 6: Theo UCP 500, khi L/C ko quy định thời hạn xuất trình chứng từ thì được hiểu là:

A. 7 ngày làm việc của ngân hàng

B. 7 ngày sau ngày giao hàng

C. 21 ngày sau ngày giao hàng

D. 21 ngày sau ngày giao hàng nhưng phải nằm trong thời hạn hiệu lực của L/C đó 

Câu 7: Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank là:

A. Trao chứng từ cho nhà nhập khẩu

B. Khống chế chứng từ cho đến khi nhà nhập khẩu trả tiền

C. Khống chế chứng từ cho đến khi nhà nhập khẩu kí chấp nhận hối phiếu

D. Tất cả các câu trên đều không chính xác 

Câu 8: Ngày giao hàng được hiểu là:

A. Ngày “Clean on board” trên B/L

B. Ngày FH B/L

C. Tùy theo loại B/L sử dụng

Câu 10: Căn cứ xác định giao hàng từng phần trog vận tải biển

A. Số lượng con tầu, hành trình

B. Hành trình, số lượng cảng bốc, cảng dỡ

C. Số lượng con tầu, số lượng cảng bốc cảng dỡ

D. Tất cả đều không chính xác

Câu 15: Bộ chứng từ hoàn hảo là cơ sở để:

A. Nhà xuất khẩu đòi tiền ngân hàng FH L/C

B. Nhà nhập khẩu hòan trả ngân hàng FH số tiền đã thanh toán cho người thụ hưởng

C. Ngân hàng xác nhận thực hiện cam kết thanh toán

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 20: Trong thanh toán nhờ thu người kí phát hối phiếu:

A. Xuất khẩu

B. Nhập khẩu

C. Ngân hàng

Câu 21: Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là:

A. Xuất khẩu

B. Nhập khẩu

C. Ngân hàng FH

D. Ngân hàng TT

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 23 Câu hỏi
  • Sinh viên