Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 15

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 203 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 15. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây của kì phiếu là không đúng:

A. Ký phiếu là 1 tờ giấy cam kết và trả tiền vô điều kiện. 

B. Kỳ phiếu không thể chuyển nhượng được. 

C. Một kỳ phiếu có thể do 1 hay nhiều người ký phát.

D. Không có đáp án đúng.

Câu 2: Thị trường nào được coi là trung tâm của thị trường ngoại hối?

A. Thị trường tiền tệ London nước Anh

B. Thị trường chứng khoán, nơi mua bán các chứng khoán bằng ngoại tệ

C. Nơi giao dịch giữa các NH thương mại và các công ty xuất nhập khẩu có ngoại tệ

D. Thị trường ngoại tệ liên NH

Câu 3: Tỷ giá chéo là?

A. Tỷ giá giữa hai đồng tiền được tính toán thông qua một “rổ” gồm nhiều đồng tiền mạnh

B. Tỷ giá giữa hai đồng tiền được tình toán thông qua đồng tiền thứ ba.

C. Tỷ giá không tính theo đường thẳng mà tính theo đường chéo

D. Tỷ giá không tính toán trực tiếp, mà tính toán gián tiếp

Câu 4: Công ty XNK Việt Nam trích tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh HN chuyển trả cho hãng Honda Nhật tại NH Tokyo, số tiền 30.000USD. Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh HN hạch toán như thế nào?

A. Nợ TK 4221 (TG Cty XNK, USD): 30.000 / Có TK 1331 (USD, TG NH ngoại thương): 30.000

B. Nợ TK 4221 (TG Cty XNK, USD): 30.000 / Có TK 5191- Điều chuyển vốn (NH ngoại thương VN): 30.000

C. Nợ TK 4221 (TG Cty XNK, USD): 30.000 / Có TK 455- Chuyển tiền phải trả: 30.000

D. Nợ TK 4221 (TG Cty XNK, USD): 30.000 / Có TK TG của Cty Honda Nhật; 30.000

Câu 5: Tại NH mở L/C, một người nhập khẩu xin mở một L/C trị giá 100.000 JPY. Người nhập khẩu ký quỹ đảm bảo 30.000 bằng cách trích từ tiền gửi thanh toán. NH mở L/C hạch toán như thế nào?

A. Nợ TK tiền gửi người nhập khẩu 30.000 / Có TK ký quỹ đảm bảo L/C 30.000

B. Nợ TK người nhập khẩu 100.000 / Có TK ký quỹ mở L/C 100.000

C. Nợ TK người nhập khẩu 30.000 / Nợ TK mở L/C 70.000 / Có TK người xuất khẩu 100.000

D. Nợ TK tiền gửi người nhập khẩu 30.000 /Nợ TK tạm ứng ngoại tệ 70.000 / Có TK ký quỹ đảm bảo L/C 100.000

Câu 6: Trong thanh toán quốc tế, một vận đơn vận tải phải có chữ kí của ai?

A. Người chuyên chở (hoặc đại diện); hoặc thuyền trưởng (hoặc đại lý)

B. Người chuyên chở hoặc người thay mặt chuyên chở

C. Thuyền trưởng hoặc người thay mặt thuyền trưởng

D. Người xuất khẩu, người giao hàng

Câu 7: Trong Incoterms FOB là điều khoản gì?

A. Tiền hàng và cước phí

B. Tiền bảo hiểm

C. Giao hàng tại xưởng

D. Giao hàng trên tàu

Câu 8: Nội dung quan trọng nhất trong vận đơn để thanh toán quốc tế là cần thể hiện điều gì?

A.  Tên thuyền trưởng

B. Tên người xuất khẩu

C. Mô tả hàng hoá

D. Hàng đã được xếp lên tàu

Câu 9: CFR là điều khoản gì?

A. Bảo hiểm và cước phí

B. Tiền hàng và bảo hiểm

C. Tiền hàng và cước phí

D. Tiền vận chuyển

Câu 10: Khi nhận được chứng từ xuất trình trả tiền ngay phù hợp với L/C, nhưng ngân hàng chỉ định không trả tiền thì ngân hàng xác nhận phải làm gì?

A. Trả lại chứng từ cho người xuất khẩu

B. Chuyển chứng từ cho ngân hàng phát hành

C. Thương lượng với ngân hàng chỉ định

D. Thanh toán ngay

Câu 11: Người ký phát B/E trong ngoại thương là:

A. Người nhập khẩu

B. Người xuất khẩu

C. Ngân hàng chiết khấu.

Câu 12: Người trả tiền B/E trong phương thức nhờ thu:

A. Người nhập khẩu

B. Người xuất khẩu xuất nhập khẩu eximtrain có tốt không

C. Ngân hàng thu hộ

Câu 13: Người thụ hưởng ghi trên mặt trước B/E là:

A. Ngân hàng có phát hành L/C

B. Người xuất khẩu

C. Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu

Câu 14: Người trả tiền B/E trong phương thức L/C:

A. Người nhập khẩu

B. Ngân hàng mở L/C

C. Ngân hàng thông báo L/C

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: B/E có thể được lập bằng:

A. Lời nói

B. Văn bản

C. Ghi bằng Video

D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Hình mẫu B/E phải:

A. Thống nhất trong phạm vi quốc gia

B. Thống nhất trong phạm vi quốc tế

C. Tùy thuộc vào người phát hành

D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Hình mẫu B/E có quyết định tính chất pháp lý:

A. Có

B. Không khóa học xuất nhập khẩu

C. Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia

D. Tất cả đều đúng

Câu 18: B/E là một lệnh đòi tiền luôn kèm theo:

A. Điều kiện

B. Không kèm theo điều kiện

C. Theo thỏa thuận của các bên liên quan.

D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Chấp nhận B/E luôn luôn phải:

A. Kèm theo điều kiện

B. Không kèm theo điều kiện

C. Tùy theo người ký phát

D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Theo luật Việt Nam, B/E gọi là gì:

A. Hối phiếu

B. Hối phiếu đòi nợ

C. Hối phiếu nhận nợ

D. Tất cả đều đúng

Câu 21: Ký hậu B/E là:

A. Ký sau người khác

B. Ký vào mặt sau B/E

C. Là ký chấp nhận B/E

Câu 22: Ký hậu B/E phải chỉ ra ngày tháng:

A. Đúng

B. Không đúng

C. Phụ thuộc vào người ký hậu

Câu 23: Trong phương thức L/C, ai là người ký chấp nhấn hối phiếu:

A. Nhà nhập khẩu

B. Ngân hàng mở L/C

C. Ngân hàng chiết khấu;

Câu 24: B/E vô danh có thể chuyển thành:

A. B/E đích danh

B. B/E loại D/P

C. B/E loại D/A

Câu 25: B/E đích danh phải có câu: biểu thuế xuất nhập khẩu 2019:

A. Pay to Mr.X only

B. Pay to order of Mr.X

C. Pay to the holder

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên