Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 200 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa do ai kí phát

A. Người nhập khẩu

B. Người xuất khẩu

C. Nhà sản xuất

D. Nhà sản xuất, 1 tổ chức pháp nhân

Câu 4: Bộ chứng từ thanh toán quốc tế do ai lập?

A. Nhà xuất khẩu

B. Nhà nhập khẩu

C. Ngân hàng nhập khẩu

D. Ngân hàng xuất khẩu

Câu 7: Trong thương mại quốc tế loại hối phiếu nào được sử dụng phổ biến?

A. Trả ngay, đích danh

B. Kì hạn, vô danh

C. Ngân hàng

D. Theo lệnh

Câu 9: Các tờ hối phiếu có thời hạn và số tiền giống nhau loại nào có khả năng chuyển nhượng cao hơn

A. Hối phiếu theo lệnh

B. Hối phiếu trong thanh toán nhờ thu

C. Hối phiếu trong thanh toán L/C

D. Hối phiếu được bảo lãnh 

Câu 10: Theo UCP 500 của ICC, chứng từ bảo hiểm phải đc phát hành bằng loại tiền nào?

A. Ghi trên hóa đơn thương mại

B. Theo quy định của L/C

C. Ghi trong hợp đồng thương mại

D. Do người mua bảo hiểm chọn 

Câu 13:  L/C loại trả tiền ngay bằng điện, Ngân hàng đc chỉ định thanh toán khi trả tiền phải làm gì?

A. Kiểm tra bộ ctừ phù hợp L/C

B. Không phải kiểm tra chứng từ

C. Kiểm tra hối phiếu thương mại

D. Kiểm tra hóa đơn thương mại 

Câu 14: Trong thương mại quốc tế, khi nào lệnh (giấy) nhờ thu đc nhà xuất khẩu lập?

A. Trước khi giao hàng

B. Sau khi giao hàng

C. Đúng lúc giao hàng

D. Nhà nhập khẩu nhận đc hàng hóa

Câu 16: Người nhận hàng ở vận đơn đường biển trong bộ ctừ thanh tóan L/C là ai?

A. Người nhập khẩu

B. Đại diện của người nhập khẩu

C. Theo lệnh của Ngân hàng FH L/C

D. Ngân hàng được chỉ định

Câu 17: Khi nào giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa được kí phát

A. Trước ngày giao hàng

B. Cùng ngày giao hàng

C. Sau ngày giao hàng

D. Do Ngân hàng được lựa chọn

Câu 18: Ngày kí phátt hóa đơn thương mại là ngày nào:

A. Trước ngày giao hàng

B. Sau ngày chứng nhận bảo hiểm

C. Sau ngày vận đơn đường biển

D. Do người vận chuyển quyết định 

Câu 19: Khi nào vận đơn đường biển được kí phát

A. Trước ngày hối phiếu trả ngay

B. Trước ngày bảo hiểm

C. Trước ngày hóa đơn thương mại

D. Sau ngày hóa đơn thương mại

Câu 20: Trong bộ ctừ thanh tóan L/C quy định xuất trình “Insurrance policy” thì phải xuất trình:

A. Insurrance certificate

B. Insurrance policy

C. Insurrance certificate or Insurrance a policy

D. Covernote

Câu 21: Trong hợp đồng thanh toán chậm nhà xuất khẩu nên chọn hối phiếu gì?

A. Trả ngay

B. Có kí chấp nhận

C. Hối phiếu ngân hàng

D. Có bảo lãnh

Câu 22: Trong hối phiếu thương mại “Blank endorsed” được hiểu là gì?

A. Ko kí hậu

B. Kí hậu ghi rõ tên người chuyển nhượng và người đc chuyển nhượng

C. Kí hậu ghi tên người chuyển nhượng

D. Kí hậu ghi tên người được chuyển nhượng

Câu 23: Trong thương mại quốc tế nhà xuất khẩu nên sử dụng sec gì?

A. Theo lệnh )

B. Gạch chéo

C. Đích danh

D. Xác nhận 

Câu 25: Người thiết lập các điều khỏan nhờ thu D/P là ai?

A. Importer

B. Exporter

C. Remiting

D. Collecting bank

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên