Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 199 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Có thể thanh toán B/E từng phần:

A. Có thể

B. Không thể

C. Do người ký phát quy định

Câu 2: Có thể chuyển B/E miễn truy đòi thành truy đòi:

A. Có thể

B. Không thể

C. Phải có sự đồng ý của người ký phát.

Câu 5: Thanh toán bằng L/C phải có B/E khi:

A. Sight payment

B. Deffered payment

C. Draft acceptance

Câu 6: Trong phương thức thanh toán L/C, B/L thường được ký theo lệnh của:

A. Nhà xuất khẩu

B. Ngân hàng mở L/C

C. Ngân hàng chiết khấu;

Câu 7: Khi buôn bán qua trung gian, loại L/C nào hay được sử dụng:

A. Reciprocal L/C

B. Back to Back L/C

C. Revolving L/C

Câu 9: Đối với B/L ghi sẵn “Shipped on Broad” thì ngày phát hành là ngày giao hàng khi:

A. Trên B/L không có ghi chú gì thêm

B. Trên B/L có ghi chú ngày giao hàng trước ngày phát hành B/L

C. Trên B/L có ghi chú ngày giao hàng sau ngày phát hành B/L

Câu 10: Một L/C ghi “Credit is available by a draft drawn on the applicant” là:

A. Được phép

B. Không được phép

C. Được phép nếu người thụ hưởng đồng ý.

Câu 11: Một L/C không nói là loại nào thì ta coi là:

A. L/C không hủy ngang

B. L/C không có giá trị thực hiện

C. Phương thức nhờ thu

Câu 12: Thời hạn hiệu lực L/C được tính từ:

A. Ngày giao hàng quy định trong L/C

B. Ngày phát hành L/C

C. Ngày người xuất khẩu nhận được L/C

Câu 13: Ngân hàng phát hành thanh toán cho người thụ hưởng với điều kiện:

A. Bộ chứng từ xuất trình phù hợp với hợp đồng thương mại

B. Hàng hóa nhận tại cảng đến phù hợp L/C

C. Bộ chứng từ xuất trình phù hợp

Câu 14: Trong phương thức nhờ thu phiếu trơn, ngân hàng nhờ thu:

A. Khống chế bộ chứng từ gửi hàng

B. Không khống chế bộ chứng từ gửi hàng

C. Khống chế nếu người bán ủy quyền

Câu 17: B/E ký phát trong phương thức Clean Collection đòi tiền ai:

A. Ngân hàng thu hộ

B. Ngân hàng nhờ thu

C. Người nhập khẩu

Câu 18: Phương thức thanh toán nào an toàn hơn đối với nhà xuất khẩu:

A. Advanced payment

B. Remittance

C. Doc.Credit

D. Doc.Collection

Câu 19: Người yêu cầu mở L/C phải hoàn trả cho ngân hàng trừ khi:

A. Các chứng từ nhận được không cho phép nhận hàng

B. Hàng không đúng yêu cầu trong hợp đồng mua bán

C. Các chứng từ không thể hiện trên bề mặt phù hợp với các điều kiện của L/C

Câu 20: Ngân hàng thông báo nhận được L/C mở bằng điện không có Test:

A. Có thế thông báo L/C mà không có cam kết gì từ phía ngân hàng

B. Từ chối thông báo

C. Phải yêu cầu sự xác minh tính chân thực của bức điện.

Câu 22: L/C bảo đảm cho nhà nhập khẩu:

A. Nhận được số lượng và chất lượng hàng hóa tương ứng với số tiền bỏ ra

B. Chỉ phải thanh toán khi các chứng từ phù hợp nghiêm ngặt với các quy định trong hợp đồng mua bán

C. Ngân hàng phát hàng và Ngân hàng được chỉ định kiểm tra chứng từ theo đúng L/C

Câu 23: Nhà xuất khẩu phải thông báo chấp nhận sửa đổi L/C trong vòng:

A. 7 ngày làm việc

B. 21 ngày làm việc

C. Không phương án nào

Câu 24: Chỉ ra phương án sai:

A. CIF: Cost, Insurance and Freight

B. CPT: Cost Paid To

C. CFR: Cost and Freight

D. CIP: Carriage and Insurance Paid to

Câu 25: Ngân hàng phát hành gửi một bức điện thông báo sơ bộ L/C có khóa mã:

A. Ngân hàng phát hành có thể hủy bỏ bức điện này bất cứ lúc nào

B. Ngân hàng phát hàng phải gửi một L/C thực hiện không chậm trễ

C. Bức điện này có thể bỏ qua do nó không phải là văn bản thực hiện

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên