Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 253 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Ngay sau khi nhận được chỉ thị không rõ ràng về việc sửa đổi L/C:

A. Người xuất khẩu phải chỉ thị cho người xin mở L/C liên hệ với Ngân hàng phát hành để xác minh

B. Ngân hàng phát hành phải cung cấp thông tin cần thiết không chậm trễ

C. Ngân hàng thông báo phải yêu cầu ngân hàng phát hành xác minh không chậm trễ.

Câu 2: Nếu chứng từ không quy định trong L/C được xuất trinhg, ngân hàng chiết khấu:

A. Phải trả lại cho người xuất trình

B. Phải chuyển chúng cho ngân hàng phát hành mà không chịu trách nhiệm gì.

C. Có thể chuyển chúng cho ngân hàng phát hành mà không cam kết gì nếu người xuất khẩu yêu cầu.

Câu 3: Ngân hàng phát hành và Ngân hàng xác nhận có thời gian để kiểm tra chứng từ nhiều nhất không quá:

A. 5 ngày ngân hàng cho mỗi ngân hàng

B. 5 ngày theo niên lịch cho mỗi ngân hàng

C. 5 ngày ngân hàng cho cả hai ngân hàng

Câu 4: Ai là người quyết định xem bộ chứng từ xuất trình có phù hợp:

A. Ngân hàng hoàn trả

B. Người xin mở L/C

C. Ngân hàng phát hành

Câu 5: Nếu nếu Ngân hàng phát hành thấy bộ chứng từ xuất trình không phù hợp thì:

A. Phải tiếp cận người xin mở L/C để xin bỏ qua các sai biệt

B. Có thể trả lại bộ chứng từ cho người xuất trình và lưu ý tất cả các sai biệt

C. Phải trả lại bộ chứng từ cho người xuất trình và lưu ý tất cả các sai biệt

Câu 7: Một L/C yêu cầu một hóa đơn được ký kèm theo một bản sao:

A. Bản sao cũng phải được ký

B. Bản sao không cần phải ký

C. Bản sao phải có dấu “bản gốc” và không được ký cũng chấp nhận.

Câu 9: Giả sử tỷ giá thực ko đổi, nội tệ được yết giá gián tiếp khi tỷ giá danh nghĩa tăng lên, các yếu tố khác không đổi:

A. Giá cả hàng hoá XK rẻ hơn 

B. Giá cả hàng hoá XK đắt hơn 

C. Giá cả hành hoá NK rẻ hơn 

D. Giá cả hàng hoá NK đắt hơn

Câu 10: Tỷ giá biến động khi có sự thay đổi:

A. Mức chênh lệch lạm phát giữa các đồng tiền  

B. Chênh lệch lãi suất 

C. Thâm hụt cán cân thanh toán 

D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Nếu quốc gia thâm hụt tiết kiệm thì:

A. Hạ chi tiêu những gì sản xuất ra 

B. Đầu tư nội địa nhiều hơn tiết kiệm

C. Dòng vốn thuần chảy ra 

D. Cả A & B

Câu 12: Khoản mục vô hình là gì?

A. Bao gồm những giao dịch, không hợp pháp  

B. Là cách gọi khác của sai số thống kê 

C. Là cách gọi khác của khoản mục dịch vụ  

D. Là cách gọi khác của dự trữ quốc gia

Câu 13: Yếu tố nào sau đây là một trong những động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia khi các yếu tố khác không đổi:

A. Lãi suất cao 

B. Thuế suất thuế thu nhập cao 

C. Kỳ vọng đầu tư giảm giá  

D. Không phải các yếu tố trên

Câu 14: Những yếu tố nào sau đây tác động đến dòng vốn đầu tư trực tiếp quốc tế:

A. Hạn chế của chính phủ 

B. Rủi ro, chính trị  

C. Chiến tranh  

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Cách biểu diễn tỷ giá trực tiếp cho biết gì?

A. Bao nhiêu VND phải có để đổi lấy 1USD 

B. Bao nhiêu đơn vị nội tệ cần có để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ

C. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu VND 

D. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị ngoại tệ 

Câu 16: Cách biểu diễn tỷ giá gián tiếp cho biết gì?

A. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD 

B. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD 

C. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ 

D. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ 

Câu 17: Để phân biệt cách biểu diễn tỷ giá trực tiếp và gián tiếp ta cần xác định?

A. Quốc gia nơi yết giá : đồng tiền ngoại tệ, nội tệ 

B. Đồng tiền định giá 

C. Đồng tiền yết giá 

D. Tất cả các yếu tố trên 

Câu 18: Biểu diễn tỷ giá trực tiếp tại 1 quốc gia khi:

A. Đồng tiền nội tệ là đồng tiền yết giá

B. Đồng tiền ngoại tệ là đồng tiền yết giá  

C. Đồng tiền nội tệ là đồng tiền định giá 

D. B và C đúng

Câu 20: Biểu diễn tỷ giá gián tiếp tại 1 quốc gia khi:

A. Đồng tiền nội tệ là đồng tiền yết giá 

B. Đồng tiền ngoại tệ là đồng tiền yết giá 

C. Đồng tiền ngoại tệ là đồng tiền định giá 

D. A và C đúng 

Câu 21: Tại ngân hàng ACB niêm yết tỷ giá là USD/VND = 19,217/62, ngân hàng sẽ:

A. Mua vào với tỷ giá 1 USD = 19,217 VND 

B. Mua vào với tỷ giá 1 USD = 19,262 VND 

C. Bán ra với tỷ giá 1USD = 19,262 VND 

D. A và C đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên