Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 23 Câu hỏi
  • 200 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 10. Tài liệu bao gồm 23 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 6: Nhân tố nào sau đây thuốc nhóm nhân tố khả quan ảnh hưởng tới sự biến động của tỷ giá hối đoái?

A. Sự ổn định về tình hình KT CT trong nước

B. Mức dự trữ ngoại tệ quốc gia

C. Chiến tranh, cấm vận KT, thiên tai

D. Tỷ lệ lạm phát

Câu 7: Nhưng tố nào sau đây thuộc nhóm nhân tố chủ quan ảnh hưởng tới sự biến động của tỷ giá hối đoái?

A. Sự biến động của thị trường Tài chính tiền tê Khu vực và thế giới 

B. Chiến tranh, cấm vận KT 

C. Thiên tai 

D. Thay đổi lãi suất ngân hàng

Câu 9: Thị trường giao ngay và kỳ hạn:

A. Là loại thị trường phi tập trung (OTC) 

B. Được mở cửa 24h trong ngày 

C. Là thị trường tài chính lớn nhất ba năng động nhất thế giới. 

D. Tất cả đáp án trên

Câu 10: Nghiệp vụ giao ngay (Spot):

A. Được thực hiện ngay trong ngày sau khi thoả thuận 

B. Được thực hiện trong vòng hai ngày làm việc Kể từ khi kết thúc thỏa thuận 

C. Ngân hàng có thu phí giao dịch hợp đồng giao ngay (Spot) 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 13: Khi các tờ hối phiếu có thời hạn và số tiền giống nhau. Thì loại nào có khả năng chuyển nhượng cao hơn?

A. Hối phiếu theo lệnh 

B. Hối phiếu trong thanh toán nhà thu

C. Hối phiếu trong thanh toán L/C

D. Hối phiếu được bảo lãnh

Câu 14: Nghiệp vụ kì hạn (Forward):

A. Được thỏa thuận hiện tại và thực hiện giao dịch Vào một ngày trong tương lai 

B. Được thực hiện trong vòng ba ngày kể từ khi thoả thuận 

C. Ngân hàng có thu phí giao dịch hợp đồng kỳ hạn (Forward) 

D. Được thoả thuận và thực hiện vào một ngày trong tương lai

Câu 15: Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR/USD = 1,2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR/USD = 1,1500. Nếu bạn có 100,000 EUR trong 3 tháng tới thì bạn sẽ:

A. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD 

B. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR 

C. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR

D. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn US

Câu 16: Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR/USD=1,3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR/USD=1,2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay trong 3 tháng tới EUR/USD = 1,1528 . Giả sử bạn có 12000EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ:

A. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán đúng, bạn sẽ lãi 12000USD 

B. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán đúng, bạn sẽ lãi 14400USD

C. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán đúng, bạn sẽ lãi 14400USD 

D. Thiết lập hợp đồng

Câu 17: Thời hạn thực thi của hợp đồng là:

A. 90 ngày 

B. 60 ngày 

C. 1 năm 

D. Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là bất cứ ngày nào phụ thuộc vài sự thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng

Câu 19: Hột hợp đồng quyền chọn tiền tệ giữa ngân hàng và khách hàng. Anh ta phải trả phí quyền chọn.

A. Cho nhà môi giới cho dù có thực hiện hợp đồng hay không

B. Cho ngân hàng cung ứng hợp đồng chỉ khi hàng thực hiện hợp đồng 

C. Cho ngân hàng cho dù anh ta có thực hợp đồng không 

D. Cho nhà môi giới khi khách hàng thực hiện hợp đồng

Câu 20: Tại thời điểm T nhà đầu tư phân tích và định giá Thay rằng đồng Bảng Anh được đánh giá cao và co giản giá chỉ thời điểm t+1,Ông ta sẽ:

A. Mua nhiều bảng Anh hơn trước khi nó giảm 

B. Mua nhiều bảng Anh hơn trước khi nó tăng 

C. Bán bảng Anh trước khi tăng giá

D. Bán bảng anh trước khi giảm giá 

Câu 21: Giá sử tỷ giá giao ngay của đô la Canada là CAN=0,76USD và tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là CAN=0,74USD. Sự khác biệt tỷ giá và giao ngay hàm ý:

A. Đồng CAD Kỳ vọng sẽ được giảm sau 180 ngày so với đôla mỹ 

B. Lãi suất của đô la Canada cao hơn lãi suất mua đô la Mỹ 

C. Giá cả hàng hóa ở Canada đắt hơn ở Mỹ 

D. Lạm phát của đô la Mỹ thap hơn tỷ lệ lạm phát của đô la Canada 

Câu 22: Trên thị trường kỳ hạn:

A. Khách hàng đồng ý bán đồng ngoại tệ Trong tương lai đối với tỷ giá xác định hôm nay 

B. Khách hàng đồng ý mua đồng ngoại tệ Trong tương lai đối với tỷ giá xác định hôm nay 

C. Khách hàng chi trả hôm nay cho một số lượng ngoại tệ cụ thể được nhận trong tương lai

D. A và B đều đúng 

Câu 23: Tỷ giá giao ngay GBP/USD= 1,8800.Tỷ giá kỳ hạn 1 tháng GBP/USD =1,9000.Sự chênh lệch giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn hàm ý?

A. Lãi suất USD cao hơn lãi suất GBP 

B. GBP tăng giá so với USD 

C. Tỷ lệ lạm phát của đồng GBP giảm 

D. GBP được kỳ vọng sẽ giảm giá so với USD 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 23 Câu hỏi
  • Sinh viên