Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 20

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 81 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 20. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Tâm lý con người là sự phản ánh chủ quan

A. Thế giới khách quan, có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và nội tiết, được nảy sinh bằng hoạt động sống của tưng người và gắn bó với các quan hệ xã hội, lịch sử

B. Thế giới vật chất vận động và biến đổi

C. Những kinh nghiệm sống

D. Những linh hồn của con người

Câu 2: Quan điểm của duy vật biến chứng cho rằng tâm lý là biểu hiện của:

A. Vật chất cao cấp, là sản phẩm dưới dạng đặc biệt của vật chất có tổ chức cao là não bộ của con người

B. Sản phẩm dưới dạng đặc biệt của vật chất

C. Não bộ của con người

D. Thế giới vật chất biến đổi

Câu 3: Sự bắt đầu của phản ánh  tâm lý

A. Thế giới vật chất biến đổi

B. Não bộ của con người

C. Sản phẩm dưới dạng đặc biệt của vật chất

D. Sinh vật có bản tính kích thích, biến đổi để thích nghi với mọi hoàn cảnh, nhờ đó cảm giác phát triển

Câu 6: Tâm lý là bản chất của vật chất cao cấp đó là:

A. Quan điểm vô hình

B. Quan điểm duy tâm

C. Quan điểm duy vật biện chứng

D. Quan điểm duy vật thô sơ

Câu 7: Sự phát triển của tâm lý luôn luôn gắn với sự phát triển của:

A. Con người

B. Vật chất

C. Hệ thống thần kinh

D. Biến đổi vật chất

Câu 10: Các hiện tượng tâm lý đều mang tính chất

A. Kích thích của thế giới bên ngoài

B. Phản xạ

C. Chủ thể

D. Vô hình

Câu 11: Trong mỗi hiện hiện tượng tâm lý của con người đều mang dấu ấn của:

A. Xã hội

B. Lịch sử

C. Xã hội, lịch sử

D. Phản xạ

Câu 12: Phản ảnh tâm lý là những phản ảnh đặc biệt tạo ra hình ảnh tâm lý về:

A. Thế giới khách quan

B. Con người

C. Lịch sử

D. Xã hội

Câu 13: Tâm lý là hiện tượng thuộc về thế giới bên trong song có liên quan chặt chẽ với thế giới bên ngoài qua

A. Những sự vật

B. Những hiện tượng

C. Những sự vật và hiện tượng bên ngoài mà nó phản ảnh

D. Não bộ

Câu 15: Tâm lý phản ảnh thế giới khách quan nhưng khi hình thành thì tác động:

A. Con người

B. Trở lại thế giới hiện thực khách quan

C. Tình cảm con người

D. Đời sống tâm lý

Câu 16: Sự phản ảnh của tâm lý bao giờ cũng mang dấu vết riêng của

A. Chủ thể phản ảnh

B. Cảm xúc riêng

C. Kinh nghiệm

D. Tri thức của chủ thể

Câu 17: Bản chất của hiện tượng tâm lý là:

A. Bản chất của vật chất cao cấp, phản xạ

B. Bản chất của vật chất cao cấp, phản xạ, phản ánh thế giới khách quan và  xã hội lịch sử

C. Bản chất là xã hội lịch sử

D. Phản ánh thế giới khách quan

Câu 18: Hiện tượng tâm lý có thể được phân theo các dấu hiệu của hiện tượng tâm lý sau:

A. Thời gian tồn tại của các hiện tượng tâm lý, hiện tượng tâm lý cá nhân hay xã hội

B. Mức độ nhận biết của chủ thể

C. Thời gian tồn tại của các hiện tượng tâm lý, hiện tượng tâm lý cá nhân hay xã hội, chức năng hiện tượng tâm lý

D. Thời gian tồn tại của các hiện tượng tâm lý, hiện tượng tâm lý cá nhân hay xã hội, chức năng hiện tượng tâm lý, mức độ nhận biết của chủ thể

Câu 19: Các hiện tượng tâm lý được chia theo thời gian bao gồm:

A. Các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, thuộc tính tâm lý

B. Các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý

C. Các trạng thái tâm lý, thuộc tính tâm lý

D. Các quá trình tâm lý, thuộc tính tâm lý

Câu 20: Mức độ nhận biết của chủ thể được căn cứ những hiện tượng tâm lý được chủ thể nhận biết được như:

A. Tiền ý thức

B. Vô thức, tiền ý thức

C. Ý thức, tiền ý thức

D. Ý thức, tiền ý thức, vô thức

Câu 21: Nhiệm vụ của tâm lý học là:

A. Nghiên cứu những quy luật khách quan của các hiện tượng tâm lý, bản chất tâm lý cá nhân

B. Những đặc điểm tâm lý các hoạt động của con người

C. Bản chất tâm lý cá nhân, những đặc điểm tâm lý các hoạt động của con người

D. Nghiên cứu những quy luật khách quan của các hiện tượng tâm lý, bản chất tâm lý cá nhân, những đặc điểm tâm lý các hoạt động của con người

Câu 22: Những nguyên tắc cơ bản trong nghiên cứu tâm lý học là:

A. Nguyên lý về cơ sở vất chất của hiện tượng tâm lý,mối liên hệ thống nhất giũa các hiện tượng tâm lý với nhau.

B. Nguyên lý về sự thống nhất giữa ý thức nhân cách và hoạt động

C. Nguyên lý về sự thống nhất giữa ý thức nhân cách và hoạt động, cơ sở vất chất của hiện tượng tâm lý, sự vận động, phát triển của hiện tượng tâm lý, mối liên hệ thống nhất giũa các hiện tượng tâm lý với nhau

D. Nguyên lý về sự vận động, phát triển của hiện tượng tâm lý, mối liên hệ thống nhất giũa các hiện tượng tâm lý với nhau.

Câu 23: Đối tượng nghiên cứu của tâm lý là:

A. Hiện tượng tâm lý

B. Những đặc điểm tâm lý các hoạt động của con người

C. Bản chất tâm lý cá nhân

D. Các quá trình tâm lý

Câu 24: Tâm lý là sự phản ảnh thế giới khách quan thông qua lăng kính chủ quan của:

A. Não bô, ühệ thống thần kinh cao cấp.

B. Hệ thống thần kinh cao cấp, hệ thống nội tiết.

C. Phản xạ có điều kiện.

D. Não bộ, hệ thống thần kinh cao cấp, hệ thống nội tiết, phản xạ có điều kiện.

Câu 25: Tâm lý học là:

A. Khoa học nghiên cứu về tâm hồn thông qua hành vi của con người 

B. Hình ảnh của thế giới khách quan trong óc con người 

C. Môn khoa học nghiên cứu các trạng thái tâm lý của người bệnh 

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên