Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 537 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

25 Lần thi

Câu 1: Nội dung nghiên cứu cơ bản của tâm lý y học là:

A. Những quy luật cơ bản về tâm lý người bệnh, tâm lý thầy thuốc và nhân viên y tế, tâm lý giao tiếp, không khí tâm lý trong các cơ sở điều trị

B. Một số nhiệm vụ chung của tâm lý y học

C. Vai trò của tâm lý trong điều trị

D. Vai trò của tâm lý trong phòng bệnh

Câu 2: Một trong các nội dung nghiên cứu cơ bản của tâm lý y học là:

A. Học thuyết về tác động tương hỗ giữa tâm lý và tập thể, tác động tâm lý của các yếu tố môi trường tự nhiên, xã hội đối với bệnh

B. Học thuyết về tác động tương hỗ giữa tâm lý và tập thể

C. Tác động tâm lý của các yếu tố môi trường tự nhiên, xã hội đối với bệnh

D. Ảnh hưởng của bệnh đối với tâm lý

Câu 3: Cấu trúc của tâm lý y học là:

A. Một số nét cơ bản về tâm lý người

B. Tâm lý học người bệnh

C. Tâm lý học thầy thuốc, luân lý và đạo đức y học

D. Đại tâm lý y học, một số nét cơ bản về tâm lý người, tâm lý học người bệnh, tâm lý học thầy thuốc, luân lý và đạo đức y học

Câu 4: Tâm lý y học có cấu trúc gì:

A. Một số vấn đề về tâm lý học thần kinh và tâm lý bệnh học

B. Tâm lý liệu pháp, liệu pháp phục hồi sức khỏe

C. Hoạt động giao tiếp của nhân viên y tế

D. Hoạt động giao tiếp của nhân viên y tế, tâm lý liệu pháp, liệu pháp phục hồi sức khỏe, Stress và vệ sinh tâm lý, một số vấn đề về tâm lý học thần kinh và tâm lý bệnh học, tâm lý học chẩn đoán và một số trắc nghiệm tâm lý trong lâm sàng

Câu 5: Tâm lý học lâm sàng được dùng để nghiên cứu tâm lý:

A. Người bệnh

B. Thầy thuốc

C. Nhân viên y tế

D. Người bệnh và nhân viên y tế

Câu 6: Trong quá trình thăm khám phần kết luận cuối cùng, ngoài việc chẩn đoán bệnh cần phải có các chẩn đoán về:

A. Cảm giác người bệnh

B. Trạng thái người bệnh

C. Khí chất người bệnh

D. Nhân cách, trạng thái người bệnh

Câu 7: Thầy thuốc khai thác bệnh sử cần chú ý:

A. Trạng thái chung, khí sắc, trạng thái tâm lý khác thường của bệnh nhân

B. Rối loạn giấc ngủ

C. Trạng thái chung của bệnh nhân

D. Trạng thái tâm lý khác thường của bệnh nhân

Câu 8: Thầy thuốc khai thác tiền sử bệnh cần:

A. Tạo mối quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh

B. Tạo khoảng cách giữa thầy thuốc và người bệnh

C. Tạo một phong cách bác sĩ với người bệnh

D. Giúp đỡ bệnh nhân

Câu 16: Rối loạn Stress rất đa dạng và phức tạp. Những vấn đề cơ bản của Stress như:

A. Phản ứng thích nghi

B. Phản ứng bệnh lý

C. Phản ứng thích nghi và phản ứng bệnh lý của cơ thể trước các yếu tố gây Stress

D. Biểu hiện lâm sàng

Câu 17: Stress là đối tượng nghiên cứu của:

A. Tâm lý học

B. Xã hội học

C. Tâm lý cá nhân

D. Tâm lý y học, tâm lý học, xã hội học..

Câu 20: Stress đó là một

A. Đáp ứng của chủ thể trước một nhu cầu hoặc một sự tương ứng của mối quan hệ giữa con người với môi trường xung quanh

B. Hội ứng kích ứng chung

C. Bệnh lý

D. Tác hại xấu

Câu 22: Đáp ứng của cá nhân với các yếu tố không đầy đủ, không thích hợp và cơ thể không tạo ra một cân bằng mới thì:

A. Chức năng cơ thể bị rối loạn

B. Chức năng của cơ thể bị rối loạn, những dấu hiệu bệnh lý cơ thể, tâm lý, tập tính sẽ xuất hiện

C. Thích nghi

D. Rối loạn về tâm lý

Câu 23: Những stress bệnh lý tác động đối với các hoạt động.

A. Thay đổi tập tính

B. Rối loạn sinh học

C. Rối loạn về tâm lý

D. Thích nghi, rối loạn về tâm lý, thay đổi tập tính, rối loạn sinh học

Câu 25: Stress đặt chủ thể vào quá trình dàn xếp thích nghi với môi trường xung quanh,tạo cho cơ thể một cân bằng mới sau khi chịu tác động của môi trường đó là:

A. Phản ứng Stress bình thường làm cho cơ thể thích nghi

B. Stress bệnh lý

C. Stress bệnh lý cấp tính

D. Stress bệnh lý kéo dài

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 25 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên