Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 270 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

17 Lần thi

Câu 1: Khi nói đến tính cách là nhằm chỉ:

A. Ý muốn vươn tới của con người.

B. Mục đích cao cả của con người.

C. Đạo đức cá nhân.

D. Quan điểm cá nhân.

Câu 2: Quan niệm nhân cách bao gồm 4 tiểu cấu trúc là:

A. Kinh nghiệm, xu hướng

B. Đặc điểm các quá trình tâm lý

C. Các thuộc tính sinh học của cá nhân

D. Xu hướng, kinh nghiệm, quá trình tâm lý, thuộc tính sinh học của cá nhân

Câu 3: Quan niệm nhân cách bao gồm các tầng khác nhau:

A. Ý thức, tự ý thức, vô thức và tiềm thức

B. Ý thức và tự ý thức

C. Vô thức và tiềm thức

D. Ý thức và vô thức

Câu 4: Giá trị nhân cách thể hiện các khía cạnh sau:

A. Sản phẩm vật chất và tinh thần

B. Sản phẩm vật chất và tinh thần, phẩm chất, mối quan hệ của con người

C. Phẩm chất, mối quan hệ của con người

D. Mối quan hệ của con người

Câu 5: Nhân cách được hình thành:

A. Khi bắt đầu cuộc sống

B. Khi bắt đầu cuộc sống, trong quá trình sống

C. Trong quá trình sống

D. Do yếu tố di truyền

Câu 9: Xu hướng nhân cách gồm:

A. Nhu cầu, hứng thú.

B. Lý tưởng, niềm tin.

C. Thế giới quan, nhân sinh quan.

D. Nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, niềm tin, thế giới quan, nhân sinh quan

Câu 10: Về mặt tâm lý ta hiểu ngôn ngữ là:

A. Tín hiệu của tín hiệu.

B. Tiếng nói thông qua tín hiệu.

C. Tiếng nói trực tiếp của âm thanh.

D. Tín hiệu của tín hiệu, tiếng nói thông qua tín hiệu

Câu 12: Đơn vị cơ bản của ngôn ngữ là:

A. Âm thanh.

B. Từ

C. Hình ảnh.

D. Tín hiệu

Câu 13: Phẩm chất của nhân cách gồm:

A. Tình cảm.

B. Cảm xúc.

C. Ý chí

D. Tình cảm, cảm xúc, ý chí.

Câu 14: Thuộc tính của nhân cách gồm:

A. Khí chất.

B. Năng lực, khí chất.

C. Tính cách, năng lực.

D. Khí chất, năng lực, tính cách

Câu 15: Tình cảm là phẩm chất của nhân cách. Tình cảm có tính đối tượng gồm:

A. Tình cảm hoạt động, trí tuệ.

B. Tình cảm thẩm mỹ, hoạt động.

C. Tình cảm trí tuệ, thẩm mỹ.

D. Tình cảm đạo đức, trí tuệ,thẩm mỹ, hoạt động

Câu 16: Nét đặc trưng của đời sống tình cảm gồm:

A. Tính khái quát.

B. Tính ổn định.

C. Tính chân thực

D. Tính xã hội, khái quát, ổn định, chân thực

Câu 17: Hệ thống điều khiển của nhân cách đó chính là:

A. Cái bản ngã.

B. Bản lĩnh.

C. Ý chí.

D. Cái tôi, cái bản ngã

Câu 18: Quan niệm nhân cách theo cấu trúc tầng có:

A. Tầng sâu.

B. Tầng nổi.

C. Tầng sâu, tầng nổi

D. Tầng ngoài.

Câu 20:  Cảm xúc là quá trình tâm lý có đặc điểm:

A. Phản ánh bản thân đối tượng.

B. Phản ánh mối liên hệ  của con người với sự vật hiện tượng.

C. Phản ánh mối liên hệ của con người với đối tượng.

D. Phản ánh mối liên hệ của con người với đối tượng có liên quan tới nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.

Câu 21: Tình cảm của con người có đặc điểm và nguồn gốc:

A.  Là thuộc tính tâm lý chỉ có ở người, ổn định, thực hiện chức năng xã hội và gắn liền với phản xạ có điều kiện.

B. Là trạng thái tâm lý có ở người và động vật, nhất thời, thực hiện chức năng sinh vật và gắn liền với bản năng.

C. Là thuộc tính tâm lý chỉ có ở người, ổn định, thực hiện chức năng xã hội và gắn liền với phản xạ có điều kiện, có sau cảm xúc.

D. Là quá trình tâm lý xuất hiện trước cảm xúc.

Câu 22: Nét đặc trưng của đời sống tình cảm là:

A. Tính khái quát.

B. Tính nhận thức.

C. Tính ổn định và chân thực.

D. Tính đối cực, tính ổn định và chân thực, tính nhận thức, tính khái quát.

Câu 23: Tình cảm con người có các qui luật là:

A. Di chuyển và pha trộn.

B. Thích ứng và cảm ứng.

C. Về sự hình thành tình cảm từ cảm xúc.

D. Lây lan, thích ứng và cảm ứng, di chuyển và pha trộn, về sự hình thành tình cảm từ cảm xúc.

Câu 24: Các sai sót trong cảm xúc tình cảm do:

A. Rối loạn cảm xúc

B. Do giảm  cảm xúc.

C. Do tăng cảm xúc.

D. Rối loạn cảm xúc,  giảm  cảm xúc.do tăng cảm xúc, mất cảm xúc.

Câu 25: Ý chí là:

A. Phẩm chất của nhân cách

B. Thể hiện năng lực thực hiện những hành động có mục đích đòi hỏi phải có sự nỗ lực khắc phục khó khăn

C. Có tính mục đích

D. Phẩm chất của nhân cách, thể hiện năng lực thực hiện những hành động có mục đích đòi hỏi phải có sự nỗ lực khắc phục khó khăn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 17 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên