Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 19

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 94 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 19. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Giao tiếp có 3 khía cạnh chính gồm:

A.  Giao lưu

B. Tác động tương hỗ, giao lưu

C. Tri giác, tác động tương hỗ

D. Giao lưu, tri giác, tác động tương hỗ

Câu 2: Giao lưu của giao tiếp gắn liền với việc tìm hiểu những nét đặc thù của quá trình trao đổi thông tin giữa người với người trong danh nghĩa là chủ thể tích cực nhằm khảo sát.

A. Tâm thể, mục đích, ý định của nhau

B. Mục đích, ý định của nhau

C. Thái độ của cá nhân, tâm thể

D. Thái độ của cá nhân, tâm thể, mục đích, ý định của nhau

Câu 4: Phương tiện giao lưu chủ yếu là:

A. Ngôn ngữ

B. Siêu ngôn ngữ

C. Giọng nói

D. Bằng mát

Câu 5: Phương tiện giao lưu bao gồm:

A. Ngôn ngữ

B. Ngôn ngữ, siêu ngôn ngữ, hệ thống quang học vận động, thời gian và không gian giao tiếp, bằng mắt

C. Hệ thống quang học vận động

D. Thời gian và không gian giao tiếp

Câu 6: Giao tiếp là sự ảnh hưởng tác động lẫn nhau giữa các thành viên nhằm xây dựng hình ảnh:

A. Tinh thần của mỗi người trong quan niệm của những người khác

B. Tri thức

C. Thái độ

D. Ý định

Câu 7: Điều kiện cần thiết đảm bảo hiệu quả tác động lẫn nhau của quá trình giao tiếp thì:

A. Ngôn ngữ thống nhất

B. Sự hiểu biết về hoàn cảnh xẩy ra

C. Ngôn ngữ thống nhất và sự hiểu biết về hoàn cảnh xẩy ra

D. Thông cảm nhau

Câu 8: Tri giác của giao tiếp bao gồm quá trình hình thành hình ảnh về người khác nhằm xác định:

A. Các thuộc tính tâm lý

B. Đặc điểm hành vi của đối tượng

C. Các thuộc tính tâm lý, đặc điểm hành vi của đối tượng

D. Thói quen của đối tượng

Câu 9: Thiết lập các biện pháp phối hợp nâng cao chất lượng giao tiếp, phát triển các kỹ năng giao tiếp là một trong những nhiệm vụ của:

A. Tâm lý học xã hội, Tâm lý học nghề nghiệp

B. Tâm lý học nghề nghiệp

C. Tâm lý học y học, tâm lý học nghề nghiệp, tâm lý học xã hội

D. Tâm lý y  học, tâm lý xã hội

Câu 12: Con người muốn thực hiện được các chức năng phản ảnh tâm lý thì chỉ cần:

A. Sống

B. Hoạt động trong xã hội

C. Sống và hoạt động trong xã hội

D. Có cảm giác

Câu 14: Đặc điểm cơ bản của quá trình lĩnh hội là tạo ra ở con người những:

A. Chức năng tâm lý mới

B. Năng lực mới

C. Chức năng tâm lý mới, năng lực mới

D. Tri giác mới

Câu 15: Phương thức tồn tại của con người là:

A. Hoạt động

B. Tư duy

C. Tri giác

D. Cảm giác

Câu 16: Hoạt động con người bao gồm các quá trình:

A. Chủ thể tác động vào đối tượng bên ngoài

B. Tác động vào tinh thần, trí tuệ

C. Chủ thể tác động vào đối tượng bên ngoài, tác động vào tinh thần, trí tuệ

D. Bên ngoài

Câu 17: Giao tiếp là cơ sở xã hội tâm lý bao gồm các nội dung:

A. Giao tiếp và tâm lý

B. Quan hệ xã hội, nền văn hoá xã hội và tâm lý con người

C. Quan hệ xã hội, nền văn hoá xã hội và tâm lý con người, hoạt động và tâm lý

D. Quan hệ xã hội, nền văn hoá xã hội và tâm lý con người, hoạt động và tâm lý, giao tiếp và tâm lý

Câu 18: Con người tác động qua lại với nhau với tự nhiên, xã hội và chính mình, biến các phẩm chất tâm lý thành hiện thực nhằm:

A. Cải tạo tự nhiên, xã hội

B. Hoàn thiện cá nhân mình

C. Cải tạo tự nhiên, xã hội và hoàn thiện cá nhân mình

D. Cải tạo tự nhiên

Câu 19: Những nét đặc trưng của hoạt động của con người:

A. Hoạt động có mục đích nhất định

B. Hoạt động vận hành theo nguyên tắc gián tiếp thông qua công cụ

C. Hoạt động do chủ thể con người tiến hành

D. Hoạt động có đối tượng, do chủ thể con người tiến hành, vận hành theo nguyên tắc gián tiếp thông qua công cụ, có mục đích nhất định

Câu 20: Hoạt động của con người được phân loại theo:

A. Quan hệ chủ thể và đối tượng hoạt động

B. Sự phát triển của cá thể

C. Một số cách chia khác

D. Quan hệ chủ thể và đối tượng hoạt động, sự phát triển của cá thể, một số cách chia khác

Câu 21: Phân loại giao tiếp theo phương tiện giao tiếp có:

A. Giao tiếp bằng tín hiệu phi ngôn ngữ

B. Giao tiếp bằng ngôn ngữ

C. Giao tiếp bằng ngôn ngữ, giao tiếp vật chất

D. Giao tiếp bằng tín hiệu phi ngôn ngữ, giao tiếp bằng ngôn ngữ, giao tiếp vật chất

Câu 22: Phân loại giao tiếp theo khoảng cách có:

A. Giao tiếp trực tiếp, giao tiếp gián tiếp

B. Giao tiếp xa

C. Giao tiếp gián tiếp

D. Giao tiếp trực tiếp

Câu 23: Phân loại giao tiếp theo qui cách có:

A. Giao tiếp không cụ thể

B. Giao tiếp không chính thức

C. Giao tiếp chính thức, giao tiếp không chính thức

D. Giao tiếp chính thức

Câu 24: Tâm lý người là:

A. Sản phẩm của hoạt động

B. Sản phẩm của giao tiếp

C. Sản phẩm của hoạt động và giao tiếp

D. Sản phẩm của trí tuệ

Câu 25: Đối tượng của giao tiếp là:

A. Người này với người khác

B. Tập thể này với tập thể khác

C. Người chịu tác động của giao tiếp

D. Chủ thể giao tiếp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên