Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Logistics - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Logistics - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 14 Câu hỏi
  • 705 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Logistics - Phần 3. Tài liệu bao gồm 14 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/06/2022

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

69 Lần thi

Câu 2:

Từ nào sau đây không liên quan đến logistisc?

A. Loger

B. Logistic

C. Lodge

D. Logistique

Câu 4:

Dịch vụ khách hàng theo quan điểm logistics là:

A. Tạo ra những lợi ích về mặt thời gian hay địa điểm đối với sản phẩm

B. Tạo ra những lợi ích về mặt thời gian đối với sản phẩm hay dịch vụ

C. Tạo ra những lợi ích về mặt thời gian và địa điểm đối với sản phẩm hay dịch vụ

D. Tạo ra những lợi ích về mặt địa điểm đối với sản phẩm dịch vụ

Câu 10:

Mục đích của dịch vụ khách hàng là tạo ra:

A. Sự thỏa mãn về lợi ích của các công ty logistics

B. Không tạo ra gì cả

C. Sự thỏa mãn của khách hàng

D. Hành động mua hàng của khách hàng

Câu 11:

Giai đoạn “sản xuất ” trong chuỗi cung ứng không bao gồm:

A. Đóng gói sản phẩm hoàn thiện

B. Lưu kho sản phẩm dở dang

C. Lập kế hoạch sản xuất

D. Tất cả đáp án trên

Câu 12:

Luồng nào sau đây không phải là luồng vật chất trong logistics?

A. Lưu kho tại trung tâm phân phối

B. Quản lý tồn kho thành phẩm

C. Vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến kho

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Logistics có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Logistics có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 69 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 14 Câu hỏi
  • Sinh viên