Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 20

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 165 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 20. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 4: Số liệu của một dự án:

A. 345 triệu đồng

B. 456 triệu đồng

C. 546 triệu đồng

D. 426 triệu đồng

Câu 5: Dự án X có số liệu như sau: (ĐVT: triệu đồng)

A. 519 triệu đồng

B. 530 triệu đồng

C. 626 triệu đồng

D. 440 triệu đồng

Câu 6: Dự án T có số liệu như sau (ĐVT: triệu đồng)

A. 382 triệu đồng

B. 482 triệu đồng

C. 266 triệu đồng

D. 100 triệu đồng

Câu 18: Nhà xuất bản Nông nghiệp & Phát triển nông thôn in Nội san khoa học ngành, dự toán chi phí là:

A. 1000.000.000 đồng

B. 900.000.000 đồng

C. 850.000.000 đồng

D. 920.000.000 đồng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên