Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 16

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 60 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Khi NPV của dự án bằng 0, thì:

A. Dự án không mang lại cho đồng vốn một suất sinh lời nào cả

B. Dự án mang lại một suất sinh lời i bằng IRR

C. Dự án mang lại một suất sinh lời i nhỏ hơn IRR

D. Dự án mang lại một suất sinh lời i lớn hơn IRR

Câu 4: GANTT là:

A. Tên của một nhà bác học

B. Một phương pháp sơ đồ

C. Một công cụ quản lý thời gian

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Phương pháp sơ đồ GANTT được tiến hành qua:

A. 4 bước

B. 5 bước

C. 6 bước

D. 7 bước

Câu 12: Trên sơ đồ GANTT, thì:

A. Các công việc được thể hiện trên trục hoành

B. Các công việc được thể hiện trên trục tung

C. Thời gian được thể hiện trên trục tung

D. Tỷ lệ xích trên trục tung và trục hoành phải bằng nhau

Câu 13: Phương pháp sơ đồ GANTT, có:

A. 3 ưu điểm và 4 nhược điểm

B. 4 ưu điểm và 3 nhược điểm

C. 4 ưu điểm và 4 nhược điểm

D. 3 ưu điểm và 3 nhược điểm

Câu 14: Nhìn vào sơ đồ GANTT:

A. Cho biết ngay tổng thời gian thực hiện dự án

B. Không cho biết ngay tổng thời gian thực hiện dự án

C. Phức tạp

D. Khó nhận biết các công việc, thời gian thực hiện và mối quan hệ giữa chúng

Câu 15: Nhìn vào sơ đồ GANTT:

A. Cho thấy cách rút ngắn tổng tiến độ

B. Không cho thấy cách rút ngắn tổng tiến độ

C. Không cho biết tổng thời gian thực hiện dự án

D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Nhìn vào sơ đồ GANTT sẽ nhận biết:

A. Đường găng của dự án

B. Cho thấy cách rút ngắn tổng tiến độ

C. Các công việc nằm trên tiến trình tới hạn

D. Tất cả đều sai

Câu 17: Phương pháp sơ đồ PERT:

A. Là một trong các sơ đồ mạng

B. Do hải quân Hoa Kỳ xây dựng

C. Không vẽ trên hệ trục tọa độ hai chiều

D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Đối với mỗi công việc trong phương pháp PERT, ba thời gian ước tính được kết hợp với nhau để xác định thời gian hoàn thành công việc mong đợi và phương sai của nó

B. Các phương pháp sơ đồ mạng khác sử dụng kiểu thời gian ước tính trung bình cho mỗi công việc

C. Phương pháp sơ đồ PERT và các phương pháp sơ đồ mạng khác, khác nhau về phương pháp cơ bản

D. Sơ đồ PERT không được vẽ trên hệ trục tọa độ hai chiều

Câu 20: Ký hiệu: O trong sơ đồ PERT, để chỉ:

A. Công việc thật

B. Công việc ảo

C. Sự kiện

D. Mạng lưới

Câu 21: Ký hiệu: –> trong sơ đồ PERT, để chỉ:

A. Công việc thực

B. Công việc ảo

C. Sự kiện

D. Thời điểm bắt đầu và kết thúc

Câu 22: Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Công việc ảo là một công việc không có thực, thể hiện mối liên hệ phụ thuộc giữa các công việc

B. Công việc ảo, không cần hao phí thời gian và chi phí

C. Công việc ảo được dùng để chỉ ra rằng công việc đứng sau nó không thể khởi công khi công việc việc đứng trước công việc ảo đã hoàn thành

D. Công việc ảo được vẽ bằng đường mũi tên nét đứt

Câu 23: Critical Path, là:

A. Tiến trình tới hạn

B. Đường găng

C. Tiến trình có tổng thời gian dài nhất

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 24: Sự kiện trong sơ đồ PERT mà không có công việc đầu vào được gọi là:

A. Sự kiện xuất phát

B. Sự kiến cuối của công việc

C. Sự kiện đầu của công việc

D. Sự kiện hoàn thành của công việc

Câu 25: Sự kiện trong sơ đồ PERT mà không có công việc đầu ra được gọi là:

A. Sự kiện xuất phát

B. Sự kiến cuối của công việc

C. Sự kiện đầu của công việc

D. Sự kiện hoàn thành của công việc

Câu 26: Đầu vào dấu 3 chấm trong câu “Có … khi vẽ sơ đồ PERT”:

A. 4 quy tắc

B. 5 quy tắc

C. 6 quy tắc

D. 7 quy tắc

Câu 27: Cho hai sơ đồ với các mũi tên chỉ công việc của dự án, vậy thì:

A. Sơ đồ 1 vẽ đúng

B. Sơ đồ 2 vẽ sai

C. Sơ đồ 2 vẽ đúng

D. Cả hai sơ đồ vẽ đều sai

Câu 28: Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Trong sơ đồ PERT chiều dài của mũi tên không cần phải tỷ lệ với độ lớn thời gian của công việc dự án

B. Trong sơ đồ PERT có công việc thật và có thể có công việc ảo

C. Đường có thời gian dài nhất trong sơ đồ PERT được gọi là đường găng

D. Trong mỗi sơ đồ PERT chỉ có một đường găng duy nhất

Câu 29: Phương pháp sơ đồ PERT:

A. Có 3 ưu điểm và 3 nhược điểm

B. Có 3 ưu điểm và 2 nhược điểm

C. Có 2 ưu điểm và 3 nhược điểm

D. Có 4 ưu điểm và 2 nhược điểm

Câu 30: Số lượng các bước vẽ một sơ đồ PERT so với sơ đồ GANTT, thì:

A. Giống nhau

B. Khác nhau

C. Tùy từng dự án

D. Không có câu nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên