Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 65 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Dự án lắp ghép một khu nhà công nghiệp, có các công việc:

A. Công việc C vẽ sai

B. Công việc D vẽ sai

C. Công việc E vẽ sai

D. Tất cả các công việc trên vẽ đều đúng

Câu 4: Quy trình tính xác suất hoàn thành dự án, có:

A. 5 bước

B. 6 bước

C. 7 bước

D. 8 bước

Câu 5: TCP (Critical Parth Time) là:

A. Tiến trình tới hạn

B. Thời gian tiến trình

C. Thời gian tiến trình tới hạn

D. Thời gian của một công việc

Câu 6: Công thức: Z = (X – TCP/SCP) dùng để tính:

A. Thời gian thực hiện dự án

B. Hệ số phân phối xác suất GAUSS

C. Độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạn

D. Phương sai của tiến trình tới hạn

Câu 7: Căn cứ vào công thức: Z = (X – TCP/SCP) và hãy chọn câu sai:

A. Z là hệ số phân bố xác suất GAUSS

B. X là thời gian dự trữ của các công việc nằm trên tiến trình tới hạn

C. TCP là thời gian dự tính của tiến trình tới hạn

D. SCP là độ lệch chuẩn về thời gian của tiến trình tới hạn

Câu 8: Cho sơ đồ GANTT của một dự án làm đường giao thông:

A. 10 tuần

B. 10 tháng

C. Hơn 10 tuần

D. Ít hơn 10 tháng

Câu 12: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ)

A. 2,5 tuần

B. 3 tuần

C. 3,5 tuần

D. 3,75 tuần

Câu 13: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ)

A. 5,0 tuần

B. 5,5 tuần

C. 6,0 tuần

D. 6,2 tuần

Câu 15: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau (ĐVT: Tuần lễ)

A. 1 tiến trình

B. 2 tiến trình

C. 3 tiến trình

D. Công việc ảo

Câu 27: Đường cong hình chữ S, dùng để:

A. Kiểm soát chi phí

B. Kiểm soát thời gian

C. Kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của dự án

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 28: Khi vẽ đồ thị đường cong hình chữ S nhằm tích hợp kiểm soát công việc và chi phí với thời gian thực hiện dự án. Bạn hãy chọn câu sai:

A. Trục tung bên trái thể hiện % chi phí lũy kế theo kế hoạch và thực tế

B. Trục tung bên phải thể hiện % khối lượng công việc hoàn thành lũy kế theo kế hoạch và thực tế tại từng thời gian cụ thể

C. Tỷ lệ xích chia trên trục tung bên trái và bên phải bắt buộc phải bằng nhau

D. Trục hoành thể hiện thời gian thực hiện dự án

Câu 29: Đồ thị sau đây nói lên điều gì?

A. Dự án thực hiện vượt tiến độ 01 ngày

B. Chi phí thực tế của ngày thứ 8 bằng với chi phí kế hoạch của ngày thứ 9

C. Khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành đến ngày thứ 8 bằng với khối lượng công việc phải hoàn thành theo kế hoạch của ngày thứ 9

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 30: Mối quan hệ giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, có thể xảy ra:

A. 3 trường hợp

B. 4 trường hợp

C. 5 trường hợp

D. 6 trường hợp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên