Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 124 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Trên đồ thị của tập hợp các đường cong hình chữ S, thì:

A. Trục tung bên phải thường được chia theo tỷ lệ xích 100%

B. Trục tung bên trái thường được chia theo tỷ lệ xích 200%

C. Trục tung bên phải thường được chia theo tỷ lệ xích 200%

D. Trục hoành được chia theo tỷ lệ xích 100%

Câu 3: Khi CPI = BCWP/ACWP tăng, ACWP giảm. Vậy thì EAC sẽ:

A. Tăng

B. Giảm

C. Không thay đổi

D. Bằng 0

Câu 4: ETC trong công thức EAC = ETC + ACWP được tính bằng:

A. Phần còn lại của công việc/CPI

B. (BAC – BCWP)/CPI

C. EAC – ACWP

D. Tất cả các công thức trên đều đúng

Câu 5: Quản lý tổng thể nhiều dự án bằng ma trận % hoàn thành, được áp dụng:

A. Cho nhiều dự án khác loại

B. Cho nhiều dự án cùng loại

C. Chỉ cho một dự án duy nhất

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 7: Cho sơ đồ PERT của một dự án với thời gian được tính bằng tháng, thời gian mong muốn ngắn nhất của từng công việc và chi phí rút ngắn thời gian (tỷ đồng/tháng):

A. Rút ngắn 01 tháng của công việc B

B. Rút ngắn 03 tháng của công việc J

C. Rút ngắn 01 tháng của công việc H

D. Rút ngắn 01 tháng của công việc F

Câu 8: Cho sơ đồ PERT của một dự án với thời gian được tính bằng tháng, thời gian mong muốn ngắn nhất của từng công việc và chi phí rút ngắn thời gian (tỷ đồng/tháng):

A. Rút ngắn 01 tháng của công việc B

B. Rút ngắn 03 tháng của công việc J

C. Rút ngắn 02 tháng của công việc F

D. Rút ngắn 01 tháng của công việc H

Câu 9: Cho sơ đồ PERT của một dự án với thời gian được tính bằng tháng, thời gian mong muốn ngắn nhất của từng công việc và chi phí rút ngắn thời gian (tỷ đồng/tháng):

A. Rút ngắn 01 tháng của công việc B

B. Rút ngắn 03 tháng của công việc J

C. Rút ngắn 02 tháng của công việc H

D. Rút ngắn 01 tháng của công việc H

Câu 10: Cho sơ đồ PERT của một dự án với thời gian được tính bằng tháng, thời gian mong muốn ngắn nhất của từng công việc và chi phí rút ngắn thời gian (tỷ đồng/tháng):

A. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc A

B. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc B

C. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc C

D. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc H

Câu 11: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc A

B. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc C

C. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc G

D. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc J

Câu 13: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan:

A. 10 triệu đồng

B. 20 triệu đồng

C. 40 triệu đồng

D. 100 triệu đồng

Câu 14: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan:

A. 01 phương án rút ngắn

B. 02 phương án rút ngắn

C. 03 phương án rút ngắn

D. 04 phương án rút ngắn

Câu 15: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan:

A. 40 triệu đồng

B. 60 triệu đồng

C. 80 triệu đồng

D. 100 triệu đồng

Câu 16: Cho sơ đồ PERT của một dự án và bảng các thông tin có liên quan:

A. 01 phương án rút ngắn

B. 02 phương án rút ngắn

C. 03 phương án rút ngắn

D. 04 phương án rút ngắn

Câu 28: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 0 tuần

B. 01 tuần

C. 02 tuần

D. 03 tuần

Câu 29: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 0 tuần

B. 01 tuần

C. 02 tuần

D. 03 tuần

Câu 30: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 0 tuần

B. 01 tuần

C. 02 tuần

D. 03 tuần

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên