Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 462 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Đơn vị nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến được thể hiện:

A. Trên trục hoành phía trái

B. Trên trục hoành phía phải

C. Trên trục tung phía dưới

D. Trên trục tung phía trên

Câu 2: Về nguyên tắc, bố trí nguồn lực so với bố trí nguồn nhân lực thực hiện dự án, thì:

A. Giống nhau

B. Không giống nhau

C. Tùy từng trường hợp cụ thể

D. Tất cả các câu trên

Câu 3: Đường điều hòa nguồn lực thực hiện dự án tốt nhất phải là:

A. đường thẳng nằm ngang

B. đường Parabol

C. đường Hyperbol

D. tất cả các câu trên

Câu 4: Cơ sở để điều hòa nguồn lực thực hiện dự án, là:

A. Thời gian thực hiện dự tính

B. Thời gian dự trữ

C. Thời gian thực hiện dài nhất

D. Thời gian thực hiện ngắn nhất của từng công việc

Câu 5: Tìm câu đúng sau đây:

A. Thời gian dự trữ có trên công việc găng

B. Thời gian dự trữ không có trên công việc không găng

C. Thời gian dự trữ không có trên công việc găng

D. Thời gian dự trữ có trên tiến trình tới hạn

Câu 6: Về mặt hình thức, có thể xác định thời gian dự trữ bằng cách:

A. Lập bảng tính

B. Căn cứ vào sơ đồ PERT cải tiến

C. Lập bảng tính và căn cứ vào sơ đồ PERT cải tiến

D. Lập bảng tính và căn cứ vào sơ đồ GANTT

Câu 8: Để xác định được thời gian dự trữ phải thông qua:

A. 4 loại thời gian khác

B. 5 loại thời gian khác

C. 6 loại thời gian khác

D. 7 loại thời gian khác

Câu 9: TB là ký hiệu của:

A. Thời gian hoàn thành tiến trình sau công việc

B. Thời gian bắt đầu của công việc

C. Thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc

D. Thời gian bắt đầu chậm nhất của công việc

Câu 10: TC là ký hiệu của:

A. Thời gian hoàn thành tiến trình sau công việc

B. Thời gian bắt đầu của công việc

C. Thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc

D. Thời gian bắt đầu chậm nhất của công việc

Câu 11: TE là ký hiệu của:

A. Thời gian bắt đầu của công việc

B. Thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc

C. Thời gian bắt đầu chậm nhất của công việc

D. Thời gian dự trữ

Câu 12: TL là ký hiệu của:

A. Thời gian hoàn thành tiến trình sau công việc

B. Thời gian bắt đầu của công việc

C. Thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc

D. Thời gian bắt đầu chậm nhất của công việc

Câu 13: TS là ký hiệu của:

A. Thời gian hoàn thành tiến trình sau công việc

B. Thời gian bắt đầu của công việc

C. Thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc

D. Thời gian dự trữ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên