Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 121 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 7. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

27/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Xác định câu đúng nhất:

A. Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện

B. Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện. Số lượng rút ra gọi là Cỡ mẫu. Số phận của tổng thể được quyết định trên cơ sở kiểm tra mẫu

C. Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra để kiểm tra đại diện

D. Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện. Số lượng rút ra gọi là Cỡ mẫu

Câu 2: Xác định câu đúng nhất:

A. Chất lượng là tập hợp tính chất đặc trưng của sản phẩm, dịch vụ liên quan đến khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước và còn tiềm ẩn

B. Chất lượng là tập hợp tính chất đặc trưng của sản phẩm, dịch vụ liên quan đến khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước

C. Theo ISO, chất lượng là tập hợp tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu

D. Theo ISO, chất lượng là tập hợp tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu định trước

Câu 3: Xác định câu đúng nhất:

A. 5 chỉ tiêu phản ánh CLSP là: công dụng, tin cậy, công thái học, thẩm mỹ, tính công nghệ

B. 3 chỉ tiêu phản ánh CLSP là: thống nhất hóa, tính dễ vận chuyển, sáng chế phát minh

C. 2 chỉ tiêu phản ánh CLSP là: môi trường sinh thái và an toàn

D. Chỉ tiêu phản ánh CLSP là: 10 chỉ tiêu đã nêu trên

Câu 4: Xác định câu đúng nhất:

A. Chất lượng sản phẩm là trình độ kỹ thuật hoàn chỉnh của sản phẩm

B. Chất lượng sản phẩm là giá trị sử dụng và sự thỏa mãn nhu cầu

C. Chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất và đặc trưng của sản phẩm có khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước và tiềm ẩn

D. Chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất cơ lý hóa

Câu 5: Xác định câu đúng nhất:

A. Khuyết tật được hiểu là phế phẩm không phù hợp chuẩn

B. Khuyết tật được hiểu là đặc điểm khách quan không phù hợp chuẩn

C. Khuyết tật được hiểu là đặc điểm của sản phẩm không phù hợp chuẩn

D. Khuyết tật được hiểu là sản phẩm khuyết tật không phù hợp chuẩn

Câu 6: Xác định câu đúng nhất:

A. Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp hợp đồng

B. Chính phẩm được hiểu là sản phẩm trong miền nghiệm thu

C. Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp chuẩn

D. Chính phẩm được hiểu là loại chất lượng cao nhất giá rẻ nhất

Câu 7: Xác định câu đúng nhất:

A. Chất lượng sản phẩm là sự thỏa mãn đối với tiêu dùng

B. Chất lượng sản phẩm bao gồm cả tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu

C. Chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất, đặc trưng sản phẩm

D. Chất lượng sản phẩm là trình độ kỹ thuật sản phẩm để thỏa mãn tiêu dùng

Câu 8: Xác định câu đúng nhất:

A. Thực chất nội dung cạnh tranh là về giá, trình độ kỹ thuật và chất lượng

B. Thực chất nội dung cạnh tranh là về giá

C. Thực chất nội dung cạnh tranh là về chất lượng sản phẩm vì nó hàm chứa những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sản phẩm

D. Thực chất nội dung cạnh tranh là về giá và trình độ kỹ thuật

Câu 9: Xác định câu đúng nhất:

A. Sơ đồ ISHIKAWA là sơ đồ nhân quả

B. Sơ đồ ISHIKAWA là sơ đồ 5M

C. Sơ đồ ISHIKAWA là sơ đồ xương cá

D. Tất cả các phương án

Câu 10: Xác định câu đúng nhất:

A. Hàng hóa là sản phẩm được lưu thông và giá trị hàng hóa được tính ra tiền

B. Hàng hóa là sản phẩm được lưu thông và giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng tiền

C. Hàng hóa là sản phẩm được lưu thông và giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng giá cả. Giá cả hàng hóa là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa

D. Hàng hóa là sản phẩm được mua bán trao đổi và quy ra tiền

Câu 11: Xác định câu đúng nhất:

A. Cỡ mẫu là số lượng sản phẩm được rút ra từ tổng thể

B. Cỡ mẫu là sản phẩm to nhỏ nặng nhẹ số lượng như nhau

C. Cỡ mẫu là sản phẩm được niêm phong làm căn cứ kiểm tra và đánh giá

D. Cỡ mẫu là số lượng sản phẩm đạt yêu cầu

Câu 12: Xác định câu đúng nhất:

A. Theo GOST: chất lượng là tập hợp tính chất liên quan đến khả năng thỏa mãn nhu cầu

B. Theo ISO-8402 “chất lượng là toàn bộ đặc tính của 1 thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước hoặc còn tiềm ẩn

C. Theo TCVN: chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất có khả năng thỏa mãn nhu cầu xác định phù hợp công dụng của nó

D. Theo AFNOR: chất lượng là tập hợp toàn bộ đặc tính để thỏa mãn nhu cầu

Câu 13: Xác định câu đúng nhất:

A. Trình độ kỹ thuật sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng cao nhất

B. Trình độ kỹ thuật sản phẩm là mức độ hiện đại của sản phẩm đó

C. Trình độ kỹ thuật sản phẩm là mức độ tinh vi hiện đại của sản phẩm đó

D. Trình độ kỹ thuật được hiểu là đặc tính tương đối của chất lượng sản phẩm dựa trên sự phù hợp các chỉ tiêu chất lượng đặc trưng cho sự hoàn thiện kỹ thuật của sản phẩm được đánh giá với các giá trị cơ sở tương ứng của mẫu hoặc chuẩn. Khi nói đến trình độ kỹ thuật của sản phẩm là đề cập đến công dụng chính của sản phẩm đó

Câu 14: Xác định câu đúng nhất:

A. Mẫu là sản phẩm được bình chọn vừa chất lượng vừa giá rẻ

B. Mẫu là sản phẩm đạt chuẩn ISO-9000

C. Mẫu là sản phẩm đẹp nhất

D. Mẫu là sản phẩm hữu hạn được rút ra từ tổng thể

Câu 15: Xác định câu đúng nhất:

A. Vòng tròn chất lượng gồm 8 nhân tố: . Điều tra nghiên cứu thị trường; 2. Thiết kế: mẫu mã, mỹ thuật và kỹ thuật; 3. Chuẩn bị vật tư kỹ thuật; 4. Chuẩn bị sản xuất; 5. Sản xuất; 6. Kiểm tra và thử nghiệm; 7. Bao gói, vận chuyển, bảo quản; 8. Lưu thông, phân phối

B. Vòng tròn chất lượng gồm 11 nhân tố: 1. Điều tra nghiên cứu thị trường; 2. Thiết kế: mẫu mã, mỹ thuật và kỹ thuật; 3. Chuẩn bị vật tư kỹ thuật; 4. Chuẩn bị sản xuất; 5. Sản xuất; 6. Kiểm tra và thử nghiệm; 7. Bao gói, vận chuyển, bảo quản; 8. Lưu thông, phân phối; 9. Lắp ráp; 10. Bảo dưỡng kỹ thuật; 11. Xử lý sau khi sử dụng

C. Vòng tròn chất lượng gồm PDCA

D. Vòng tròn chất lượng gồm 10 nhân tố: 1. Điều tra nghiên cứu thị trường; 2. Thiết kế: mẫu mã, mỹ thuật và kỹ thuật; 3. Chuẩn bị vật tư kỹ thuật; 4. Chuẩn bị sản xuất; 5. Sản xuất; 6. Kiểm tra và thử nghiệm; 7. Bao gói, vận chuyển, bảo quản; 8. Lưu thông, phân phối; 9. Lắp ráp; 10. Bảo dưỡng kỹ thuật

Câu 16: Xác định câu đúng nhất:

A. Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ nào đó phải có giá trị sử dụng cao

B. Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ nào đó phải đắn đo, lựa chọn hàng hóa thay thế

C. Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ là để thỏa mãn lợi ích tiêu dùng tối đa

D. Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ nào đó là để thỏa mãn nhu cầu

Câu 17: Xác định câu đúng nhất:

A. Quản lý chất lượng theo TQM hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng ISO-9000

B. Quản lý chất lượng theo TQM nhằm đáp ứng tới mọi nhu cầu khách hàng

C. Quản lý chất lượng theo TQM hỗ trợ đổi mới nhận thức về quản lý

D. Quản lý chất lượng theo TQM giúp cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn

Câu 18: Xác định câu đúng nhất:

A. Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm

B. Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 2 nhóm

C. Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 4 nhóm

D. Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 3 nhóm

Câu 19: Xác định câu đúng nhất:

A. Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: quản lý chất lượng theo ISO-9000

B. Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: chính sách chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng

C. Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: quản lý chất lượng theo TQM

D. Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: cải tiến chất lượng, hệ thống chất lượng

Câu 20: Xác định câu đúng nhất:

A. Hệ thống HACCP là một ví dụ của hệ thống quản lý chất lượng

B. Hệ thống chất lượng bao gồm cơ cấu tổ chức

C. Hệ thống chất lượng bao gồm thủ tục, quá trình, nguồn lực

D. Tất cả các phương án

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên