Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 345 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 2: Nghiên cứu khả thi được tiến hành:

A. Trước nghiên cứu cơ hội đầu tư

B. Trước nghiên cứu tiền khả thi

C. Sau nghiên cứu tiền đầu tư

D. Sau bước ra quyết định đầu tư

Câu 3: Công nghệ bao gồm:

A. Máy móc, thiết bị

B. Phương pháp sản xuất

C. Kỹ năng, kỹ xảo của người lao động 

D. Tất cả các câu trên 

Câu 4: Chọn câu đúng sau đây:

A. Công nghệ là máy móc, thiết bị 

B. Công nghệ là phần cứng của máy móc, thiết bị

C. Máy móc, thiết bị là phần cứng của công nghệ 

D. Máy móc, thiết bị là phần mềm của công nghệ

Câu 5: Một trong ba giai đoạn hình thành và thực hiện một dự án đầu tư, là:

A. Nghiên cứu cơ hội đầu tư

B. Nghiên cứu tiền khả thi

C. Nghiên cứu khả thi

D. Thực hiện đầu tư

Câu 6: Chọn câu sai sau đây:

A. Công nghệ gồm phần cứng và phần mềm

B. Công nghệ là máy móc, thiết bị

C. Phần cứng gồm máy móc, thiết bị… 

D. Phần mềm gồm phương pháp sản xuất, kỹ năng sản xuất…

Câu 7: Xác định tổng mức đầu tư trong dự án xây dựng, có:

A. 5 phương pháp

B. 6 phương pháp

C. 7 phương pháp

D. 8 phương pháp

Câu 8: Một trong các cách dự báo nhu cầu bằng phương pháp mô hình toán và ngoại suy thống kê, là:

A. Dự báo bằng nội suy thống kê

B. Dự báo bằng ngoại suy thống kê

C. Dự báo bằng ước lượng thống kê 

D. Dự báo bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất 

Câu 19: Mức cầu về một loại sản phẩm qua 5 tháng 

A. 801 sản phẩm

B. 759 sản phẩm 

C. 682 sản phẩm

D. 900 sản phẩm

Câu 20: Chọn đáp án đúng dưới đây: Mức cầu về một loại sản phẩm qua 5 tháng 

A. 801 sản phẩm 

B. 759 sản phẩm 

C. 682 sản phẩm

D. 900 sản phẩm

Câu 21: Yêu cầu đối với nghiên cứu nội dung tổ chức quản lý và nhân sự của dự án khả thi, là:

A. Tính pháp lý

B. Tính phù hợp 

C. Tính gọn nhẹ 

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 22: Nghiên cứu nội dung tài chính trong dự án khả thi, là để đánh giá lợi ích của:

A. Nhà nước

B. Chủ đầu tư 

C. Người lao động 

D. Địa phương 

Câu 24: Thị trường của đá cây (lạnh) là:

A. Ngoài nước

B. Ở vùng sâu vùng xa 

C. Vùng khô nóng hải đảo 

D. Tại chổ

Câu 25: Nghiên cứu, phân tích thị trường trong dự án đầu tư, nhằm xác định:

A. Sản xuất bằng cách nào

B. Sản xuất cái gì? Cho ai? Với giá cả nào? 

C. Dự án mang lại kết quả nào cho chủ đầu tư

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 28: Mức tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước được tính với loại dự án sản xuất sản phẩm để:

A. Thay thế hàng ngoại nhập hoặc sử dụng nguyên liệu trong nước thay thế cho nguyên liệu ngoại nhập 

B. Xuất khẩu

C. Bán trong nước 

D. Làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất trong nước

Câu 29: Phân tích hiệu quả tài chính của dự án luôn luôn được sử dụng bằng đơn vị:

A. Quy ước

B. Hiện vật và tiền tệ

C. Lao động

D. Tiền tệ

Câu 30: Vốn đầu tư ban đầu cho dự án là vốn đầu tư trong:

A. Suốt vòng đời dự án

B. Thời kỳ thi công (xây dựng cơ bản ) dự án

C. Thời kỳ thi công và khai thác dự án

D. Thời kỳ thanh lý dự án

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên