Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 16

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 179 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 16. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Môn học Quản lý dự án đầu tư, có:

A. 04 chương 

B. 05 chương 

C. 06 chương

D. 07 chương

Câu 2: Nội dung quản lý  trong môn học Quản lý dự án đầu tư, gồm:

A. Quản lý thời gian thực hiện dự án 

B. Quản lý chi phí thực hiện dự án

C. Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án 

D. Tất cả các câu trên

Câu 3: Mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là:

A. Đầu tư trực tiếp

B. Đầu tư gián tiếp

C. Cho vay

D. Tất cả các câu đều đúng 

Câu 4: Hoạt động đầu tư – theo Luật đầu tư của Việt Nam - là hoạt động của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư bao gồm các khâu:

A. Chuẩn bị đầu tư

B. Thực hiện đầu tư

C. Quản lý dự án đầu tư

D. Tất cả các câu trên

Câu 5: Nhà đầu tư, có thể là:

A. Tổ chức trong nước

B. Cá nhân là người Việt Nam

C. Tổ chức và cá nhân nước ngoài 

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 7: Đầu tư kinh doanh kiếm lời là hoạt động:

A. Xã hội

B. Kinh tế

C. Môi trường

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 8: Dự án đầu tư, nhằm:

A. Tạo mới công trình

B. Mở rộng công trình 

C. Cải tạo công trình

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 9: Một dự án đầu tư, gồm:

A. 4 yếu tố cơ bản

B. 5 yếu tố cơ bản

C. 6 yếu tố cơ bản

D. 7 yếu tố cơ bản 

Câu 10: Có thể phân loại đầu tư:

A. Theo chức năng quản trị vốn và theo nguồn vốn

B. Theo nội dung kinh tế

C. Theo mục tiêu đầu tư

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 11: Đầu tư trực tiếp là phương thức đầu tư, mà trong đó chủ đầu tư:

A. Trực tiếp tham gia quản trị vốn bỏ ra

B. Không trực tiếp tham gia quản trị vốn bỏ ra

C. Cho vay 

D. Tất cả các câu đều sai

Câu 12: Đầu tư gián tiếp là phương thức đầu tư, mà trong đó chủ đầu tư:

A. Trực tiếp tham gia quản trị vốn bỏ ra

B. Không trực tiếp tham gia quản trị vốn bỏ ra

C. Có khi trực tiếp có khi không trực tiếp quản trị vốn bỏ ra

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 13: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt nam có các hình thức:

A. Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh

B. Thành lập công ty liên doanh

C. Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 14: Cho vay tiền lấy lãi của các tổ chức tín dụng là phương thức đầu tư:

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

C. Trung gian

D. Vừa có trực tiếp vừa có gián tiếp

Câu 15: Phân loại đầu tư theo nguồn vốn, có:

A. Vốn trong nước và vốn ngoài nước

B. Vốn ngân hàng thương mại 

C. Vốn xây dựng cơ bản 

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 16: Vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt nam có các thành phần:

A. Vốn vay và vốn viện trợ từ Chính phủ nước ngoài và các Tổ chức quốc tế 

B. Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài

C. Vốn đầu tư của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và của các cơ quan nước ngoài khác đóng tại Việt Nam

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 17: Nguồn vốn trong nước dùng để đầu tư được hình thành, từ:

A. Vay ngân hàng thương mại trong nước 

B. Tích luỹ từ nội bộ của nền kinh tế quốc dân

C. Vay nước ngoài

D. Công ty này vay của công ty khác

Câu 18: Đầu tư vào lực lượng lao động, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vào tài sản lưu động, thuộc cách phân loại đầu tư:

A. Theo chức năng quản trị vốn

B. Theo nguồn vốn

C. Theo nội dung kinh tế

D. Theo mục tiêu đầu tư 

Câu 19: Dự án đầu tư XD công trình Công nghiệp điện (thuộc nhóm A) có  tổng mức đầu tư lớn nhất là:

A. Từ 300 tỷ đến 400 tỷ

B. Từ 400 tỷ đến 500 tỷ

C. Từ 500 tỷ đến 600 tỷ

D. Trên 600 tỷ

Câu 25: Hãy tìm câu sai trong số các câu sau:

A. Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư

B. Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư 

C. Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư 

D. Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư 

Câu 26: Đối tượng nào sau đây quan tâm nhiều nhất đến hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của dự án:

A. Chủ đầu tư 

B. Cấp chính quyền

C. Ngân hàng 

D. Cơ quan ngân sách sách Nhà nước

Câu 27: Đối tượng nào sau đây quan tâm nhiều nhất đến hiệu quả tài chính của dự án:

A. Chủ đầu tư

B. Cấp chính quyền

C. Ngân hàng

D. Cơ quan ngân sách sách Nhà nước

Câu 28: Vốn trong nước là vốn hình thành từ nguồn tích lũy nội bộ của nền kinh tế quốc dân. Đó có thể là:

A. Vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh

B. Vốn đầu tư phát triển của Nhà nước, doanh nghiệp

C. Vốn tư nhân, vốn của các tổ chức khác ở trong nước 

D. Tất cả các câu trên

Câu 29: Vốn ngoài nước là vốn được hình thành không phải bằng từ tích lũy nội bộ của nền kinh tế quốc dân mà có xuất xứ từ nước ngoài. Đó có thể là:

A. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức

B. Vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh

C. Vốn đầu tư phát triển của Nhà nước, doanh nghiệp

D. Vốn tư nhân, vốn của các tổ chức khác ở trong nước 

Câu 30: Phân loại đầu tư theo đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư cải tạo công trình đang hoạt động là cách phân loại đầu tư, theo:

A. Chức năng quản trị vốn đầu tư

B. Mục tiêu đầu tư

C. Nguồn vốn đầu tư 

D. Nội dung kinh tế

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên