Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 15

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 258 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 15. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Phương pháp sơ đồ GANTT được tiến hành qua:

A. 4 bước 

B. 5 bước

C. 6 bước 

D. 7 bước

Câu 8: Trên sơ đồ GANTT, thì:

A. Các công việc được thể hiện trên trục hoành

B. Các công việc được thể hiện trên trục tung 

C. Thời gian được thể hiện trên trục tung 

D. Tỷ lệ xích trên trục tung và trục hoành phải bằng nhau.

Câu 9: Phương pháp sơ đồ GANTT, có:

A. 3 ưu điểm và 4 nhược điểm

B. 4 ưu điểm và 3 nhược điểm

C. 4 ưu điểm và 4 nhược điểm

D. 3 ưu điểm và 3 nhược điểm

Câu 10: Nhìn vào sơ đồ GANTT:

A. Cho biết ngay tổng thời gian thực hiện dự án 

B. Không cho biết ngay tổng thời gian thực hiện dự án 

C. Phức tạp 

D. Khó nhận biết các công việc, thời gian thực hiện và mối quan hệ giữa chúng

Câu 11: Chọn phương án đúng dưới đây: Nhìn vào sơ đồ GANTT:

A. Cho thấy cách rút ngắn tổng tiến độ 

B. Không cho thấy cách rút ngắn tổng tiến độ 

C. Không cho biết tổng thời gian thực hiện dự án 

D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Nhìn vào sơ đồ GANTT sẽ nhận biết điều gì dưới đây:

A. Đường găng của dự án 

B. Cho thấy cách rút ngắn tổng tiến độ

C. Các công việc nằm trên tiến trình tới hạn 

D. Tất cả đều sai 

Câu 13: Phương pháp sơ đồ PERT:

A. Là một trong các sơ đồ mạng 

B. Do hải quân Hoa Kỳ xây dựng  

C. Không vẽ trên hệ trục tọa độ hai chiều 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 15: Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Đối với mỗi công việc trong phương pháp PERT, ba thời gian ước tính được kết hợp với nhau để xác định thời gian hoàn thành công việc mong đợi và phương sai của nó 

B. Các phương pháp sơ đồ mạng khác sử dụng kiểu thời gian ước tính trung bình cho mỗi công việc.

C. Phương pháp sơ đồ PERT  và các phương pháp sơ đồ mạng khác, khác nhau về phương pháp cơ bản 

D. Sơ đồ PERT không được vẽ trên hệ trục tọa độ hai chiều 

Câu 16: Ký hiệu:  trong sơ đồ PERT, để chỉ:

A. Công việc thật

B. Công việc ảo

C. Sự kiện

D. Mạng lưới

Câu 17: Chọn đáp án đúng. Ký hiệu:  trong sơ đồ PERT, để chỉ:

A. Công việc thực 

B. Công việc ảo 

C. Sự kiện

D. Thời điểm bắt đầu và kết thúc

Câu 18: Chọn phương án sai trong các câu dưới đây?

A. Công  việc ảo là  một công việc không có thực, thể hiện mối liên  hệ phụ thuộc giữa các công việc 

B. Công việc ảo, không cần hao phí thời gian và chi phí 

C. Công việc ảo được dùng để chỉ ra rằng công việc đứng sau nó không thể khởi công khi công việc việc đứng trước công việc ảo đã hoàn thành 

D. Công việc ảo được vẽ bằng đường mũi tên nét đứt 

Câu 19: Critical Path, là:

A. Tiến trình tới hạn 

B. Đường găng 

C. Tiến trình có tổng thời gian dài nhất 

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 20: Sự kiện trong sơ đồ PERT mà không có công việc đi vào được gọi là:

A. Sự kiện xuất phát 

B. Sự kiến cuối của công việc 

C. Sự kiện đầu của công việc 

D. Sự kiện hoàn thành của công việc

Câu 21: Chọn đáp án đúng. Sự kiện trong sơ đồ PERT mà không có công việc đi ra được gọi là:

A. Sự kiện xuất phát 

B. Sự kiến cuối của công việc 

C. Sự kiện đầu của công việc 

D. Sự kiện hoàn thành của công việc 

Câu 23: Cho hai sơ đồ với các mũi tên chỉ công việc của dự án, vậy thì:

A. Sơ đồ 1 vẽ đúng 

B. Sơ đồ 2 vẽ sai 

C. Sơ đồ 2 vẽ đúng 

D. Cả hai sơ đồ vẽ đều sai

Câu 24: Tìm phát biểu sai trong các câu sau:

A. Trong sơ đồ PERT chiều dài  của mũi tên  không  cần phải tỷ lệ với độ lớn thời gian của công việc dự án. 

B. Trong sơ đồ PERT có công việc thật và có thể có công việc ảo 

C. Đường có  thời gian dài nhất trong sơ đồ PERT được gọi là đường găng

D. Trong mỗi sơ đồ PERT chỉ có một đường găng duy nhất.

Câu 25: Phương pháp sơ đồ PERT có ưu nhược điểm gì?

A. Có 3 ưu điểm và 3 nhược điểm

B. Có 3 ưu điểm và 2 nhược điểm

C. Có 2 ưu điểm và 3 nhược điểm 

D. Có 4 ưu điểm và 2 nhược điểm

Câu 26: Số lượng các bước vẽ một sơ đồ PERT so với sơ đồ GANTT, thì:

A. Giống nhau 

B. Khác nhau 

C. Tùy từng dự án

D. Không có câu nào đúng

Câu 27: Căn cứ vào sơ đồ dưới đây, hãy chọn câu sai trong 4 câu sau:

A. Công việc F là công việc ảo 

B. Công việc F thể hiện rằng công việc E chỉ được bắt đầu khi công việc A đã hoàn thành 

C. Công việc F có vai trò như đối với công việc G 

D. Công việc F không nằm trên đường găng

Câu 28: Căn cứ vào sơ đồ dưới đây, hãy chọn phương án đúng trong 4 câu sau:

A. Sự kiện 2 có thể đổi vị trí cho sự kiện 1 

B. Sự kiện 2 có thể đổi vị trí cho sự kiện 3 

C. Sự kiện 2 có thể đổi vị trí cho sự kiện 5

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 29: Công việc C trong sơ đồ dưới đây:

A. Có vai trò, ý nghĩa như công việc F 

B. Chỉ ra rằng công việc E muốn tiến hành khi công việc C đã hoàn thành 

C. Công việc C có quan hệ gián tiếp với công việc E 

D. Tất cả các câu đều sai

Câu 30: Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

A. Độ dài thời gian của đường găng trong sơ đồ PERT chính là thời gian hoàn thành dự án 

B. Cách duy nhất để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án là rút ngắn thời gian thực hiện của một hay một số công việc nằm trên đường găng

C. Trong một sơ đồ PERT có thể có hai đường găng 

D. Trên đường găng của sơ đồ PERT bao giờ cũng có một công việc ảo

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên