Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 210 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: TCP (Critical Parth Time) là:

A. Tiến trình tới hạn 

B. Thời gian tiến trình  

C. Thời gian tiến trình tới hạn 

D. Thời gian của một công việc

Câu 2: Công thức: Z=(X-TCP)/SCP dùng để tính:

A. Thời gian thực hiện dự án 

B. Hệ số phân phối xác suất GAUSS 

C. Độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạn 

D. Phương sai của tiến trình tới hạn

Câu 3: Căn cứ vào công thức: Z=(X-TCP)/SCP và hãy chọn câu sai:

A. Z là hệ số phân bố xác suất GAUSS 

B. X là thời gian dự trữ của các công việc nằm trên tiến trình tới hạn 

C. Tcp là thời gian dự tính của tiến trình tới hạn 

D. Scp là độ lệch chuẩn về thời gian của tiến trình tới hạn

Câu 4: Cho sơ đồ GANTT của một dự án làm đường giao thông:

A. 10 tuần 

B. 10 tháng 

C. Hơn 10 tuần 

D. Ít hơn 10 tháng

Câu 6: Cho bảng phân tích công việc của một dự án:

A. 11 tuần

B. 12 tuần

C. 13 tuần 

D. 14 tuần

Câu 7: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau:

A. 10 tuần 

B. 11 tuần

C.  12 tuần 

D.  13 tuần 

Câu 8: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau:

A. 2,5 tuần

B. 3 tuần 

C. 3,5 tuần 

D. 3,75 tuần

Câu 9: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau:

A. 5,0 tuần 

B. 5,5 tuần 

C. 6,0 tuần 

D. 6,2 tuần 

Câu 10: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau:

A. 10 tuần

B. 11 tuần 

C. 20 tuần 

D. 21 tuần

Câu 11: Thông tin về một dự án cho trong bảng sau:

A. 1 tiến trình 

B. 2 tiến trình 

C. 3 tiến trình 

D. Công việc ảo

Câu 23: Đường cong hình chữ S, dùng để:

A. Kiểm soát chi phí 

B. Kiểm soát thời gian

C. Kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của dự án

D. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 24: Khi  vẽ đồ thị đường cong hình chữ S nhằm tích hợp kiểm soát công việc và chi phí  với thời gian thực hiện dự án. Bạn hãy chọn câu sai:

A. Trục tung bên trái thể hiện % chi phí lũy kế theo kế hoạch và thực tế 

B. Trục tung bên phải thể hiện % khối lượng công việc hoàn thành lũy kế theo kế hoạch và thực tế tại từng thời gian cụ thể 

C. Tỷ lệ xích chia trên trục tung bên trái và bên phải bắt buộc phải bằng nhau 

D. Trục hoành thể hiện thời gian thực hiện dự án 

Câu 25: Đồ thị sau đây nói lên điều gì:

A. Dự án thực hiện vượt tiến độ 01 ngày 

B. Chi phí thực tế của ngày thứ 8 bằng với chi phí kế hoạch của ngày thứ 9 

C. Khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành đến ngày thứ 8 bằng với khối lượng công việc phải hoàn thành theo kế hoạch của ngày thứ 9 

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 26: Mối quan hệ giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, có thể xảy ra:

A. 3 trường hợp

B. 4 trường hợp

C. 5 trường hợp

D. 6 trường hợp

Câu 27: Mối quan hệ thường xảy ra nhất giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, là:

A. Vượt chi ngân sách đã dự trù, tiến độ nhanh

B. Vượt chi ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ

C. Chi dưới ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ

D. Chi dưới ngân sách đã dự trù, vượt tiến độ

Câu 28: Mối quan hệ ít xảy ra nhất giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, là:

A. Vượt chi ngân sách đã dự trù, tiến độ nhanh 

B. Vượt chi ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ 

C. Chi dưới ngân sách đã dự trù, vượt tiến độ 

D. Chi dưới ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ

Câu 29: Mối quan hệ thông thường giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, là:

A. Vượt chi ngân sách đã dự trù, tiến độ nhanh 

B. Vượt chi ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ 

C. Chi dưới ngân sách đã dự trù, vượt tiến độ 

D. Tất cả các câu đều đúng 

Câu 30: Chọn đáp án đúng dưới đây. Mối quan hệ thông thường giữa chi phí với tiến độ thực hiện dự án, là:

A. Vượt chi ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ 

B. Chi dưới ngân sách đã dự trù, vượt tiến độ 

C. Chi dưới ngân sách đã dự trù, chậm tiến độ 

D. Tất cả các câu đều đúng 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên