Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Miễn dịch học - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Miễn dịch học - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 196 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Miễn dịch học - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

15 Lần thi

Câu 3: Trong huyết thanh thai nhi có thể có mặt:

A. kháng thể lớp IgM, từ cơ thể mẹ chuyển sang 

B. kháng thể lớp IgE, từ cơ thể mẹ chuyển sang 

C. kháng thể lớp IgM, do thai nhi tự tổng hợp

D. kháng thể lớp IgA, do thai nhi tự tổng hợp

Câu 5: Mục đích của tiêm hoặc cho uống vacxin là:

A. kích thích cơ thể sinh đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chống mầm bệnh

B. hình thành các tế bào trí nhớ miễn dịch đối với mầm bệnh

C. kích thích các cơ chế đáp ứng miễn dịch của cơ thể nói chung

D. A, B đúng

Câu 6:  Đáp ứng miễn dịch tế bào kiểu quá mẫn muộn (delayed-type hypersensitivity) có sự tham gia của các tế bào nào:

A. lympho bào T gây quá mẫn muộn

B. tế bào làm nhiệm vụ thực bào

C. tế bào trình diện kháng nguyên

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Đáp ứng miễn dịch tế bào kiểu gây độc tế bào (cytotoxicity) có sự tham gia của các tế bào nào:

A. lympho bào B

B. lympho bào T gây độc tế bào 

C. tế bào làm nhiệm vụ thực bào

D. tế bào trình diện kháng nguyên

Câu 10: Lymphokin là tên gọi chung của nhiều yếu tố hoà tan, có đặc điểm:

A. do lympho bào 

B. sản xuất ra khi phản ứng với kháng nguyên B. bản chất là kháng thể 

C. có khả năng ảnh hưởng lên các tế bào miễn dịch 

D. có khả năng kết hợp kháng nguyên dẫn đến loại bỏ kháng nguyên

Câu 11: Trong một đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào kiểu quá mẫn muộn (delayed-type hypersensitivity):

A. không có sự tham gia trực tiếp của kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên

B. nhất thiết phải có sự tham gia của kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên 

C. có thể không cần quá trình sản xuất các lymphokin

D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Trong các yếu tố sau, yếu tố nào là lymphokin:

A. immunoglobulin

B. histamin 

C. interleukin-2 

D. serotonin 

Câu 19: Hiện tượng Arthus là biểu hiện của phản ứng quá mẫn:

A. Typ I: Quá mẫn kiểu phản vệ

B. Typ II: Quá mẫn độc tế bào

C. Typ III: Quá mẫn do phức hợp miễn dịch

D. Typ IV: Quá mẫn trung gian tế bào

Câu 20: Trong một đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào kiểu gây độc tế bào do lympho bào TC thực hiện đối với một tế bào ung thư hoá của cơ thể:

A. không có sự tham gia của kháng thể chống kháng nguyên ung thư 

B. nhất thiết phải có sự tham gia của kháng thể chống kháng nguyên ung thư 

C. không có sự tham gia của tế bào đại thực bào 

D. có sự tham gia của tế bào đại thực bào; tế bào đại thực bào có khả năng gây độc dẫn đến tiêu diệt tế bào ung thư

Câu 21: Phản ứng quá mẫn gây ra bệnh huyết thanh thuộc:

A. Typ I: Quá mẫn kiểu phản vệ

B. Typ II: Quá mẫn độc tế bào

C. Typ III: Quá mẫn do phức hợp miễn dịch

D. Typ IV: Quá mẫn trung gian tế bào

Câu 22: Phản ứng quá mẫn xảy ra trong phản ứng tuberculin thuộc:

A. Typ I: Quá mẫn kiểu phản vệ

B. Typ II: Quá mẫn độc tế bào

C. Typ III: Quá mẫn do phức hợp miễn dịch

D. Typ IV: Quá mẫn trung gian tế bào

Câu 24: Phản ứng quá mẫn gây ra bệnh viêm da tiếp xúc thuộc:

A. Typ I: Quá mẫn kiểu phản vệ

B. Typ II: Quá mẫn độc tế bào

C. Typ III: Quá mẫn do phức hợp miễn dịch

D. Typ IV: Quá mẫn trung gian tế bào

Câu 25: Phù mặt diễn ra nhanh sau khi bị ong đốt thuôc quá mẫn:

A. Typ I: Quá mẫn kiểu phản vệ

B. Typ II: Quá mẫn độc tế bào

C. Typ III: Quá mẫn do phức hợp miễn dịch

D. Typ IV: Quá mẫn trung gian tế bào

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Miễn dịch học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Miễn dịch học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 15 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên