Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Miễn dịch học - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Miễn dịch học - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 850 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Miễn dịch học - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

46 Lần thi

Câu 10: Trong những quá trình sau đây, quá trình nào có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự hợp tác giữa lympho bào B và lympho bào T:

A. sự biệt hóa của lympho bào

B. thành tế bào plasma

C. hiện tượng quá mẫn muộn 

D. gây độc tế bào do lympho bào Tc thực hiện 

Câu 12: Trong phản ứng kết tủa trên gel thạch Ouchterlony:

A. kháng nguyên và kháng thể khuếch tán (di chuyển) đồng thời trên gel thạch và theo hướng ngược chiều nhau 

B. kháng nguyên và kháng thể khuếch tán đồng thời trên gel thạch và theo tất cả mọi hướng

C. chỉ có kháng nguyên khuếch tán trên gel thạch; kháng thể không khuếch tán 

D. chỉ có kháng thể khuếch tán trên gel thạch; kháng nguyên không khuếch tán

Câu 13: Trong phản ứng kết tủa trên gel thạch Mancini:

A. kháng nguyên và kháng thể khuếch tán (di chuyển) đồng thời trên gel thạch và theo hai hướng ngược nhau

B. kháng nguyên và kháng thể khuếch tán đồng thời trên gel thạch và theo tất cả mọi hướng 

C. chỉ có kháng nguyên khuếch tán trên gel thạch; kháng thể không khuếch tán 

D. chỉ có kháng thể khuếch tán trên gel thạch; kháng nguyên không khuếch tán 

Câu 14: Trong những quá trình sau đây, quá trình nào có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự hợp tác giữa lympho bào và đại thực bào:

A. gây độc tế bào do lympho bào Tc thực hiện

B. sự biệt hóa của lympho bào B thành tế bào plasma

C. quá trình thực bào 

D. hiện tượng dị ứng (quá mẫn tức thì)

Câu 15: Lympho bào T gây độc:

A. mang kháng nguyên CD3

B. mang kháng nguyên CD8

C. có khả năng gây độc trực tiếp tế bào đích

D. tất cả đều đúng

Câu 16: Sự nhận diện quyết định kháng nguyên trên bề mặt tế bào trình diện kháng nguyên của lympho bào T:

A. chịu sự giới hạn của kháng nguyên phù hợp tổ chức lớp I 

B. chịu sự giới hạn của kháng nguyên phù hợp tổ chức lớp II 

C. thông qua vai trò trung gian của kháng thể đặc hiệu với quyết định kháng nguyên 

D. tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 17: Đặc điểm của tế bào trình diện kháng nguyên:

A. nhất thiết phải là những tế bào thực bào

B. nhất thiết phải có thụ thể giành cho kháng nguyên trên bề mặt

C. có kháng nguyên phù hợp tổ chức lớp II trên bề mặt

D.  cả 3 lựa chọn trên đều đúng

Câu 18: Sự nhận diện kháng nguyên của lympho bào T diễn ra như sau:

A. diễn ra trực tiếp, ngay trên phân tử kháng nguyên

B. diễn ra trên bề mặt tế bào trình diện kháng nguyên; lympho bào T nhận diện toàn bộ phân tử kháng nguyên bị “gắn” trên bề mặt tế bào trình diện kháng nguyên 

C. tế bào trình diện kháng nguyên thâu tóm, nuốt và “xử lý” kháng nguyên thành các quyết định kháng nguyên, sau đó “đào thải” các quyết định kháng nguyên này ra khỏi tế bào trình diện kháng nguyên cho lympho bào T đến nhận diện

D. lympho bào T nhận diện các quyết định kháng nguyên khi chúng nằm trên bề mặt của một tế bào

Câu 19: Lympho bào B sau khi tương tác với kháng nguyên và có sự hợp tác của lympho bào T hỗ trợ sẽ:

A. hoạt hoá, tiếp đó sẽ sản xuất kháng thể để phản ứng với kháng nguyên B. hoạt hoá, biệt hoá thành tế bào plasma (tế bào tiết kháng thể); tiếp đó các tế bào plasma phân chia và tạo thành một tập hợp tế bào plasma giống nhau để sản xuất kháng thể 

B. hoạt hoá, phân chia và tạo thành một tập hợp lympho bào 

C. giống nhau; tiếp đó một số lympho bào B này biệt hoá thành tế bào plasma để sản xuất kháng thể, sô còn lại thực hiện chức năng khác

D. hoạt hoá, phân chia và tạo thành một tập hợp lympho bào B giống nhau; tiếp đó tất cả các lympho bào B này biệt hoá thành tế bào plasma để sản xuất kháng thể 

Câu 20: Hoạt động của kháng thể opsonin hóa:

A. là đặc hiệu, vì bản chất của hoạt động này là sự kết hợp kháng nguyên - kháng thể

B. là không đặc hiệu, vì kháng thể opsonin hoá có thể kết hợp với nhiều vật lạ khác nhau 

C. là không đặc hiệu, vì hoạt động này tham gia vào hiện tượng thực bào, một cơ chế đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu

D. là không đặc hiệu, vì kháng thể opsonin hoá có thể gắn lên nhiều loại tế bào thực bào khác nhau 

Câu 21: Trạng thái miễn dịch được tạo ra sau tiêm hoặc cho uống vacxin là trạng thái miễn dịch:

A. chủ động 

B. thụ động, nhân tạo

C. vay mượn, nhân tạo

D. tự nhiên

Câu 23: Kháng thể bề mặt lympho bào B người đóng vai trò:

A. là thụ thể giành cho kháng nguyên của lympho bào B 

B. là vị trí tương tác trực tiếp của lympho bào B với lympho bào T 

C. là vị trí để lympho bào B trình diện kháng nguyên

D. bảo vệ lympho bào B

Câu 24: Các phân tử kháng thể bề mặt lympho bào B trưởng thành ở người:

A. giống nhau hoàn toàn trên một lympho bào B

B. có thể khác nhau trên cùng một lympho bào B

C. chủ yếu thuộc lớp IgG và IgA

D. chủ yếu thuộc lớp IgA và IgE

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Miễn dịch học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Miễn dịch học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 46 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên