Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 10 Câu hỏi
  • 334 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động - Phần 9. Tài liệu bao gồm 10 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 9: Đại diện người sử dụng lao động không có trách nhiệm nào sau đây?

A. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội

B. Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

C. Chi trả tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động

D. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động.

Câu 10: Người lao động không có quyền nào sau đây?

A. Được cấp sổ bảo hiểm xã hội

B. Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc

C. Không được uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

D. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật lao động có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 10 Câu hỏi
  • Sinh viên