Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 216 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Tọa độ điểm phân cực Q của JFET là:

A. IB, IC, VCE

B. IB, IC, VBE

C. VGS, ID, VDS

D. IA, ID, VDS

Câu 2: Trên đặc tuyến chuyển của JFET kênh N ta thấy:

A. VGS càng âm thì ID càng lớn

B. VGS = 0V thì ID = 0A

C. VGS càng âm thì ID càng nhỏ

D.  VGS = 0V thì ID < 0

Câu 3: Theo họ đặc tuyến ngõ ra của JFET kênh N ta có:

A. ID đạt giá trị bão hòa cao nhất ứng với VGS = 0V

B. ID đạt giá trị bão hòa cao nhất ứng với VGS = -1V

C. ID đạt giá trị bão hòa cao nhất ứng với VGS = -2V

D. ID giảm khi VDS tăng

Câu 4: Đường tải tĩnh trên đặc tuyến ngõ ra của JFET có dạng:

A. Đường tròn

B. Đường cong

C. Đường thẳng

D. Cả ba câu đều sai

Câu 5: MOSFET loại tăng kênh N có cấu tạo khác MOSFET loại hiếm kênh N:

A. Có sẵn kênh N

B. Không có sẵn kênh N

C. Có sẵn kênh P

D. Không có sẵn kênh P

Câu 6: MOSFET loại tăng kênh P có cấu tạo khác MOSFET loại hiếm kênh P:

A. Có sẵn kênh P 

B. Không có sẵn kênh P

C. Câu a sai, b đúng

D. Câu a đúng, b sai

Câu 7: MOSFET loại hiếm kênh P có cấu tạo khác MOSFET loại tăng kênh P:

A. Có sẵn kênh P

B. Không có sẵn kênh P

C. Có sẵn kênh N

D. Không có sẵn kênh N

Câu 8: MOSFET loại hiếm kênh N có cấu tạo khác MOSFET loại tăng kênh N:

A. Không có sẵn kênh N

B. Có sẵn kênh N

C. Câu a sai, b đúng

D. Câu a đúng, b sai

Câu 10: UJT là:

A. Transistor lưỡng nối 

B. Transistor hiệu ứng trường

C. Transistor đơn nối

D. Quang transistor

Câu 11: Điện trở giữa B1 và B2 của UJT:

A. 40Ω ÷ 1K

B. 1K ÷ 30K

C. 30K ÷ 300K

D. 300K trở lên

Câu 12: SCR là một linh kiện có:

A. Vùng điện trở âm

B. Vùng điện áp luôn âm

C. Đặc tuyến giống diode

D. Cả ba câu đều sai

Câu 13: Để làm tắt được SCR khi đã dẫn, ta phải:

A. Ngắt dòng IA 

B. Chỉ cho VGK = 0

C. Ngắt dòng IG

D. Cả ba câu đều sai

Câu 14: Thyristor là một linh kiện có ba chân:

A. D, S, G

B. B, C, E

C. A, K, G

D. E, B1, B2

Câu 15: SCR có điện áp VAK>0 thì trong SCR có:

A. 3 mối nối P-N được phân cực thuận

B. 3 mối nối P-N được phân cực nghịch

C. 1 mối nối P-N được phân cực thuận và 2 mối nối P-N được phân cực nghịch

D. Cả ba câu đều sai

Câu 16: SCR có điện áp VAK<0 thì trong SCR có:

A. 3 mối nối P-N được phân cực nghịch

B. 3 mối nối P-N được phân cực thuận

C. 1 mối nối P-N được phân cực nghịch và 2 mối nối P-N được phân cực thuận

D. Cả ba câu đều sai

Câu 17: DIAC là một linh kiện:

A. Chỉ dẫn điện theo một chiều 

B. Dẫn điện cả hai chiều

C. Không dẫn điện

D. Cả ba câu đều sai

Câu 18: TRIAC là một linh kiện:

A. Thụ động

B. Có vùng điện trở âm

C. Câu a đúng, b sai

D. Câu a sai, b đúng

Câu 19: Mạch ổn áp là mạch có trị số điện áp ngõ ra:

A. Không đổi 

B. Luôn tăng

C. Luôn giảm 

D. Cả ba câu đều sai

Câu 20: Mạch ổn dòng là mạch có trị số dòng điện qua tải:

A. Luôn tăng

B. Luôn giảm

C. Không đổi

D. Cả ba câu đều sai

Câu 21: Nguồn cấp điện luôn là:

A. Nguồn dòng

B. Nguồn áp

C. Câu a và b đúng 

D. Câu a và b sai

Câu 22: Mạch ổn áp luôn có điện áp ngõ ra:

A. Bằng điện áp ngõ vào

B. Gấp ba lần điện áp ngõ vào

C. Gấp 5 lần điện áp ngõ vào

D. Cả ba câu đều sai

Câu 23: Mạch khuếch đại hạng A là mạch khuếch đại:

A. Toàn sóng 

B. Một bán kỳ

C. Một nửa bán kỳ 

D. Cả ba câu đều sai

Câu 24: Phát biểu nào đúng về Op_amp lưỡng cực và Op_amp BiFET.

A. Op_amp lưỡng cực có dòng phân cực lớn hơn so với op_amp BiFET

B. Op_amp lưỡng cực có dòng phân cực nhỏ hơn so với op_amp BiFET

C. Op_amp lưỡng cực có dòng phân cực bằng dòng phân cực op_amp BiFET

D. Op_amp lưỡng và op_amp BiFET có dòng phân cực bằng 0

Câu 25: IC đóng gói được ký hiệu DIP(Dual Inline Package) có đặc điểm:

A. Có ba chân thẳng hàng

B. Có hai hàng chân

C. Có một hàng chân

D. Có 4 hàng chân

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Linh kiện điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên