Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 443 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 8. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 1: Chọn phương án đúng:Trong trường hợp nào dưới đây trường hợp nào bất buộc chúng ta phải tiến hành quá trình nhả sau khi hấp thụ để thu các cấu tử và dung môi riêng

A. Thu hồi các cấu tử quý,tách hỗn hợp thành cấu tử riêng 

B. Làm sạch khí 

C. Xử lý khí độc 

D. Tạo thành sản phẩm cuối cùng

Câu 6: Xử lý khí thải bằng phương pháp đốt (cháy không hoàn toàn) sinh ra:

A. Khí thải không độc

B. Khí thải độc hơn

C. Khí thải ít độc hơn 

D. Tùy từng trường hợp

Câu 8: Lựa chọn phương pháp xử lý khí độc (không thu hồi) nào sau đây sẽ cho hiệu quả cao nhất:

A. Phương pháp hấp phụ

B. Phương pháp đốt

C. Phương pháp khuyếch tán

D. Phương pháp hóa học

Câu 9: Phương pháp đốt có thể dùng để:

A. Xử lý tất cả các loại khí và bụi

B. Chỉ xử lý khí độc hại

C. Chỉ xử lý bụi

D. Xử lý khí ít độc

Câu 10: Các yếu tố ảnh hưởng quá trình đốt:

A. Nhiệt độ cháy, thời gian đốt, sự hòa trộn chất khí, sự cung cấp oxy

B. Nhiệt độ cháy, sự hòa trộn chất khí

C. Lưu lượng khí

D. Sự cung cấp oxy

Câu 11: Phương pháp đốt thường dùng để xử lý. Chọn câu sai:

A. Các chất hữu cơ dễ bay hơi

B. Các chất dễ cháy

C. Chất gây mùi

D. Các chất thải khó cháy

Câu 12: Phương pháp đốt có ưu điểm:

A. Chi phí xử lý thấp

B. Xử lý triệt để khí thải

C. Hệ thống xử lý đơn giản

D. Dễ vận hành

Câu 13: Nhiệt độ cần thiết đối với buồng đốt (đốt cháy hoàn toàn):

A. 00 – 600oC 

B. 800 – 1100oC

C. 1500 – 1800oC 

D. 1800 – 2000oC

Câu 14: Thời gian cần thiết lưu khí trong buồng đốt:

A. 1 – 2s 

B. 2 – 5s

C. 5 – 8s 

D. 8 – 10s

Câu 15: Yêu cầu đối với nhiệt độ trong buồng đốt:

A. Ổn định không thay đổi nhiệt độ 

B. Thay đổi tùy theo tính chất của chất ô nhiễm 

C. Thay đổi tùy theo mùa

D. Thay đổi tuỳ theo nồng độ chất ô nhiễm

Câu 18: Xử lý khí thải bằng phương pháp đốt để đem lại lợi nhuận về kinh tế khói thải được:

A. Thu hồi nhiệt, tiết kiệm nhiên liệu

B. Không cần thu hồi nhiệt

C. Chỉ thu hồi 1 phần 

D. Thu hồi khí có thể dùng lại

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên