Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 407 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 1. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

24 Lần thi

Câu 1: Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh là:

A. TCVN 5940 - 1995 

B. TCVN 6560 - 1999 

C. TCVN 6438 - 2001

D. TCVN 5937- 1995

Câu 4: Chiều cao hiệu quả của ống khói:

A. Nhỏ hơn chiều cao thực của ống khói

B. Lớn hơn chiều cao thực của ống khói

C. Bằng chiều cao thực của ống khói

D. Tuỳ trường hợp

Câu 5: Lượng phát thải bụi tại các nguồn cố định ít được sinh ra bởi quá trình:

A. Đốt nhiên liệu bằng than trong các lò cố định

B. Đốt dầu tại các nhà máy điện, lò dân dụng

C. Đốt các loại phế thải rắn

D. Đốt nhiên liệu bằng xăng dầu trong động cơ đốt trong

Câu 6: Ống khói trên mặt đất được coi là:

A. Nguồn mặt 

B. Nguồn điểm

C. Nguồn đường 

D. Tuỳ từng trường hợp

Câu 11: Sương là các hạt có kích thước:

A. >75 μm 

B. 5-7 μm 

C. 1-5 μm 

D. <10 μm

Câu 12: Những hạt bụi không ở lại trong phế nang có kích thước:

A. <0.1 μm 

B. >0.1 μm

C. 0.2 – 1 μm 

D. Tất cả các loại bụi

Câu 13: Những hạt bụi thường động ở mũi có kích thước:

A. 5 – 7 μm

B. >0.1 μm 

C. >10 μm 

D. 10-20 μm

Câu 14: Chọn phát biểu đúng về các hạt bụi cực nhỏ:

A. Các hạt bụi cực nhỏ thì tuân theo sự chuyển động của môi trường khí xung quanh một cách thật chặt chẽ

B. Các hạt bụi cực lớn thì tuân theo sự chuyển động của môi trường khí xung quanh một cách thật chặt chẽ 

C. Các hạt bụi cực nhỏ thì không tuân theo sự chuyển động của môi trường không khí xung quanh một cách thật chặt chẽ

D. Các hạt bụi cực lớn thì không tuân theo sự chuyển động của môi trường khí xung quanh một cách thật chặt chẽ

Câu 15: Các thiết bị thu bụi khô kiểu cơ học gồm có những kiểu chính sau đây:

A. Buồng lắng bụi 

B. Xyclon

C. Buồng lắng bụi và xyclon 

D. Máy lọc bụi ly tâm 

Câu 16: Chọn phát biểu đúng về Khí bụi ảnh hưởng:

A. Các khí bụi ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người, nên túi lọc làm việc trong điều kiện áp suất âm

B. Các khí bụi ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người, nên túi lọc bụi làm việc trong điều kiện áp suất dương

C. Các khí bụi ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người, nên túi lọc làm việc trong điều kiện áp suất dư

D. Các khí bụi ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người , nên túi lọc làm việc trong điều kiện áp suất tuyệt đối

Câu 17: Động lực của quá trình lọc tay áo:

A. chênh lệch áp suất 

B. chênh lệch nhiệt độ

C. do độ rỗng của lớp vật liệu

D. lực quán tính 

Câu 18: Lọc bụi túi vải phù hợp với các dòng khí:

A. Tất cả các dòng khí thải 

B. Các dòng khí có tác dụng hóa học 

C. Các dòng khí có nhiệt độ cao 

D. Các dòng khí có nhiệt độ <200oC và không có phản ứng hóa học

Câu 19: Chọn phát biểu đúng: Để tăng hiệu quả lọc bụi ta cần

A. Tăng tốc độ lọc 

B. Lọc nhiều cấp

C. Giảm cường độ thổi khí

D. Tăng tiết diện bề mặt lọc

Câu 20: Chọn phát biểu sai: Tái sinh vải lọc bằng cách

A. Rung cơ học

B. Phương pháp thổi bằng khí nén

C. Phun tia nước lên bề mặt vải lọc 

D. Duy trì túi lọc chuyển động quay liên tục với góc quay 3-8 o kết hợp với thổi khí 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 24 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên