Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 75 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 2. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Trong quá trình hấp phụ vật liệu thường được sử dụng:

A. Dung môi benzene 

B. Than hoạt tính 

C. Vôi 

D. Hạt nhựa

Câu 2: Trong các thiết bị hấp phụ thường dùng các van:

A. Van cánh bướm

B. Van tấm chắn, Van đĩa 

C. Van đĩa 

D. Van cánh bướm.Van tấm chắn, Van đĩa

Câu 3: Trong các thiết bị hấp phụ khi có nhiệt độ cao để đóng mở tiện lợi dùng van:

A. Van cánh bướm

B. Van tấm chắn

C. Van đĩa 

D. Van tấm chắn, Van đĩa

Câu 4: Những chất hấp phụ được sử dụng rộng rãi trong nước và thế giới là:

A. Than hoạt tính 

B. Silicagen, Aliumogen 

C. Silicagen, Aliumogen,than hoạt tính

D. Silicagen, Aliumogen, than hoạt tính, zeolit

Câu 5: Sự hấp phụ là gì?

A. Sự hấp phụ là quá trình thu hút chọn lọc một hay là một số thành phần của hổn hợp khí bằng chất hấp thu thể dịch

B. Sự hấp phụ là quá trình thu hút chọn lọc một hay là một số thành phần của hổn hợp khí hoặc dung dịch bằng vật thể rắn

C. Sự hấp phụ là quá trình thu hút chọn lọc một hay là một số thành phần của hổn hợp khí

D. Sự hấp phụ là quá trình thu hút chọn lọc một hay là một số thành phần của dung dịch bằng vật thể rắn

Câu 9: Điều kiện nào sau đây không áp dụng mô hình Gauss:

A. Tốc độ gió và chế độ rối không thay đổi theo thời gian và không gian

B. Tải lượng thải ổn định, khu vực bằng phẳng

C. Chất ô nhiễm có tính trơ

D. Vận tốc gió bằng không

Câu 11: Yếu tố nào không ảnh hưởng tới quá trình khuyếch tán khí:

A. Hiệu nhiệt độ giữa khí quyển và khí thải

B. Vận tốc gió 

C. Điều kiện thải 

D. Áp suất khí quyển

Câu 14: Khói trong thấy được có cỡ hạt bụi từ:

A. 0.05 – 0.1 µm 

B. 0.1 – 0.2 µm

C. 0.2 – 0.3 µm

D. 0.3 – 0.5 µm

Câu 15: Quá trình khuếch tán chất ô nhiễm trong không khí không xảy ra theo hướng:

A. Quá trình chuyển động thảng đứng của một bộ phận không khí

B. Chuyển động ngang của khí quyển (gió)

C. Nghịch nhiệt

D. Quá trình giãn nở hoặc nén ép đoạn nhiệt của khí quyển

Câu 16: Quá trình đốt cháy nhiên liệu ( than đá, xăng dầu) không hoàn toàn ít sinh ra chất độc hại nào:

A. Oxit Nitơ ( NOx)

B. Hydro Sulfua ( H2S)

C. Sulfua dioxit ( SO2)

D. Cacbon dioxit ( CO2)

Câu 18: Thứ tự lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống xử lý khí thải lò đốt là:

A. TB Xyclon – TB hấp thụ - ống khói - quạt hút 

B. TB Xyclon - quạt hút – TB hấp thụ - ống khói

C. TB hấp thụ - quạt hút – TB Xyclon - ống khói

D. TB Xyclon – TB hấp thụ - quạt hút - ống khói

Câu 19: Chiều cao của luồng khói phụt ra khỏi miệng ống khói không do tác động:

A. Vận tốc của luồng khói

B. Vận tốc gió m

C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa luồng khói và nhiệt độ môi trường xung quanh 

D. Sự giản nỡ của không khí

Câu 20: Nguyên nhân gây ra độ rối của khí quyển do:

A. Sự đối lưu nhiệt và cơ học 

B. Do địa hình 

C. Do gió

D. Do áp suất khí quyển

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên