Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 191 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường - Phần 3. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

17 Lần thi

Câu 4: Hấp phụ là quá trình hút khí(hơi) hay chất lỏng bằng bề mặt chất rắn xốp. Chất khí hay hơi bị hút gọi là….(1)…., chất rắn xốp dùng để hút khí(hơi) gọi là …(2)….và những khí không bị hấp phụ gọi là…(3)….:

A. Chất bị hấp phụ, chất hấp phụ, khí trơ

B. Khí trơ, chất hấp phụ, chất bị hấp phụ 

C. Khí bị hấp phụ, khí trơ, chất hấp phụ 

D. Khí bị hấp phụ, chất bị hấp phụ, khí trơ

Câu 5: Nhiệt hấp phụ là:

A. Nhiệt ngưng tụ 

B. Nhiệt thấm ướt 

C. Nhiệt ngưng tụ, nhiệt thấm ướt

D. Nhiệt 

Câu 6: Hấp phụ là hiện tượng các phân tử chất khí, lỏng, các ion được giữ lại trên bề mặt phân cách pha. Bề mặt phân cách pha có thể là:

A. Khí – lỏng, lỏng – lỏng 

B. Khí – lỏng, khí – rắn

C. Khí – rắn, lỏng – rắn 

D. Khí – lỏng, lỏng – lỏng, khí – rắn, lỏng – rắn

Câu 7: Sự khác biệt cơ bản giữa xử lý khí bằng biện pháp hấp phụ và hấp thụ:

A. Hấp thụ: Chất hấp thụ là chất rắn, quá trình xảy ra sâu trong lòng chất rắn Hấp phụ: Chất hấp phụ là chất lỏng 

B. Hấp thụ: Chất hấp thụ là chất lỏng, quá trình xảy ra sâu trong lòng chất lỏng Hấp phụ: Chất hấp phụ là chất rắn, quá trình xảy ra trên bề mặt của chất rắn

C. Hấp thụ: Chất hấp thụ là chất lỏng Hấp phụ: Chất hấp phụ là chất rắn

D. Hấp thụ: Chất hấp thụ là chất lỏng Hấp phụ: Chất hấp phụ là chất rắn, quá trình xảy ra sâu trong lòng chất lỏng

Câu 8: Vật liệu hấp phụ cần đáp ứng yêu cầu: 

A. Có khả năng hấp phụ cao 

B. Phạm vi tác dụng, có độ bền cơ học cấn thiết

C. Có khả năng hoàn nguyên dễ dàng 

D. Có khả năng hấp phụ cao, Phạm vi tác dụng, có độ bền cơ học cấn thiết, Có khả năng hoàn nguyên dễ dàng

Câu 9: Hoàn nguyên vật liệu hấp phụ bằng các phương pháp:

A. Nhiệt, áp suất 

B. Áp suất, khí trơ 

C. Nhiệt, khí trơ 

D. Nhiệt, áp suất, khí trơ

Câu 11: Đặc điểm chính khi sử dụng phương pháp hấp phụ các chất ô nhiễm không khí trong các Suirbo:

A. Lựa chọn dung môi thích hợp 

B. Tỷ lệ pha lỏng / pha khí (L/G) tối thiểu

C. Lựa chọn thiết bị hấp phụ 

D. Chiều cao của tháp

Câu 14: Công nghệ xử lý Flo, người ta không áp dụng biện pháp: 

A. Dùng nước để hấp thu

B. Dùng NH3 để hấp thu 

C. Dùng NaOH để hấp thu 

D. Dùng than hoạt tính để hấp phụ

Câu 15: Xử lý SO2 bằng phương pháp hấp phụ sau đây phương pháp nào có các chỉ tiêu kỹ thuật – kinh tế cao nhất:

A. Phương pháp đá vôi

B. Phương pháp vôi nung 

C. Phương pháp amoniac 

D. Phương pháp magie

Câu 17: Xử lý hơi, khí độc hiệu quả nhất theo phương pháp:

A. Hấp phụ bằng than hoạt tính 

B. Hấp thụ bằng các dung dịch

C. Phát tán váo khí quyển 

D. Thiêu đốt

Câu 18: Công nghệ xử lý Clo người ta không áp dụng biện pháp: 

A. Dùng H2O 

B. Dùng Ca(OH)2

C. Dùng SO2 

D. Dùng than hoạt tính

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 17 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên