Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 161 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Cảm biến quang điện hoạt động dựa trên nguyên lý chung:

A. Thay đổi điện dung khi có ánh sáng thích hợp tác động 

B. Thay đổi độ nhạy khi có ánh sáng thích hợp tác động 

C. Thay đổi điện cảm khi có ánh sáng thích hợp tác động

D. Thay đổi trạng thái điện khi có ánh sáng thích hợp tác động

Câu 3: Mạch điện hình có chức năng là:

A. Khi có nhiệt độ thấp thì đèn led sáng

B. Khi có ánh sáng thì đèn led sáng 

C. Khi có ánh sáng thì đèn led tắt 

D. Khi có nhiệt độ thấp thì đèn led tắt

Câu 4: Mạch điện hình có chức năng là:

A. Khi có nhiệt độ thấp thì đèn led sáng

B. Khi có ánh sáng thì đèn led tắt 

C. Khi có nhiệt độ thấp thì đèn led tắt 

D. Khi có ánh sáng thì đèn led sáng

Câu 6: Mạch điện trong hình có hoạt động là:

A.  Khi cường động chiếu sáng tăng thì transistor ngưng dẫn

B. Mạch đèn đường

C. Động chiếu sáng tăng thì transistor ngưng dẫn, led tắt và được ứng dụng trong mạch chiếu sáng đèn đường

D. Khi cường động chiếu sáng tăng thì transistor ngưng dẫn, led tắt và được ứng dụng trong mạch chiếu sáng đèn đường

Câu 7:  Phân loại hiệu ứng trong tế bào quang dẫn thuộc loại:

A. Tích cực

B. Thụ động 

C. Rời rạc

D. Số

Câu 8: Tế bào quang điện có nguyên lý hoạt động:

A. Cường độ dòng quang điện thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động

B. Giá trị điện trở thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động 

C. Trạng thái ngõ ra thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động 

D. Trạng thái ngõ vào thay đổi khi có ánh sáng thích hợp tác động

Câu 9: Phân loại hiệu ứng trong tế bào quang điện thuộc loại:

A. Tích cực 

B. Thụ động

C. Rời rạc

D. Số 

Câu 10: Tế bào quang dẫn thực chất là một điện trở có:

A. Điện trở trong tối bé 

B. Điện trở trong tối lớn

C. Điện trở trong tối lớn và giảm nhanh khi độ rọi sáng tăng 

D. Điện trở trong tối bé và tăng nhanh khi độ rọi sáng tăng

Câu 11: Độ nhạy của tế bào quang dẫn được xác định theo biểu thức:

A. \(S = \frac{{\Delta I}}{{\Delta \Phi }}\)

B. \(S = \frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta I}}\)

C. \(S = \frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta U}}\)

D. \(S = \frac{{\Delta U}}{{\Delta \Phi }}\)

Câu 12: Sơ đồ dưới là ứng dụng ……..để điều khiển rơ le:

A. Tế bào quang dẫn

B. Photo diode

C. Photo transistor 

D. Tế bào quang điện

Câu 13: Sơ đồ dưới là ứng dụng ……..để điều khiển điện áp ra của IC:

A. Tế bào quang dẫn

B. Photo diode 

C. Photo transistor 

D. Tế bào quang điện

Câu 14: Sơ đồ dưới là ứng dụng ……..để điều khiển cổng logic:

A. Tế bào quang dẫn

B. Photo diode

C. Photo transistor 

D. Tế bào quang điện

Câu 15: Photodiode cho dòng điện đi từ catot đến anot khi:

A. Đặt điện thế tại anot lớn hơn catot 

B. Đặt điện thế tại catot lớn hơn anot 

C. Đặt điện thế tại anot lớn hơn catot và chiếu sáng lớp tiếp giáp

D. Đặt điện thế tại catot lớn hơn anot và chiếu sáng lớp tiếp giáp

Câu 18: Độ nhạy của tế bào quang điện chân không được xác định theo biểu thức:

A. \(S = \frac{{\Delta {I_a}}}{{\Delta \Phi }}\)

B. \(S = \frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta {I_a}}}\)

C. \(S = \frac{{\Delta R}}{{\Delta \Phi }}\)

D. \(S = \frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta R}}\)

Câu 19: Nhiệt điện trở có hệ số nhiệt dương là:

A. Giá trị điện trở giảm khi nhiệt độ tăng

B. Giá trị điện trở tăng khi nhiệt độ tăng

C. Đo được nhiệt độ lớn hơn 00C

D. Đo được nhiệt độ nhỏ hơn 00C

Câu 20: Nhiệt điện trở có hệ số nhiệt âm là:

A. Giá trị điện trở giảm khi nhiệt độ tăng

B. Giá trị điện trở tăng khi nhiệt độ tăng

C. Đo được nhiệt độ lớn hơn 00C

D. Đo được nhiệt độ nhỏ hơn 00C

Câu 21: Các cảm biến tiếp xúc môi trường đo bao gồm:

A. Cảm biến giãn nở

B. Cảm biến giãn nở, cảm biến điện trở

C. Cảm biến giãn nở, cảm biến điện trở, cặp nhiệt điện

D. Cảm biến giãn nở, cảm biến điện trở, cặp nhiệt điện, hỏa kế

Câu 22: Nguyên lý hoạt động của nhiệt kế giãn nở là:

A. Dựa trên sự giãn nở của chất rắn khi tăng nhiệt độ

B. Dựa trên sự giãn nở của vật liệu khi tăng nhiệt độ

C. Dựa trên sự giãn nở của chất khí khi tăng nhiệt độ

D. Dựa trên sự phụ thuộc điện trở suất của vật liệu khi tăng nhiệt độ.

Câu 24: Các loại nhiệt điện trở là:

A. Nhiệt điện trở kim loại 

B. Nhiệt điện trở Silic

C. Nhiệt điện trở oxit bán dẫn

D. Nhiệt điện trở kim loại, nhiệt điện trở Silic, nhiệt điện trở oxit bán dẫn

Câu 25: Các kim loại thường dùng để chế tạo nhiệt điện trở kim loại là:

A. Pt, Cu, Ni

B. Pt, Cu, Si, Ni

C. Pt, Cu, Ni, W

D. Pt, Ni, Ag, W

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên