Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 8 Câu hỏi
  • 130 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 9. Tài liệu bao gồm 8 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Chọn thứ tự đúng trong quy trình thực hiện dự án CDM.

A. Phê duyệt quốc gia → phê chuẩn/đăng ký → tài chính dự án.

B. Tài chính dự án → phê duyệt quốc gia → phê chuẩn/đăng ký.

C. Phê chuẩn/đăng ký → phê duyệt quốc gia → tài chính dự án.

D. Phê chuẩn/đăng ký → tài chính dự án→ phê duyệt quốc gia.

Câu 4: Một dự án CDM sẽ được triển khai qua mấy bước?

A. 3 bước.

B. 5 bước.

C. 7 bước.

D. 9 bước.

Câu 6: Chọn yêu cầu không nằm trong yêu cầu cơ bản theo nghị định thư Kyoto.

A. Phải phê chuẩn Nghị định thư Kyoto.

B. Tự nguyện tham gia CDM.

C. Thành lập cơ quan quốc gia về CDM.

D. Đã từng thương mại quyền phát thải.

Câu 7: Để tham gia vào dự án CDM, các nước phải đáp ứng được………. theo nghị định thư Kyoto.

A. 2 yêu cầu cơ bản.

B. 3 yêu cầu cơ bản.

C. 4 yêu cầu cơ bản.

D. 5 yêu cầu cơ bản.

Câu 8: Môi trường theo định nghĩa của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam:

A. Bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo

B. Bao gồm tất cả các yếu tố bên ngoài tác động đến một đối tượng hay sự vật

C. Bao gồm yếu tố tự nhiên, nhân tạo và xã hội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 8 Câu hỏi
  • Sinh viên