Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 169 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Đường tổng cung có hình dáng mô phỏng…

A. dốc xuống

B. dốc lên

C. vừa dốc lên, vừa xuống

D. nằm ngang

Câu 2: Chọn phát biểu sai

A. Đường tổng cung cho chúng ta biết lượng hàng hóa - dịch vụ tối thiểu mà các doanh nghiệp muốn sản xuất ra

B. Đường tổng cung cho chúng ta biết lượng hàng hóa - dịch vụ tối thiểu mà các doanh nghiệp muốn sản xuất ra

C. Đường tổng cung cho chúng ta biết lượng hàng hóa - dịch vụ tối thiểu mà các doanh nghiệp muốn sản xuất ra

D. Đường tổng cung cho chúng ta biết lượng hàng hóa - dịch vụ tối thiểu mà các doanh nghiệp muốn sản xuất ra

Câu 3: Đường tổng cung thể hiện…

A. quan hệ thuận với giá cả

B. quan hệ nghịch với giá cả

C. không có mối quan hệ với giá cả

D. không có mối quan hệ với sản lượng

Câu 4: Đường cung không phụ thuộc vào…

A. hiệu ứng về lợi nhuận

B. hiệu ứng chi phí

C. hiệu ứng về chi tiêu

D. hiệu ứng lãi suất

Câu 5: Khi hàng hóa - dịch vụ bán ra với lượng cầu lớn hơn lượng cung sẽ dẫn đến tình trạng…

A. khan hiếm

B. dư thừa

C. vừa khan hiếm, vừa dư thừa

D. không khan hiếm cũng không dư thừa

Câu 6: Khi lượng cầu nhỏ hơn lượng cung sẽ làm cho giá cả hàng hóa - dịch vụ…

A. tăng lên

B. giảm xuống

C. có thể tăng lên cũng có thể giảm xuống

D. không thay đổi

Câu 7: Chọn phát biểu chính xác nhất

A. Kinh tế học giải quyết các vấn đề sản xuất hàng hóa - dịch vụ gì? sản xuất hàng hóa - dịch vụ như thế nào? và sản xuất hàng hóa - dịch vụ cho ai?

B. Kinh tế học giải quyết các vấn đề sản xuất hàng hóa - dịch vụ như thế nào? và sản xuất hàng hóa - dịch vụ cho ai?

C. Kinh tế học giải quyết các vấn đề sản xuất hàng hóa - dịch vụ gì? và sản xuất hàng hóa - dịch vụ cho ai?

D. Kinh tế học giải quyết các vấn đề sản xuất hàng hóa - dịch vụ gì? và sản xuất hàng hóa - dịch vụ như thế nào?

Câu 8: Nhà sản xuất đưa ra quyết định sản xuất loại hàng hóa - dịch vụ nào phải dựa trên…

A. nhu cầu của xã hội

B. năng lực cạnh tranh của mình

C. yếu tố đầu vào

D. nhu cầu của xã hội, năng lực cạnh tranh của mình và yếu tố đầu vào

Câu 9: Quyết định sản xuất hàng hóa - dịch vụ như thế nào không dựa trên…

A. tầm quan trọng của công nghệ

B. trình độ của đội ngũ lao động hiện có

C. tầm quan trọng của công nghệ và trình độ của đội ngũ lao động hiện có

D. nhu cầu của xã hội

Câu 10: Quyết định sản xuất hàng hóa - dịch vụ cho ai phải dựa vào…

A. đối tượng sử dụng loại hàng hóa - dịch vụ

B. tầm quan trọng của công nghệ

C. trình độ của đội ngũ lao động hiện có

D. yếu tố đầu vào

Câu 11: Yếu tố nào được xem khan hiếm trong kinh tế học môi trường?

A. Sản xuất

B. Phân phối

C. Tiêu dùng

D. Cả sản xuất, phân phối và tiêu dùng

Câu 12: Tính khan hiếm trong kinh tế học môi trường được hiểu theo cách khác là…

A. giới hạn tuyệt đối của sản xuất, phân phối và tiêu dùng

B. giới hạn tương đối của sản xuất, phân phối và tiêu dùng

C. giới hạn tuyệt đối của sản xuất và tiêu dùng

D. giới hạn tương đối của phân phối và tiêu dùng

Câu 13: Tốc độ hoạt động của mỗi dòng tái sinh không giống nhau do bị chi phối bởi…

A. khối lượng vật chất và tính đồng nhất của vật liệu đưa vào hệ thống

B. mức độ nhiễm bẩn

C. vị trí thải bỏ chất thải

D. khối lượng vật chất và tính đồng nhất của vật liệu đưa vào hệ thống, mức độ nhiễm bẩn và vị trí thải bỏ chất thải

Câu 14: Chọn phát biểu đúng

A. Dòng phế thải bên trong hệ thống có tốc độ tái sinh cao hơn dòng phế thải thương mại

B. Dòng phế thải bên trong hệ thống có tốc độ tái sinh thấp hơn dòng phế thải thương mại

C. Dòng phế thải bên trong hệ thống có tốc độ tái sinh bằng với dòng phế thải thương mại

D. Không thể so sánh với nhau về tốc độ tái sinh của các dòng phế thải

Câu 15: Đối tượng nghiên cứu chính của kinh tế học môi trường là…

A. tính khan hiếm

B. giới hạn tuyệt đối

C. giới hạn sinh thái

D. tính khan hiếm và giới hạn sinh thái

Câu 16: Trong hoạt động kinh tế, tài nguyên và năng lượng thuộc…

A. yếu tố đầu vào

B. quy trình sản xuất

C. giá trị sử dụng

D. chu kỳ kinh tế khép kín

Câu 17:  Sản xuất chính là quá trình…

A. biến các yếu tố đầu vào từ chỗ chưa có nhu cầu thành có nhu cầu

B. tạo ra giá trị sử dụng mới cho xã hội

C. việc sử dụng những hàng hóa - dịch vụ vào những mục đích cụ thể

D. chuyển sang hình thái sử dụng giá trị của hàng hóa - dịch vụ

Câu 18: Tiêu thụ được hiểu là…

A. việc biến các yếu tố đầu vào từ chỗ chưa có nhu cầu thành có nhu cầu

B. quá trình tạo ra giá trị sử dụng mới cho xã hội

C. quá trình phân phối hàng hóa - dịch vụ vào những mục đích cụ thể

D. việc chuyển sang hình thái sử dụng giá trị của hàng hóa - dịch vụ

Câu 19: Phát biểu “năng lượng và vật chất không tự sinh ra và mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác” là…

A. định luật vật chất

B. định luật năng lượng

C.  định luật nhiệt động học

D. định luật vật chất và năng lượng

Câu 20: Chọn quý trình đúng.

A. Dòng đầu vào → Sản phẩm → Quy trình sản xuất → Môi trường

B. Dòng đầu vào → Quy trình sản xuất → Sản phẩm → Môi trường

C. Môi trường → Dòng đầu vào → Quy trình sản xuất → Sản phẩm

D. Dòng đầu vào → Quy trình sản xuất → Môi trường → Sản phẩm

Câu 21: Chọn phát biểu sai

A. Môi trường có khả năng chứa đựng chất thải

B. Môi trường là nơi cung cấp tài nguyên cho toàn bộ hệ thống kinh tế

C. Môi trường có khả năng tự làm sạch

D. Môi trường có khả năng tiếp nhận chất thải không hạn chế

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên