Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 161 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Để xác định việc cung cấp hàng hóa công có hiệu quả hay không chúng ta cần phải xác định…

A. đường cung hàng hóa - dịch vụ của xã hội và mức thuế suất mà họ phải đóng cho nhà nước

B. đường cầu hàng hóa - dịch vụ của xã hội và mức thuế suất mà họ phải đóng cho nhà nước

C. đường cung, đường cầu hàng hóa - dịch vụ của xã hội và mức thuế suất mà họ phải đóng cho nhà nước

D. đường cung, đường cầu hàng hóa - dịch vụ của xã hội và mức thuế suất mà họ phải đóng cho nhà nước

Câu 3: Đường cung hàng hóa công phản ánh…

A. nhu cầu của xã hội về hàng hóa công

B. chi phí biên mà xã hội phải bỏ ra để sản xuất ra hàng hóa công

C. lợi ích biên mà xã hội phải thu được từ việc tiêu thụ hàng hóa công

D. tổng cung xã hội về hàng hóa - dịch vụ

Câu 4: Chọn phát biểu đúng. a. . b. . c. . d. 

A. Khi hàng hóa công được cung cấp bởi tư nhân sẽ dẫn đến tình trạng sử dụng vượt quá mức cần thiết, dẫn đến một phần phúc lợi từ hàng hóa công bị mất đi

B. Khi hàng hóa công được cung cấp bởi tư nhân thì một phần phúc lợi từ hàng hóa công tăng lên

C. Khi hàng hóa công được cung cấp bởi tư nhân sẽ dẫn đến tình trạng sử dụng dưới mức cần thiết và một phần phúc lợi từ hàng hóa công bị mất đi

D. Khi hàng hóa công được cung cấp bởi tư nhân sẽ dẫn đến tình trạng sử dụng dưới mức cần thiết và một phần phúc lợi từ hàng hóa công tăng lên

Câu 5: Chọn phát biểu sai.

A. Buộc phải trả tiền cho việc sử dụng hàng hóa công được cung cấp từ phía tư nhân không thể thực hiện được

B. Buộc phải trả tiền cho việc sử dụng hàng hóa công được cung cấp từ phía tư nhân hoàn toàn có thể thực hiện được

C. Buộc phải trả tiền cho việc sử dụng hàng hóa công đôi khi là không cần thiết

D. Buộc phải trả tiền cho việc sử dụng hàng hóa công đôi khi là cần thiết

Câu 6: Đối với hàng hóa công mà chi phí biên để cung cấp bằng 0 hoặc không đáng kể thì hàng hóa công đó…

A. nên được cung cấp miễn phí

B. không nên cung cấp miễn phí

C.  giao cho tư nhân cung cấp

D. nên định suất tiêu thụ

Câu 7: Đối với hàng hóa công thuần túy thì…

A.  tư nhân cung cấp hiệu quả hơn chính phủ

B. chính phủ cung cấp hiệu quả hơn tư nhân

C. nên định suất việc tiêu thụ

D. nên đưa chi phí kiểm soát vào trong cung cấp

Câu 8: Chọn phát biểu đúng nhất

A. Phân tích lợi ích - chi phí là một công cụ của thị trường, cho phép người ra quyết định lựa chọn một trong các giải pháp tương đương nhau, thay thế nhau hoặc thậm chí có thể là đối lập nhau

B. Phân tích lợi ích - chi phí là một công cụ của chính sách, cho phép người ra quyết định lựa chọn một trong các giải pháp tương đương nhau, thay thế nhau hoặc thậm chí có thể là đối lập nhau

C. Phân tích lợi ích - chi phí là một công cụ của cơ chế, cho phép người ra quyết định lựa chọn một trong các giải pháp tương đương nhau, thay thế nhau hoặc thậm chí có thể là đối lập nhau

D. Phân tích lợi ích - chi phí là một công cụ của luật pháp, cho phép người ra quyết định lựa chọn một trong các giải pháp tương đương nhau, thay thế nhau hoặc thậm chí có thể là đối lập nhau

Câu 9: Chiết khấu giá trị tương lai nhằm mục đích…

A. tính giá trị hiện tại của chi phí và lợi ích

B. tính giá trị quá khứ của chi phí và lợi ích

C. tính giá trị tương lai của chi phí và lợi ích

D. để chiết khấu lũy thừa cho dự án

Câu 10: Chọn phát biểu sai.

A. Lợi ích cá nhân chính là các yếu tố làm tăng sự thỏa mãn nhu cầu của cá nhân

B. Chi phí là tất cả các yếu tố làm giảm sự thỏa mãn nhu cầu của cá nhân

C. Chi phí là tất cả các yếu tố làm tăng sự thỏa mãn nhu cầu của cá nhân

D. Chi phí là tất cả các thiệt hại mà cá nhân phải gánh chịu

Câu 11: Nếu một cá nhân nào đó thích tình trạng A hơn tình trạng hiện tại thì…

A. lợi ích từ việc dịch chuyển tình trạng hiện tại sang tình trạng A ≤ 0

B. lợi ích từ việc dịch chuyển tình trạng hiện tại sang tình trạng A ≥ 0

C. lợi ích từ việc dịch chuyển tình trạng hiện tại sang tình trạng A = 0

D. chưa thể kết luận được việc dịch chuyển tình trạng

Câu 13: Chọn phát biểu sai.

A. Phương án A được lựa chọn khi thỏa mãn điều kiện BA > CA

B. Phương án A được lựa chọn khi thỏa mãn điều kiện BA < CA

C. Đối với phương án A được lựa chọn khi thỏa mãn điều kiện BA - CA > 0

D. Phương án được lựa chọn là phương án cho giá trị BA - CA lớn nhất

Câu 15: Phân tích lợi ích - chi phí xã hội là việc…

A.  so sánh mức độ thỏa mãn của từng cá nhân với nhau

B. so sánh mức độ thỏa mãn của một cá nhân

C. xác định chính sách cho mọi thành viên trong xã hội đều có lợi

D. loại trừ chính sách mà mọi thành viên trong xã hội đều thiệt hại

Câu 16: Chọn phát biểu sai.

A. WTP là ký hiệu của giá sẵn lòng trả

B. WTP là ký hiệu của bằng lòng trả tiền

C. WTP là ký hiệu của giá sẵn lòng trả hoặc bằng lòng trả tiền

D. WTP là ký hiệu của đường cầu thị trường

Câu 17: Bằng lòng trả tiền của một cá nhân phản ánh…

A. cường độ ý thích cơ bản của cá nhân về hàng hóa - dịch vụ trên thị trường

B. mức độ chịu đựng của cá nhân về hàng hóa - dịch vụ trên thị trường

C. cường độ ý thích cơ bản của cá nhân

D. mức độ chịu đựng của cá nhân

Câu 18: Trong phân tích lợi ích - chí phí xã hội, ta thấy giá trị WTP…

A. luôn luôn dương

B. luôn luôn âm

C. có thể dương và cũng có thể âm

D. không thể kết luận về âm hoặc dương

Câu 19: Giá trị WTP của 1 cá nhân…

A. giảm xuống khi có số đơn vị tiêu thụ tăng lên

B.  tăng thêm khi có số đơn vị tiêu thụ tăng lên

C. quan hệ thuận với đơn vị tiêu thụ

D.  không thay đổi khi số đơn vị tiêu thụ tăng lên

Câu 20: Chọn phát biểu sai.

A. Đường cầu xã hội biểu diễn cho nhu cầu mà tất cả các chủ thể của nền kinh tế cần tiêu thụ ở một mức giá chung

B. Đường cầu xã hội là tổng hợp cộng ngang của tất cả các đường cầu cá nhân trên cùng một mức giá

C. Đường cầu xã hội là tổng hợp cộng ngang của tất cả đường cầu cá nhân trên cùng một mức sản lượng

D. Đường cầu xã hội là tổng tất cả hàng hóa - dịch vụ mà xã hội có nhu cầu

Câu 21: Đường WTP có dạng…

A. càng tăng sản lượng tiêu thụ thì WTP càng giảm

B. càng tăng sản lượng tiêu thụ thì WTP càng tăng

C. càng tăng giá thì WTP càng giảm

D.  càng tăng giá thì WTP càng tăng

Câu 22: Chọn phát biểu đúng

A. Tính hiệu quả sẽ xảy ra khi không thể nào tổ chức lại sản xuất khiến cho tất cả mọi người được xấu hơn mà không một ai được tốt

B. Tính hiệu quả sẽ xảy ra khi không thể nào tổ chức lại sản xuất khiến cho tất cả mọi người được tốt hơn mà không một ai bị xấu đi

C. Tính phí hiệu quả sẽ xảy ra khi không thể nào tổ chức lại sản xuất khiến cho tất cả mọi người được tốt hơn mà không một ai bị xấu đi

D. Tính phi hiệu quả sẽ xảy ra khi không thể nào tổ chức lại sản xuất khiến cho tất cả mọi người được xấu hơn mà không một ai được tốt

Câu 23: Một nền kinh tế được coi là hiệu quả khi…

A. nó nằm trên ranh giới giữa tính lợi ích và khả năng

B. nó nằm phía phải của ranh giới giữa tính lợi ích và khả năng.

C. nó đang nằm phía dưới của ranh giới giữa tính lợi ích và khả năng

D. nó tiến ra ngoài của ranh giới giữa tính lợi ích và khả năng

Câu 24: Chọn phát biểu đúng.

A. Với những điều kiện nhất định, một nền kinh tế cạnh tranh sẽ đạt đến điểm nào đó trên đường cong khả năng - tiện ích tại điểm cân bằng của thị trường” là phát biểu của định lý 1 Pareto

B. “Với những điều kiện nhất định, một nền kinh tế cạnh tranh sẽ đạt đến điểm nào đó bên phải đường cong khả năng - tiện ích tại điểm cân bằng của thị trường” là phát biểu của định lý 1 Pareto

C. “Với những điều kiện nhất định, một nền kinh tế cạnh tranh sẽ đạt đến điểm nào đó trên đường cong khả năng - tiện ích tại điểm cân bằng của thị trường” là phát biểu của định lý 2 Pareto

D. Với những điều kiện nhất định, một nền kinh tế cạnh tranh sẽ đạt đến điểm nào đó bên phải đường cong khả năng - tiện ích tại điểm cân bằng của thị trường” là phát biểu của định lý 2 Pareto

Câu 25: Cạnh tranh lý tưởng sẽ…

A. dẫn dắt nền kinh tế đến ranh giới

B.  là điều kiện phúc lợi tốt nhất về mặt xã hội

C.  tự bản thân nó có tính đến sự công bằng

D. dẫn dắt nền kinh tế đến ranh giới và là điều kiện phúc lợi tốt nhất về mặt xã hội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế môi trường có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên